မင္းကင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ မဲမသမာမႈမ်ား အမ်ားအျပားရွိဟု NLD ကိုယ္စားလွယ္ေျပာ

.

စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး မင္းကင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲမသမာမႈ အမ်ားအျပား ရွိခ့ဲေၾကာင္း အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ေမႊးလြင္က ေျပာသည္။

မင္းကင္း ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ႐ႈံးခဲ့ကာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၂ တြင္ ႐ႈံးနိမ့္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

"မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးစဥ္ကာလ ကတည္းက ဥပေဒမ့ဲ စည္း႐ံုးမႈေတြ ရွိခ့ဲတယ္။ ဒါေပမ့ဲ အ့ဲတုန္းက မွတ္တမ္း အေနနဲ႔ပဲ ယူထားခ့ဲတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ေန႔မွာလည္း မဲမသမာမႈေတြ၊ တရားမ့ဲမႈေတြ အခ်က္ ၃၀ ခန္႔ကို ေကာ္မရွင္ထံ တိုင္ၾကားထားပါတယ္။ အေရးယူတာေတာ့ မရိွေသးဘူး"ဟု မင္းကင္းၿမိဳ႕နယ္  အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ေမႊးလြင္က ေျပာသည္။

 က်င္းပၿပီးစီးခ့ဲသည္ ့ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးတြင္ မင္းကင္းမဲ ဆႏၵနယ္တြင္ မဲမသမာမႈမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ မင္းကင္းၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မရွင္႐ံုးသို႔ တိုင္ၾကားမႈမ်ား ရွိခ့ဲေသာ္လည္း တစ္စံုတစ္ရာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈ မရွိေသးဟုလည္း သူကဆိုသည္။

အဆိုပါ မင္းကင္းၿမိဳ႕နယ္သည္ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အႏိုင္ရရွိခ့ဲသည္ မဲဆႏၵနယ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။

Tags: