အခ်ိန္မီ အာဏာလႊဲေပးမည္ဟု သမၼတ႐ံုး ထုတ္ျပန္

.

သမၼတ႐ံုး၏ ႏိုဝင္ဘာ ၁၁ ရက္ ညေနပိုင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျပည္သူေထာက္ခံမႈရရွိရန္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ခ်ီးက်ဴးထားၿပီး သတ္မွတ္ခ်ိန္အတိုင္း အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးမည္ဟု ဆိုထားသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္၊ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းတို႔၏ ႐ုပ္ပံုမ်ားအသံုးျပဳလ်က္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ “ျပည္သူလူထု၏ ေထာက္ခံမႈကို ရရွိေစရန္ စြမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ပါတီဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၏ ေအာင္ျမင္မႈကို လႈိက္လွဲဝမ္းေျမာက္စြာ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္” ဟု ပါရွိသည္။

အလားတူ “ႏိုင္ငံေတာ္ အစုိးရအေနျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား၏ ေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ အဆုံးအျဖတ္ကုိ ေလးစားလိုက္နာၿပီး သတ္မွတ္အခ်ိန္မ်ား အတုိင္း ေအးခ်မ္း တည္ၿငိမ္စြာ လႊဲေျပာင္းႏုိင္ေရးကုိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္” ဟုလည္း ေဖၚျပထားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းတို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခြင့္ျပဳရန္ ကမ္းလွမ္းထားသည္ျဖစ္ရာ “ေတြ ့ဆုံ ေဆြးေႏြးေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးဆုံးခ်ိန္တြင္ ႏွစ္ဘက္ ညိႇႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္မည္” ဟုလည္း ဆိုထားသည္။

အလားတူ  “ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ ၾကားကာလ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈ ရွိေစရန္ အတြက္ အားလုံး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္” ဟုလည္း ေၾကညာခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

Tags: