NLD အႏိုင္ရေနသည့္ အမတ္အေရအတြက္စာရင္းမ်ား ထုတ္ျပန္ေန

.

ႏို၀င္ဘာ ၁၁ ရက္  ။               ။ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ UEC က လႊတ္ေတာ္သံုးခုအတြက္ ေရြးခ်ယ္ခံ ပါလီမန္အမတ္ ၃၃၃ ဦးကို ႏို၀င္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။

ယင္းအနက္ ၈၈ ဦးသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ၃၃ ဦးသည္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အသီးသီးျဖစ္ၿပီး က်န္ ၂၁၂ ဦးမွာ ျပည္နယ္/တိုင္းလႊတ္ေတာ္မ်ားအတြက္ျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ ၈၈ ဦးတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD မွ ၇၈ ဦး၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးမွ ၆ ဦး လည္းပါ၀င္ေၾကာင္း ႏို၀င္ဘာ ၁၁ ရက္ ဆင္ဟြာသတင္းတပုဒ္က ေဖာ္ျပသည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ၃၃ ဦးတြင္ NLD က ၂၉ ဦး၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးက ၂ ဦး၊ ျပည္နယ္/တိုင္းလႊတ္ေတာ္ က်န္ ၂၁၂ ဦးတြင္ NLD က ၁၈၄ ဦး၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးက ၁၇ ဦး အသီးသီး အႏိုင္ရၾကသည္။

လႊတ္ေတာ္ ၃ ေနရာေပါင္းတြင္ NLD က ၂၉၁ ဦးရွိေနၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ ၇၈ ဦး၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ၂၉ ဦး၊ ျပည္နယ္/တိုင္း ၁၈၄ ဦးျဖစ္သည္။

Ref; Xinhua