ျပည္သူဆႏၵကို အေလးထားရန္ ေရြးေကာက္ပြဲအျပီး စစ္တပ္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တိုက္တြန္းေျပာၾကား

.

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေတာင္ျပိဳကမ္းျပိဳ အႏိုင္ရဖို႔ ဦးတည္လ်က္ရွိေနသည့္ အတိုက္အခံပါတီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ျပည္သူဆႏၵကို အေလးထားအသိအမွတ္ျပဳရန္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံတြင္ ေနာက္ဆုံးေရြးေကာက္ပြဲတစ္ရပ္အျဖစ္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲက NLD ပါတီ၏ အႏိုင္ရလဒ္ကို ယခင္စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက အသိအမွတ္မျပဳဘဲရွိခဲ့သည္။

"အခ်ိန္ကာလကလည္း မတူေတာ့ပါ။ ျပည္သူေတြကလည္း ေျပာင္းလဲေနပါျပီ။"ဟု ႏိုဘယ္ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ေရြးေကာက္ပြဲအျပီး ပထမဆုံး အင္တာဗ်ဴးအျဖစ္ ဘီဘီစီသို႔ ေျပာၾကားသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အာဏာရပါၽတီ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးက မ႐ႈမလွ မဲမ်ား႐ႈံးလ်က္ရွိေနသည္။ NLD ပါတီက ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ႏိုင္ေျခေပၚေနေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္ ဆယ္စုႏွစ္ ငါးခုစာ က်ေရာက္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံတြင္ အာဏာအေျပာင္းအလဲျဖစ္ေပၚေစမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ "မွ်တမႈ မရွိေပမယ့္ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းမႈမ်ားစြာရွိေၾကာင္း" ပုံမွန္မဟုတ္ဘဲ ညစ္ကြက္သည့္ လွည့္ကြက္မ်ားရွိသည့္ သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနျခင္းကို ရည္ညြန္းကာ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

အႏိုင္ရပါက အစိုးရဖြဲ႔သည့္အခါ သမၼတတစ္ဦးခန္႔အပ္ကာ အစိုးရအဖြဲ႔ကို ပဲ့ကိုင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

NLD ပါတီအႏိုုင္ရခဲ့ပါက ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ညီညြတ္သူအား သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္က ေနအိမ္တြင္ Channel NewsAsia သို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref: The Telegraph