အမ်ဳိးသမီးပါတီ (မြန္) အခ်ိန္မေလာက္၍ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေလးဦးသာ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္

.

ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၆ ။            ။ ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အမ်ိဳးသမီးပါတီ (မြန္) ကို မဲဆြယ္ရက္ မတုိင္မီ ၁၀ရက္အလိုမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္း ခ်ေပးသည့္အတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ အခ်ိန္ေလာက္ငွမႈ မရွိ၍ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေလးဦးသာ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု ယင္းပါတီ ဥကၠ႒ မိသန္းရွင္က မဇၩိမကို ေျပာသည္။

''ပါတီေတြကို စတင္မဲဆြယ္ခြင့္ေပးတဲ့ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔မတိုင္မီ ၁၀ ရက္အလိုမွ ကြၽန္မတို႔ ပါတီကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္းခ်ေပးတယ္။ အခ်ိန္ဘယ္လိုမွ မေလာက္ေတာ့လို႔ ကြၽန္မတို႔ ပါတီက အမ်ိဳးသမီး ၄ ဦးပဲ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ပါတယ္။ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္ေတြထဲက လူေတြသာပါဝင္တယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြ မို႔လားမသိဘူး မဲဆြယ္တဲ့ေနရာမွာ ဘာအခက္အခဲမွ မရွိဘူး၊ အျခားပါတီေတြကလည္း ကူညီၾကပါတယ္။'' ဟု အမ်ိဳးသမီးပါတီ (မြန္) ဥကၠ႒ မိသန္းရွင္က ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသမီးပါတီ (မြန္) ကိုယ္စားျပဳ၍ မြန္ျပည္နယ္၊ သံျဖဴဇရပ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၅ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္တြင္ မိသန္းရွင္၊ က်ိဳက္မေရာ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၃ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ မိနီနီလြင္၊ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ မိမိုးမိုးခိုင္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္း၊ ေရျဖဴမဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၄ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ မိျမင့္သန္းတို႔က ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းပါတီသည္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ -NLD၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု -NDF၊ အမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ -NDP၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ -USDP၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ -တ.စ.ည၊ ဖလံု-စေဝၚပါတီ၊ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ၊ မြန္ေဒသလံုး ဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီ၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား(ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ)ပါတီ တို႔ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ပါတီအား ၂၀၁၄ ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ၿပီး ၂၄ ရက္တြင္ ေကာ္မရွင္သို႔ မွတ္ပံုတင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၁၅ရက္မွသာ မွတ္ပံုတင္ ခ်ေပးခဲ့သည္။