ဒိုင္းနက္လူမ်ိဳးမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီ၏ မူ၀ါဒ သေဘာထား

.

ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္တိုဘာ ၇ ။        ။ ဒိုင္းနက္လူမ်ိဳးမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာက ၎တို႔ပါတီ၏ မူ၀ါဒ၊ သေဘာထား၊ လုပ္ငန္စဥ္စသည္တို႔ကို ေအာက္တိုဘာ  ၇ ရက္ေန႔ညပိုင္း ကေရဒီယိုႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကား အစီစဥ္မ်ားမွ ေဟာေျပာ တင္ျပခဲ့ပါသည္။အဆိုပါေဟာေျပာတင္ျပခ်က္ အျပည့္စံုမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္ေထာင္စုဖြားတုိင္းရင္းသား မိဘျပည္သူအေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ာ -

မဂၤလာပါလို႔ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သဂါရ၀ျပဳပါတယ္။။ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ဒိုင္းတက္လူမ်ိဳးမ်ားတိုးတက္ေရး ပါတီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာျဖစ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒုိင္းနက္လူမ်ိဳးမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီဟာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပါတီစံု ဒီမုိကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေနာက္ဆံုး၀င္ေရာက္လာတဲ့ ပါတီျဖစ္ပါတယ္။ သို႔အတြက္ ဒိုင္းနက္လူမ်ိဳးမ်ားအေၾကာင္း ကို အနည္းငယ္တင္ျပပါရေစ။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒိုင္းနက္လူမ်ိဳးေတြကိုေရွးအခါက ရခိုင္တို႔က အေရွ႕သက္လုိ႔ေခၚၾကပါတယ္။ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၆၉၅ ခုႏွစ္ ရခိုင္ဘုရင္မင္းထီးက အေရွ႕သက္တို႔၏ ႏုိင္ငံေတာ္မစဆာဂီရိကို တိုက္ခိုက္ သိမ္းယူၿပီး အိမ္ေထာင္စုတစ္ေသာင္းခန္႔ကို ရခိုင္သို႔ေခၚေဆာင္ကာ ဒုိင္းနက္ေငြခြန္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဒိုင္းနက္လူမ်ိဳးလုိ႔ အမည္တြင္လာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒိုင္းနက္ေတြက မိမိကိုယ္မိမိ ဆကၠမာ လူမ်ိဳးလုိ႔သာ ေခၚေ၀ၚၾကပါတယ္။ မူရင္းနာမည္က ဆကၠမာျဖစ္ၿပီး သမုိင္းမွတ္တမ္းအရ အေရွ႕သက္လူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

ေလးစားအပ္တဲ့ မိဘျပည္သူတိုင္းရင္းသားအေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ာလူမ်ိဳးအေၾကာင္းကိုေျပာၿပီးေနာက္မွာ ဒိုင္းနက္ပါတီျဖစ္ေပၚ(တည္ေထာင္)လာရျခင္းအေၾကာင္းကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္တင္ျပပါရေစ။ ကြ်န္ေတာ္ တို႔ဒိုင္းနက္ လူမ်ိဳးေတြဟာလြန္ခဲ့တဲ့ အစိုးရေခတ္အဆက္ဆက္က ႏိုင္ငံေရးမလုပ္ခဲ့ၾကပါဘူး။

ႏုိင္ငံေရးဟာဘာလဲဆိုတာေတာင္ မသိခဲ့ၾကပါဘူး။ စိတ္လည္းမ၀င္စားခဲ့ၾကဘူး။ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ဒိုင္းနက္လူမ်ိဳးေတြဟာ ဆင္းရဲၾကတယ္။ ပညာမတတ္ၾကဘူး။ အရွက္အေၾကာက္ မ်ားတယ္။ ေတာရြာေတြမွာ ေနထိုင္ၾကတယ္။ အဲဒီလိုေနထုိင္ ၾကတာကိုေတာင္ တခ်ိဳ႕ေသာအုပ္စုေတြက အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ႏိုင္ငံေရးမွာ အျမတ္ထုတ္လာခဲ့ၾကပါတယ္။ ေတာရြာေန ဒိုင္းနက္လူမ်ိဳးတစ္ေယာက္စ ႏွစ္ေယာက္စကိုၿမိဳ႕ေပၚေခၚတင္ၿပီး ဟိုေျပာဒီေျပာႏွင့္ ႐ိုးသားတဲ့ဒိုင္းနက္ေတြခမ်ာ၊ ျပန္မေျပာ၀ံ့မဆုိ၀ံ့နွင့္ ေကြ်းရာကိုယ္စား ထားရာမွာေန ခုိင္းရာကိုလုပ္ရတဲ့ဘ၀ႏွင့္ စာမတတ္ေပမတတ္ ဆင္းရဲေပါင္းမ်ားစြာ၊ ဒုကၡေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ဘ၀ကို႐ုန္းကန္ခဲ့ၾကရပါတယ္။

ဒိုင္းနက္လူမ်ိဳးေတြဟာ ဒီဘက္ေခတ္ေရာက္မွပဲ တစ္ေယာက္စ ႏွစ္ေယာက္စၿမိဳ႕ေပၚတက္ပညာသင္၊ အစိုးရဌာနအသီးသီးလက္ေအာက္မွာ အမႈထမ္း၊ အၿမိဳ႕ၿမိဳ႕အရြာရြာေရာက္တဲ့အခါမွသာ တျခား လူမ်ိဳးေတြနဲ႔ မိမိတို႔လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ဘ၀အဆင့္ အတန္းကြာျခားေနတာကို ေတြ႕ျမင္လာၾကတယ္။ မိမိတို႔လူမ်ိဳး ဘာေၾကာင့္ အဆင့္အတန္းနိမ့္ ေအာက္က်ရသလဲဆုိတာ သိလာၾကတယ္။ တျခားလူမ်ိဳးေတြ အခြင့္အေရးရၿပီး ငါတုိ႔လူမ်ိဳးဘာျဖစ္လုိ႔ အခြင့္အေရးဆံုး႐ံႈးေနရတာလည္းဆုိတာကိုသိလာၾကေတာ့ တရားမွ်တေရးအတြက္ တန္းတူအခြင့္အေရးရေအာင္ လုပ္ေဆာင္မွျဖစ္မယ္။ ႏုိင္ငံေရးအဖဲြ႕ထဲမွာ မိမိတို႔လူမ်ိဳးမရွိလို႔ တန္းတူအခြင့္အေရးဆံုး႐ံႈးေနရတာကို ေတြ႕ျမင္လာၾကတယ္။ သို႔အတြက္နဲ႔ ဒိုင္းနက္လူမ်ိဳးေတြမွာလည္း မိမိတို႔အေရးကိုတင္ျပႏုိင္ခြင့္ရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီ တစ္ခုရွိသင့္တယ္လို႔ ျမင္ လာၾကပါတယ္။

ေလးစားရပါေသာ ျပည္ေထာင္စုဖြားမိဘျပည္သူအေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ာ-

ယခုအခါဆုိရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသားတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးႏြယ္စုအလိုက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ေပးလာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔မိမိကိုယ္မိမိ ဆကၠမာလုိ႔ေခၚၾကတဲ့ ဒိုင္းနက္လူမ်ိဳးမ်ားအေနနဲ႔လည္း အျခားေသာတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားနည္းတူ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုရွိသင့္တယ္လို႔ ယံုၾကည္ၾကတဲ့အတြက္ ဤဒိုင္းနက္လူမ်ိဳးမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီကို တည္ေထာင္ရျခင္းျဖစ္ ပါတယ္ခင္ဗ်ား-

ကြ်န္ေတာ္တို႔ပါတီရဲ႕မူ၀ါဒလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္တင္ျပပါမယ္မူ၀ါဒသေဘာထား

(က) ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားအလယ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံအျဖစ္ခိုင္မာစြာရပ္တည္သြားႏုိင္ေရး၊ ျပည္ေထာင္စုဖြားတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအားလံုးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္။

( ခ ) စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ပီျပင္စြာေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုဖြားတိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း လက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားရန္။

( ဂ ) ဒိုင္းနက္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈစီးပြားေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ တုိးတက္ေရးတို႔ကို အားသြန္ခြန္စိုက္ေဆာင္ရြက္ရင္း အျခားေသာလူနည္းစု၊ လူမ်ိဳးစုငယ္တို႔၏ဘ၀ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိုလည္း အားေပးကူညီသြားရန္။

(ဃ) တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္မႈ၊ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ၊ ႐ိုင္းပင္းကူညီမႈ၊ သည္းခံခြင့္လႊတ္မႈဟူေသာ မိသားစုစိတ္ဓာတ္ခိုင္မာရွင္သန္ေစေရး ေဆာင္ရြက္သြားရန္။

( င ) ဒိုင္းနက္လူမ်ိဳးတို႔၏ ဓေလ့၊ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရးလကၡာဏာမ်ားမေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးၿပီး ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ တီထြင္ႀကံဆျပဳစုပ်ိဳးေထာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြား ရန္ ျဖစ္ပါတယ္။

လုပ္ငန္းစဥ္ကေတာ့

(က) ျပည္ေထာင္စုဖြားတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအားလံုးသည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းကို တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈအားျဖင့္ ကမၻာ့အလယ္တြင္ ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္သြားရန္။

( ခ ) ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းတန္္းတူရည္တူထားရွိမႈ၊ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ ပုဂၢိဳလ္ေရးရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကိုအေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္သြားရန္။

( ဂ ) ဗဟုသုတနည္းပါး၍ အသိမႀကြယ္မႈ၊ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးမႈ ဆံုး႐ံႈးမႈတို႔ေၾကာင့္ ေခတ္ေနာက္က်က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ မိမိတို႔လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးႏြယ္စု၊ လူနည္းစုတို႔၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔ကို အားသြန္ခြန္စိုက္ေဆာင္ရြက္သြားရန္။

(ဃ) ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ကိုအေျခခံ၍ အမ်ိဳးသားေရးက႑မ်ားတြင္ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သြားရန္။

(င) မိမိတို႔ ဒိုင္းနက္လူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လိုအပ္ပါက အျခားေသာ တိုင္းရင္းသားပါတီ/အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ေစ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္ေထာင္စုဖြားတိုင္းရင္းသား မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ာ-

ဒိုင္းနက္လူမ်ိဳးမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီ ဌာနခ်ဳပ္႐ံုးကို ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕ အမွတ္(၅၉၃) မင္းေစာမြန္လမ္း သေျပကုန္းရပ္ကြက္တြင္ (ယာယီ) ဖြင့္လွစ္ထားရွိပါတယ္။

ပါတီရဲ႕အလံႏွင့္ အမွတ္တံဆိပ္ကေတာ့

(က) ပါတီ၏အလံမွာ အနီႏွင့္အ၀ါေရာင္ႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ သတ္မွတ္ထားရွိပါတယ္။ အထက္တြင္ အနီေရာင္ႏွင့္ေအာက္တြင္ အ၀ါေရာင္တုိ႔ျဖင့္ အခ်ိဳးညီ အလ်ားလိုက္ျပဳလုပ္ထားပါတယ္။

( ခ ) အထက္အနီေရာင္၏ လက္၀ဲဘက္ေထာင့္တြင္ ၾကယ္ႀကီးတစ္လံုးပါရွိၿပီး ၾကယ္၏အေရာင္မွာ အျဖဴေရာင္ ျဖစ္ပါတယ္။

( ဂ ) အနီေရာင္သည္ ရဲရင့္ျခင္း၊ အ၀ါေရာင္သည္ အမ်ိဳးဘာသာကိုေစာင့္ထိန္းျခင္း၊ ေအးခ်မ္းျခင္းအဓိပၸာယ္ေဆာင္ၿပီး အျဖဴေရာင္ၾကယ္ႀကီးမွာျပည္ေထာင္စုႀကီးကို ရည္ညႊန္းပါတယ္။

(ဃ) ပါတီအလံကို ၅း၃ အခ်ိဳးအစားအတိုင္း အရြယ္အစားအမ်ိဳးမ်ိဳးသတ္မွတ္အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။

( င ) ဒိုင္းနက္လူမ်ိဳးမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ၏ အမွတ္တံဆိပ္မွာ အ၀ါေရာင္ ေနာက္ခံေပၚတြင္ အနက္ေရာင္ရွိေသာ ဒိုင္းႏွင့္စႀကၤာကို ထည့္သံုးထားၿပီး အေပၚပိုင္းတြင္ ဒိုင္းနက္လူမ်ိဳးမ်ားတုိးတက္ေရးပါတီဟု ပါရွိပါတယ္။ ေအာက္ပိုင္းတြင္

Daingnet Development Party အဂၤလိပ္လိုအတိုေကာက္ (D.N.D.P) ဟုပါရွိပါတယ္။ အ၀ါေရာင္သည္ အမ်ိဳးကိုေစာင့္ထိန္းျခင္း၊ ေအးခ်မ္းျခင္းကို ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး အနက္ေရာင္ရွိေသာဒိုင္းသည္ ဒိုင္းနက္ လူမ်ိဳးကို တိုက္ရိုက္အဓိပၸာယ္ေဆာင္ပါတယ္။ စႀကၤာ၀ုိင္းသည္ စြမ္းရည္သတၱႏွင့္ျပည့္စံုေသာ လူမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ညႊန္းပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုဖြားတိုင္းရင္းသားမိဘျပည္သူမ်ားႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကို မဲဆႏၵရွင္မ်ားခင္ဗ်ာ

ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု၀င္မ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ခမီး၊ ၿမိဳ၊ သက္၊ ရခိုင္၊ ဒိုင္းနက္ စတဲ့မ်ိဳးႏြယ္စု၀င္ အခ်င္းခ်င္းဟာ ေရွးပေ၀သဏီကပင္မရွိအတူ၊ ရွိအတူ၊ ေအးတူပူအမွ်၊ ဒုကၡ၊သုခခံၿပီး ေနထုိင္လာခဲ့ၾကတဲ့သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရရဲ့အုပ္ခ်ုဳပ္မႈေအာက္မွာ မိမိတို႔လူမ်ိဳးမ်ား၊ လူမ်ိဳးစုမ်ားစည္းလံုး ညီညြတ္စြာျဖင့္ ေနထုိင္လာခဲ့ၾက တာယခုအခ်ိန္ထိပါပဲ၊ မိမိတို႔ျပည္နယ္၊ မိမိတို႔လူမ်ိဳး၊ လူမ်ိဳးစုမ်ားစည္းလံုးညီညြတ္မႈရရွိေရး၊ လူမႈဘ၀ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိေသာ ယေန႔အခ်ိန္အခါမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရခုိင္မ်ိဳးႏြယ္စု၀င္ ပါတီငယ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ဒုိင္းနက္လူမ်ိဳးမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီဟာ ျပည္ေထာင္စုႀကီးရဲ႕အက်ိဳး၊ ရခုိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕အက်ိဳး၊ ရခိုင္မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားရဲ႕အက်ိဳးကို အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရွိေရးတုိ႔ကို ႀကိဳးစား သြားမယ့္ပါတီ ျဖစ္ပါတယ္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဒိုင္းႏွင့္စႀကၤာအမွတ္တံဆိပ္ပါတဲ့ ဒိုင္းနက္လူမ်ိဳးမ်ား တိုးတက္ ေရးပါတီကို မဲေပးၾကပါလို႔ ေမတၱာရပ္ခံပန္ၾကားရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

အားလံုးက်န္းမာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ...။

ဒိုင္းနက္လူမ်ိဳးမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီ

 ၁။  ပါတီအမည္  -  ဒိုင္းနက္လူမ်ိဳးမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီ
 ၂။  ပါတီအမည္(English)  -  Daingnet National Development Party (D.N.D.P)
 ၃။  ပါတီတည္ေထာင္ ခြင့္ေလ်ွာက္ထားသည့္ေန႕  -  ၂၀.၃.၂၀၁၅
 ၄။  လာေရာက္ေလ်ွာက္ထားစဥ္ပါတီအင္အား  -  ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာ္ပါ(၁၇) ဦး
 ၅။

လာေရာက္ေလ်ွာက္ထားစဥ္ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္

ဒုတိယေခါင္းေဆာင္

 -  ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာ္၊ ဦးထြန္းေအးေမာင္
 ၆။  ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ျပဳ႕သည့္ေန႕  -  ၉.၇.၂၀၁၅
 ၇။  ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ေလ်ွာက္ထားသည့္ေန႕  -  ၂၃.၇.၂၀၁၅
 ၈။  ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳသသည့္ေန႕  -  ၂၇.၈.၂၀၁၅
 ၉။  ခြင့္ျပဳသည့္ပါတီအမွတ္္စဥ္  -  အမွတ္စဥ္(၁၀၀)
 ၁၀။  ခြင့္ျပဳ႕သည့္ပါတိအလံ  -  
 ၁၁။  ခြင့္ျပဳ႕သည့္ ပါတီတံဆိပ္  -  
 ၁၂။  ပါတီဥကၠ႒ ႏွင့္ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္စာရင္း  -  
 ၁၃။  ပါတီနယ္ေျမ  -  ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း
 ၁၄။  ပါတီ ရံုးခ်ဳပ္တည္ေနရာ  -  အမွတ္(၅၉၃)၊ မင္းေစာမြန္လမ္း၊ အမွတ္ (၄) (သေျပကုန္း)ရပ္ကြက္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕၊ ရခိုင္ျပည္နယ္(ယာယီ)
 ၁၅။  ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း ႏွင့္ ဖက္စ္  -  ၀၉-၂၅၀၃၂၆၆၇၆ (ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာ)
 ၁၆။  ပါတီ၏ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္မ်ား  -  PDFDownload