ျပည္ေထာင္စုေတာင္သူလယ္သမားအင္အားစုပါတီ၏ မူ၀ါဒ သေဘာထား

.

ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္တိုဘာ ၇ ။      ။ ျပည္ေထာင္စုေတာင္သူလယ္သမား အင္အားစုပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးမင္းသူက ၎တို႔ပါတီ၏ မူ၀ါဒ၊ သေဘာထား၊ လုပ္ငန္စဥ္စသည္တို႔ကို ေအာက္တိုဘာ  ၇ ရက္ေန႔ ညပိုင္းက ေရဒီယိုႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကား အစီစဥ္မ်ားမွ ေဟာေျပာ တင္ျပခဲ့ပါသည္။အဆိုပါေဟာေျပာတင္ျပခ်က္ အျပည့္စံုမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

ေလးစားျမတ္ႏိုးထိုက္ပါေသာ ေက်းဇူးရွင္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ လုပ္သား ျပည္သူမိဘအေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ား…

ယေန႔မွစ၍ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာထိ ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ရႊင္လန္းႏိုးၾကား ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလုိက္ရပါတယ္ခင္ဗ်ာ...

ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုေတာင္သူလယ္သမားအင္အားစုပါတီဗဟိုေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးမင္းသူ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ ကြ်န္ေတာ္ပထမဦးဆံုး ေက်းဇူးတင္စကားေျပာလို တာကေတာ့ ေက်းဇူးရွင္ လယ္သမားဦးႀကီးမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေသာဆန္ကို စားၿပီး ပါတီဥကၠ႒ ျဖစ္လာျခင္းႏွင့္ႏိုင္ငံေရးတြင္ လူငယ္မ်ားရြပ္ရြပ္ခြ်ံခြ်ံပါ၀င္ခြင့္ ရသည့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ႀကီး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးႏွင့္အတူတကြ ကြ်န္ေတာ္တို႔ပါတီ၏ အမွတ္တံဆိပ္အဓိပၸာယ္ႏွင့္မူ၀ါဒသေဘာထား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တင္ျပခြင့္ေပးေသာ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဌာန ျမန္မာ့ရုပ္ျမင္သံၾကား ၀န္ထမ္းမ်ား အားလံုးႏွင့္ နားေသာတဆင္ေပးေသာမိဘျပည္သူမဲဆႏၵရွင္အေပါင္းတို႔အား အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း မဂၤလာ ပါလို႔ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သလိုက္ရပါတယ္ခင္ဗ်ား-

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုေတာင္သူလယ္သမားအင္အားစုပါတီကို ၂၉-၄-၂၀၁၅ တြင္ တည္ေထာင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားၿပီး ၅-၈-၂၀၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ပါတီမွတ္ပံုတင္အမွတ္-၉၉ ျဖင့္ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ပါတီရဲ႕ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕မ်ားမွာ လယ္သမားစစ္စစ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသလို ေရွ႕ေန(၃)ဦးႏွင့္ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပါတယ္။

မဲဆႏၵရွင္မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား-

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုေတာင္သူလယ္သမားအင္အားစုပါတီရဲ႕ ပါတီ အလံအမွတ္တံဆိပ္ရဲ႕အဓိပၸာယ္ကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးပါမယ္ခင္ဗ်ား-

၁။ ပါတီ၏အမည္ႏွင့္ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပခ်က္ ပါတီ၏အမည္မွာ ျပည္ေထာင္စုေတာင္သူ လယ္သမား အင္အားစုပါတီ ျဖစ္ပါသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္   Union Farmer Force Party ဟု ေခၚတြင္ေစရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးအတြင္း ေနထိုင္ၾကေသာ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားမ်ား အစဥ္ေအးၿငိမ္းခ်မ္းသာေရးအတြက္ေနာင္တက္လာမည့္ အစိုးရအဆက္ဆကႏွင့္ စုေပါင္းညီညာလက္တြဲကာ အင္အားယူၿပီး စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးျဖစ္ေပၚ လာေရးကို အဓိကထားၿပီး ျမန္မာ့လယ္သမားကို ကမၻာကသိရွိၿပီး အေလးထားလာေစရန္ ရည္သန္ပါသည္။

၂။ ပါတီအလံႏွင့္တံဆိပ္၏ အဓိပၸာယ္

၁။ အနီေရာင္ေနာက္ခံထားၿပီး အရြယ္တူၾကယ္ျဖဴ(၁၄)လုံး၏ အလယ္ႏွင့္ အစိမ္းေရာင္စက္၀ုိင္း၏အလယ္တြင္ ၿပံဳးရြွင္တက္ႀကြေနေသာမ်က္ႏွာျဖင့္ တံစဥ္ကုိင္ကာ စပါးရိတ္သိမ္းေနေသာ လယ္သမားပုံကုိ အသိအမွတ္ျပဳေရးဆဲြထားပါသည္။

(က) အနီေရာင္ေနာက္ခံသည္ လယ္သမားအေပါင္းတို႔၏ ေသြးသည္ ရဲရင့္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အေပၚသစၥာ ရွိမည့္စိတ္ဓာတ္ကုိ ရည္ညႊန္းပါသည္။

( ခ ) အရြယ္တူၾကယ္ျဖဴ(၁၄)လုံးသည္ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္(၁၄)ခုတုိ႔အားကုိယ္စားျပဳၿပီး တုိင္းရင္းသားညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမမ်ား အဆင့္အတန္းမခဲြျခားဘဲ တန္းတူရည္တူရွိမႈကုိ ေဖာ္ညႊန္းပါသည္။

( ဂ ) အစိမ္းေရာင္စက္၀ုိင္းသည္ ၇၀% ရွိေသာ ျပည္ေထာင္စုေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား၏စြမ္းအားျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးေအးခ်မ္းသာယာၿပီး ေခတ္မီဖံြ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေစရမည္ဟု ရည္ညႊန္းပါသည္။

(ဃ) ၿပံဳးရႊင္တက္ႀကြေနေသာ လယ္သမား၏ပုံသည္ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါးမည္သုိ႔ပင္က်ေရာက္ပါေစ ပင္ပန္းဆင္းရဲခံေနရမႈကုိ သားသမီးတုိ႔အား အသိမေပး ဘဲအၿပံဳးျဖင့္ အစဥ္လုပ္ေကၽြးေနမည္ဟူေသာ ဖခင္ေကာင္း၏စိတ္ဓာတ္ကို ရည္ညြန္းပါသည္။

 ( င ) တံစဥ္ကုိင္ကာ စပါးရိတ္သိမ္းေနဟန္သည္ ၇၀% ရွိေသာ ေတာင္သူလယ္သမားအင္အားျဖင့္ ႏုိင္ငံအတြင္း စားနပ္ရိကၡာထာ၀ရဖူလုံေရးအတြက္အားႀကိဳးမာန္တက္ႀကိဳးစားေနသကဲ့သို႔ တံစဥ္ကုိင္ေသာလက္သည္ တုိင္းတစ္ပါးမွ ႏုိင္ငံေတာ္၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ထိပါးေစာ္ကားလာပါက တပ္မေတာ္ႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိကာကြယ္ရန္ဟူေသာ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္ကုိ ရည္ညႊန္းပါသည္။

၂။ ျပည္ေထာင္စုေတာင္သူလယ္သမားအင္အားစုပါတီ၏ သုံးစဲြသည့္အလံႏွင့္တံဆိပ္မွာ အတူတူပင္ ျဖစ္ပါတယ္။

မူ၀ါဒသေဘာထား (မဲဆႏၵရွင္ မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား)

ကြ်နု္ပ္တုိ႔၏ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးသည္ တုိင္းႏွင့္

ျပည္နယ္(၁၄)ခုတုိ႔တြင္ မီွတင္းေနထုိင္ၾကေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္း ၁၃၅မ်ိဳးရွိၿပီး ျပည္ေထာင္စုဖြားတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးကုိတုိင္းရင္းသားအားလုံးတုိ့ ပုိင္ဆုိင္ၾကသကဲ့သုိ႔ ျပည္ေထာင္စုဖြားတုိင္းရင္းသားအားလုံး၏ တန္းတူညီမွ်မွု၊ လြတ္လပ္မွု၊ တရားမွ်တမႈ၊ ေသြးစည္းညီညြတ္မႈ၊ အေျချပဳရပ္တည္ ဖဲြ႕စည္းထားသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးျဖစ္ပါသည္။ ေအးခ်မ္းသာယာၿပီး ေခတ္မီဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေသာ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးအျဖစ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၇၀%ရွိေသာ ေက်းလက္ေနေတာင္ သူလယ္သမားမ်ား၏လူေနမႈဘ၀တုိးတက္ျမင့္မားေရးအတြက္ စက္မႈလယ္ယာစနစ္သုိ႔ ျမွင့္တင္ေရး၊ စက္မႈလုပ္ငန္းဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ ပုိမုိေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ၿမိဳ႕ေပၚေနအလုပ္ သမားလူတန္းစားမ်ား၏ ဘ၀တုိးတက္ျမင့္မားေရးကုိအေျချပဳလ်က္ ျပည္ေထာင္စု ေတာင္သူလယ္သမားအင္အားစုပါတတီကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ပါတီကုိအမည္ေပးရာ၌ စုိက္ပ်ိဳးေရးကုိ အေျခခံေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ျဖစ္သလုိ၇၀%မွာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အမ်ားစုျဖစ္ၾကပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ တုိင္းရင္းသားေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏အင္အားႏွင့္ စုစည္းၿပီး ေခတ္အဆက္ဆက္ တက္လာမည့္ အစုိးရႏွင့္ လက္တဲြညိွႏႈိင္းကာ ျပည္ေထာင္စုႀကီးေအးခ်မ္းသာယာ ေရးကုိေရွး႐ႈလ်က္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အခန္း(၁)/၂၁(က) အရႏုိင္ငံသားတုိင္း၏ အခြင့္အေရးရရွိေရးကုိရည္ရြယ္ၿပီး ''ျပည္ေထာင္စုေတာင္သူလယ္သမားအင္အားစုပါတီ'' ကုိ ဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္ပါသည္။

ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာမူ၀ါဒ

(က) ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္က်ဳးေက်ာ္လာပါက တံစဥ္ကုိင္ကာ ျပည္သူ ၅၁ သန္းအားအလုပ္အေကြ်းျပဳေနေသာ လယ္သမားလက္သည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္အတူ ယွဥ္တဲြ တုိက္ပဲြ၀င္ရန္ အသင့္အေနအထားျဖင့္ ရပ္တည္မည္။

( ခ ) ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာလူ႔အဖဲြ႔အစည္းႀကီးအား အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္ လြတ္လပ္ေသာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကို အေျခခံသည္ႏွင့္အညီ အခ်ဳပ္ျခာအာဏာ သည္ျပည္သူ႔လက္၀ယ္သို႔ေရာက္ရွိေရးကုိ အေလးထားရပ္တည္မည္။

( ဂ ) အမ်ိဳးသားသင့္ျမတ္ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ႏုိင္ငံ၏လြတ္လပ္ေရး သက္တမ္းႏွင့္အမွ် ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ၾကရသည့္ ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ားခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးအတြက္အမ်ိဳးသားေရးအေျမာ္အျမင္အေပၚအေျခခံသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး အေျဖရွာၿပီး ျပည္ေထာင္စုဖြားတုိင္းရင္းသားေတာင္သူလယ္သမားတုိ႔၏ အင္အားျဖင့္ အမ်ိဳးသားေရးကို သစၥာမေဖာက္ဘဲ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို အစဥ္ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သြားရမည္ဟု အေလးအနက္ယုံၾကည္သည္။

(ဃ) ျပည္ေထာင္စုဖြားတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိသည့္ျပည္နယ္မ်ားအား စုေပါင္းတည္ေထာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းျခင္းျဖင့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ လိုလားခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပး ရမည္ဟု အေလးအနက္ခံယူသည္။

( င ) လူထုလူတန္းစားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ပြင့္လင္း၍ ထင္သာျမင္သာ ရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းခြင့္ရွိရမည္ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ-

(၁) အလုပ္သမားလူတန္းစား ကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား။

(၂) လယ္သမားလူတန္းစား ကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား။

(၃) ၿမိဳ႕ေနလူတန္းစား ကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား။

(၄) တုိင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား။

(၅) အမ်ိဳးသမီးႏွင့္လူငယ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား။

(၆) ေက်ာင္သားသမဂၢမ်ားဖြဲ႕စည္းခြင့္ရရွိေရးကို ေထာက္ခံေဆာင္ရြက္ ပါမည္။

၁။ ဥပေဒေရးရာမူ၀ါဒ

မဲဆႏၵရွင္မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား-

ဥပေဒျပ႒ာန္းေရးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ အဓိကျဖစ္ပါတယ္။ ထုို႔ေၾကာင့္ ဥပေဒအထက္မွာ မည္သူမွမရွိေစရဘဲ ဥပေဒကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအားလံုးက တန္းတူ လက္ခံက်င့္သံုးမွသာလွ်င္ တရား ဥပေဒစိုးမိုးမည္ျဖစ္ပါတယ္။

လယ္သမားမ်ားအတြက္ လယ္ယာေျမလုပ္ကိုင္ခြင့္ဥပေဒႏွင့္ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမႈတြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီရွိရမည္ ျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္လုပ္ခလစာ ထုိက္ထိုက္တန္တန္ရရွိနိုင္ရန္ ဥပေဒျပ႒ာန္းေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ အတြင္း ပ်က္စီးဆံု႐ံုးခံလိုက္ရေသာ အလုပ္သမားတစ္ဦး၏ ကိုယ္လက္အဂၤါခ်ိဳ႕ယြင္းမႈအတြက္ ထုိက္တန္ေသာေထာက္ပံ့မႈမ်ားရရွိႏိုင္ေရးႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈေပးႏိုင္ေသာ အလုပ္သမားေရး၀န္ႀကီးမ်ား ေပၚေပါက္လာေရးကို ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံသားတုိင္းသည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိုလက္ခံၿပီး ဥပေဒ၏အကာအကြယ္ကို အျပည့္အ၀ရရွိခံစားႏုိင္ေစရန္ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂။ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒ

ဆင္းရဲသားလယ္သမား အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးဟာအဓိကပါ။ထို႔ေၾကာင့္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းေတြ အမ်ားႀကီးလိုအပ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးႏွင့္လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး မေကာင္းေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားေရာက္ရွိမႈနည္းပါးေနမႈကို ယခုမ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ ေတြ႕ျမင္ေနရပါတယ္။ ၄င္းတို႔ကိုလည္း အဓိကထားေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

၃။ စီးပြားေရးဆုိင္ရာမူ၀ါဒ

ဆင္းရဲသားလယ္သမား အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ခုိင္လံုေသာ စီးပြားေရးအဆင္ေျပေစရန္ တည္ၿငိမ္ေသာစပါးေဈးကြက္ႏွင့္ ကုန္ေဈးႏႈန္းတည္ၿငိမ္ေစေရး ကို အေလးထားေဆာင္ရြက္မည္။

၄။ ပညာေရးဆုိင္ရာမူ၀ါဒ

မဲဆႏၵရွင္မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား-

ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းဆက္ဆံရာတြင္ အဓိကအက်ဆံုးမွာပညာေရးပင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပညာေရးေကာင္းဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသေတြမွာ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ား အမ်ားအျပားလိုအပ္ပါတယ္။ လယ္သမားမ်ားအတြက္ လက္မႈလယ္ယာမွစက္မႈလယ္ယာသို႔ ကူးေျပာင္းေရးမွာ အဓိကအက်ဆံုးအရာဟာ ပညာေရးပင္ျဖစ္ပါတယ္။ ပညာတတ္မွ နည္းပညာကိုသိမွာပါ။ နည္းပညာသိမွသာလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္သမ၀ါယမအသင္းစုႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားမွ အရစ္က်ခ်ေပးေသာ လယ္ယာသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို စနစ္တက်အသံုးျပဳလာႏုိင္ၿပီး စက္မႈလယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမွာ လြယ္ကူလာမွာျဖစ္ပါ တယ္လို႔ ေျပာၾကားလုိပါတယ္။

မဲဆႏၵရွင္မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား-

စီးပြားေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲေသာေဒသမ်ားတြင္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားလည္း ရွားပါးသကဲ့သို႔ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားလည္း မ်က္ေမွာက္ကာလမွာ ရွားပါးေနမႈမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎ေဒသရွိ ေက်းရြာလူႀကီးမ်ားမွ မိမိတို႔ေက်းရြာအတြက္ ေန႔စားလေပး ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ေခၚယူလ်က္ရွိေနသည္မွာ ယေန႔တိုင္ပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေန႔စားလေပးဆရာ၊ဆရမမ်ားသည္ ပညာေရးေကာလိပ္မွ ဆင္းသက္လာေသာ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ား မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ သင္ၾကားေရးမွာ မတိုးတက္ဘဲရွိေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရပါတယ္။ အဆိုပါျပႆနာမ်ားကိုလည္း အဓိကေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မဲဆႏၵရွင္မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား-

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စု ေတာင္သူလယ္သမားအင္အားစုပါတီမွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးတြင္ (၅)ၿမိဳ႕နယ္၊ (၅)ေနရာတြင္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ေ၀ါၿမိဳ႕နယ္၊ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္၊ ဒိုက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း(၃)ဦး၊ က၀ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ(၁)တြင္ တုိင္းေဒသႀကီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦး၊ သနပ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵ နယ္ေျမ(၂) တြင္ တုိင္းေဒသႀကီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း(၁)ဦးတုိ႔ျဖင့္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္

မဲဆႏၵရွင္မိဘျပည္သူမ်ား ခင္ဗ်ား-

ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးအလြန္၌ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ပါတီ၏ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွလည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွလည္းေကာင္း စြမ္းစြမ္းတမံေဆာင္ရြက္မည့္ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ တင္ျပေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္-

၁။ အမွန္တကယ္ လယ္ယာေျမလုပ္ကုိင္ေနေသာ ေတာင္သူလယ္သမားႀကီးမ်ားအား စုိက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြအခ်ိန္မီရရွိေရး။

၂။ မ်ိဳးစပါးမ်ားအား မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ထုတ္ေပးႏုိင္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားမွ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔မ်ား ေရာင္းခ်ေပးမႈအား တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံႏုိင္ေသာဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းႏုိင္ေရး။

၃။ သြင္းအားစုဟုေခၚတြင္ေသာ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားအား သင့္တင့္ေသာ ေဈးႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးႏုိင္ေရး။

၄။ ထြက္ရွိလာေသာ စပါး၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားအား ရသင့္ရထုိက္ေသာေဈးႏႈန္းမ်ားရရွိေစေရးႏွင့္ ေဈးကြက္ေဖာ္ေဆာင္ေရး။

၅။ လက္မႈလယ္ယာမွစက္မႈလယ္ယာသို႔ ေခတ္မီဖံြ႔ၿဖိဳးေျပာင္းလဲေရး အတြက္ သင္တန္းမ်ား ပုိ႔ခ်ႏုိင္ေရး။

၆။ အမွန္တကယ္ လုပ္ကုိင္စုိက္ပ်ိဳးေနေသာ ေတာင္သူလယ္သမားႀကီးမ်ား၏ လယ္ယာေျမဧကႏွင့္အညီ ေခ်းေငြမ်ားကုိ ရရွိေစေရး။

၇။ အမွန္တကယ္လုပ္ကုိင္ေနေသာ ေတာင္သူလယ္သမားႀကီးမ်ား၏ လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ ပုံစံ(၇)ရရွိႏုိင္ေရးႏွင့္ လယ္သမားစစ္စစ္မ်ား ကုိသာ ပုံစံ(၇)ထုတ္ေပးႏုိင္ေရး။

၈။ လယ္ယာကုန္ထုတ္သီးႏွံမ်ား ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ ကုန္ထုတ္လမ္းမ်ားေဖာက္လုပ္ေပးေရးနွင့္ ေက်းရြာတုိင္းတြင္ ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ေရး။

၉။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား လူသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ား သက္သာစြာ၀ယ္ယူ ႏုိင္ေရးအတြက္ လယ္သမားသက္သာဆုိင္မ်ား ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ေရး။

၁၀။ ေက်းဇူရွင္လယ္သမားႀကီးမ်ား အမွန္တကယ္ စိုက္ပ်ိဳးေနေသာလယ္ယာေျမမ်ားအား သိမ္းယူမႈမရွိေစေရးကုိ ေနာင္တက္လာမည့္ အစုိးရအဆက္ဆက္ႏွင့္ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားေရး။

၁၁။ ဆုံး႐ံႈးသြားေသာ လယ္ယာေျမမ်ားအား ေက်းဇူးရွင္ေတာင္သူ လယ္သမားႀကီးမ်ား ျပန္လည္စုိက္ပ်ိဳးႏုိင္ရန္အတြက္ ေနာင္တက္လာမည့္ အစုိးရအဆက္ဆက္ႏွင့္ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ကာ လယ္သမားမ်ား လက္၀ယ္သုိ႔ လယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ေရာက္ရွိေရးကုိ စြမ္းစြမ္းတမံ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါတယ္။

၁၂။ ဆင္းရဲသားလုပ္သားအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ သက္သာဆိုင္မ်ား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ကုမၸဏီမ်ားမွ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးအတြက္တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈမ်ားကုိလည္း ေနာင္တက္လာမည့္ အစုိးရ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မဲဆႏၵရွင္ မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား-

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔တုိင္းျပည္ဟာ ႐ိုးသားႀကိဳးစားေသာ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတည္ထားျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံရဲ႕လယ္သမား၊အလုပ္သမားမ်ားက ေကာင္းကင္မွာရွိေသာ ၾကယ္ပြင့္မ်ားႏွင့္တူပါတယ္။ ၾကယ္ပြင့္ေတြဟာ ေနေရာင္ျခည္ရဲ့စြမ္းအားႏွင့္ ညအခါမွ အလင္းျပန္ေပးႏုိင္တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္မွာ အဖစြမ္းအင္ႏွင့္တူေသာ ေနေရာင္ျခည္ကဲ့သို႔ေမတၱာ အလင္းဓာတ္ေပးႏုိင္ေသာ ဆင္းရဲသားလယ္သမား၊ အလုပ္သမား မိဘျပည္သူ႔အသံကို အစဥ္ဂ႐ုစိုက္နားေထာင္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတေပၚထြန္္းေရးႏွင့္ လမင္းကဲ့သုိ႔ ေအးျမျခင္းေပးစြမ္းႏုိင္ေသာ အမိနွင့္တူေသာ ေမတၱာဓာတ္ေပးစြမ္း ႏိုင္ေသာ ျပည္သူအသံကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ခြင့္ေပးႏိုင္မည့္ လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္၏ ဥကၠ႒မ်ားေပၚထြန္းလာမွသာ ဆင္းရဲသားလယ္သမား အလုပ္သမားမ်ား၏ဘ၀ ဟာလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ကိုျပန္လည္ၿပီး အလင္းခြန္အားမ်ားေပးစြမ္းႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သုိ႔ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာ၀ေျပာၿပီး ပါတီစုံဒီမုိကေရစီေပၚထြန္းေရးအတြက္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔မွာ ေကာင္းမြန္ေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေကာင္္းမြန္ေသာ သမၼတမ်ားအား မိဘျပည္သူတို႔၏ဆႏၵျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ႏိုင္ပါေစလို႔ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းရင္း ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာထ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ပါေစေၾကာင္း ေျပာၾကားရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္ရပါတယ္ခင္ဗ်ား။

ျပည္ေထာင္စုေတာင္သူလယ္သမားအင္အားစုပါတီ

 ၁။  ပါတီအမည္  -  ျပည္ေထာင္စုေတာင္သူလယ္သမားအင္အားစုပါတီ
 ၂။  ပါတီအမည္(English)  -  Union Farmer Force Party
 ၃။  ပါတီတည္ေထာင္ ခြင့္ေလ်ွာက္ထားသည့္ေန႕  -  ၂၉.၄.၂၀၁၅
 ၄။  လာေရာက္ေလ်ွာက္ထားစဥ္ပါတီအင္အား  -  ဦးမင္းသူပါ(၁၆) ဦး
 ၅။

လာေရာက္ေလ်ွာက္ထားစဥ္ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္

ဒုတိယေခါင္းေဆာင္

 -  ဦးမင္းသူ၊ ဦးေက်ာ္ျမင့္
 ၆။  ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ျပဳ႕သည့္ေန႕  -  ၂.၇.၂၀၁၅
 ၇။  ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ေလ်ွာက္ထားသည့္ေန႕  -  ၁၃.၇.၂၀၁၅
 ၈။  ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳသသည့္ေန႕  -  ၄.၈.၂၀၁၅
 ၉။  ခြင့္ျပဳသည့္ပါတီအမွတ္္စဥ္  -  အမွတ္စဥ္(၉၉)
 ၁၀။  ခြင့္ျပဳ႕သည့္ပါတိအလံ  -  
 ၁၁။  ခြင့္ျပဳ႕သည့္ ပါတီတံဆိပ္  -  
 ၁၂။  ပါတီဥကၠ႒ ႏွင့္ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္စာရင္း  -  
 ၁၃။  ပါတီနယ္ေျမ  -  ျပည္ေထာင္စုတစ္၀န္းလံုး
 ၁၄။  ပါတီ ရံုးခ်ဳပ္တည္ေနရာ  -  အမွတ္(၄၇၈)၊ နန္းေတာ္ကုန္း (၁) လမ္း၊ နန္ေတာ္ရာရပ္ကြက္၊ ပဲခူးၿမိဳ႕၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး
 ၁၅။  ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း ႏွင့္ ဖက္စ္  -  ၀၉-၄၅၈၀၂၁၂၃၃၊ ၀၉-၃၃၈၇၇၅၁၁ (ဦးမင္းသူ)
 ၁၆။  ပါတီ၏ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္မ်ား  -  PDFDownload