အာခါအမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ၏ မူ၀ါဒ သေဘာထား

.

ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္တိုဘာ ၅ ။         ။ အာခါအမ်ိဳးသာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီနာယက ဦးမင္းညိဳက ၎တို႔ပါတီ၏ မူ၀ါဒ၊ သေဘာထား၊ လုပ္ငန္စဥ္စသည္တို႕ကို ေအာက္တိုဘာ ၅ ရက္ေန႕ ညပိုင္းက ေရဒီယိုႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကား အစီစဥ္မ်ားမွ ေဟာေျပာ တင္ျပခဲ့ပါသည္။အဆိုပါေဟာေျပာတင္ျပခ်က္ အျပည့္စံုမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

ေလးစားအပ္ပါေသာ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္း၊ ကိုယ္၏က်န္းမာျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုၾကပါေစေၾကာင္း မဂၤလာစကားျဖင့္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သအပ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အာခါအမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ၏ ႏိုင္ငံေရးဦးေသွ်ာင္နာယကႀကီး ဦးမင္းညိဳျဖစ္ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ အာခါတုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း)သံလြင္ျမစ္အေရွ႕ျခမ္းတြင္သာ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနထုိင္းလ်က္ရွိသည့္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။

အာခါတတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈ ႐ိုးရာဓေလ့၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကို ယေန႔ထိတုိင္ ထူးထူးျခားျခား၊ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ လ်က္ရွိေသာ လူမ်ိဳးစုႏြယ္တစ္စုျဖစ္ပါသည္။

မိိမိလူမ်ိဳးတို႔၏ အမ်ိဳးဂုဏ္ကို ထိန္းသိမ္းျမွင့္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ စုေပါင္း ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္၊ ခါးေထာင္းဖားပြဲေတာ္၊ ဒန္းစီးပြဲေတာ္၊ ေကာက္သစ္စား ပြဲေတာ္ စသည့္ရိုးရာဓေလ့ကို အေျခခံေသာ ပြဲေတာ္မ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ က်င္းပျခင္းျဖင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္လ်က္ရွိပါသည္။

မဲဆႏၵရွင္မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား-

အာခါအမ်ိဳးသားဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီဟာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၈ ရက္ေန႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီမွတ္ပံုတင္အမွတ္ (၉၃) ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခြင့္ရရွိခဲ့ပါသည္။ သက္တမ္းအားျဖင့္ သံုးလသာရွိေသးေသာ္ျငား လည္းပဲ မိမိအာခါအမ်ုိးသားမ်ား၏ စည္းလံုးညီညြတ္မႈအားျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း)မွာ အင္အားအသင့္ အတင့္ရွိေသာ ပါတီတစ္ရပ္အျဖစ္ ရပ္တည္ ႏုိင္ျပီျဖစ္ပါသည္။

ပါတီ၏ ေဆာင္ပုဒ္၊ ပါတီ၏ အလံ၊ ပါတီ၏အမွတ္တံဆိပ္တို႔ကို ရွင္းျပေပးလိုပါသည္။ ပါတီ၏ေဆာင္ပုဒ္မွာ မိမိတစ္ဦးခ်င္းစီ၌ရွိေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားစုေပါင္း၍ မိမိအမ်ိဳးဂုဏ္ကို ျမွင့္တင္ၾကစို႔ ဟူ၍ ျဖစ္ပါ သည္။ အဓိပၸာယ္ကေတာ့ မိမိလူမ်ိဳး၊၊ မိမိေဒသႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေဆာင္ရြက္ရန္မွာ ႏုိင္ငံသားတိုင္းမွာ တာ၀န္ရွိသည္ဟု ေဖာ္ေဆာင္ပါသည္။ ပါတီ၏အလံမွာ အလယ္ဗဟိုတြင္ အနီေရာင္ရွိၿပီး ပတ္ပတ္လည္မွာ

၀ါ၊ စိမ္း၊ ျဖဴ၊ ျပာ ၀ိုင္းရံေနတာကို ျမင္ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါသည္။ အဓိပၸာယ္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မွီတင္းေနထိုင္ၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ေနမင္းႀကီး၏ ေအာက္မွာ တန္းတူညီမွ်အခြင့္အေရး ရွိသည္ ဟုေဖာ္ေဆာင္ပါသည္။ ပါတီ၏အမွတ္တံဆိပ္မွာ ဒန္းပံုျဖစ္ၿပီး အာခါ႐ိုးရာဓေလ့မွ စည္းလံုးညီၫြတ္ျခင္း ဟူေသာ အဓိပၸာယ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ပါသည္။

မဲဆႏၵရွင္မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား-

ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားေပၚတြင္ မွီတင္းေနပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကသာလွ်င္ ေနရာေဒသအနွံ႔အျပား ေအာက္ေျခလူထုအထိ ထဲထဲ၀င္၀င္ ထိေတြ႔ ဆက္ဆံႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး လူထု၏ လုိအပ္ခ်က္အမွန္တရားကိုလည္း သိရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အာခါအမ်ိဳးသားဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီ စတင္ဖြဲ႕စည္းစဥ္ကတည္းကပင္ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ မူ၀ါဒအခ်ိဳ႕ကို တင္ျပရမည္။

ဆုိလွ်င္အာခါအမ်ိဳးသားေရး

မိမိတို႔အာခါအမ်ိဳးသားမ်ား၏ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊က်န္းမာေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစသည့္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အာခါလူမ်ိဳးမ်ားသာလွ်င္ ပိုမုိရွာေဖြေတြ႕ရွိႏိုင္ၿပီး နားလည္ေပးႏုိင္သလို ကူညီ ေဆာင္ရြက္မႈအပိုင္းမွာလည္း အာခါလူမ်ိဳးမ်ားက ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ထိေရာက္စြာတာ၀န္ယူကူညီႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ အာခါအမ်ိဳးသားမ်ား၏ ရိုးရာဓေလ့၊ စာေပအႏုပညာ ယဥ္ေက်းမႈစသည္မ်ားကို အာခါလူမ်ိဳးမ်ားသာလွ်င္ပိုမိုေဖာ္ထုတ္ထိန္းသိမ္းႏုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ အာခါလူမ်ိဳးမ်ား၏ လူမႈေရးျပႆနာမ်ားကုိလည္း အာခါလူမ်ိဳးမ်ားသာလွ်င္ ကူညီေျဖရွင္းႏုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

တိုင္းရင္းသားအေရး

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္သည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ၁၃၅ မ်ိဳးေက်ာ္ စုေပါင္းေနထုိင္ပါသည္။ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ တန္းတူညီမွ်ေရး၊လူမ်ိဳးစုငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း တိုင္းရင္းသားမ်ား အခ်င္းခ်င္းသာလွ်င္ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၊တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းစည္းလံုညီၫြတ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဘက္စံု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအားလံုးနားလည္မႈ၊ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ႏုိင္မွသာလွ်င္ ေအာင္ျမင္မည္ဟုယံုၾကည္ပါသည္။ လူမ်ိဳးစုတစ္စုစီ၏ မတူကြဲျပားေသာ ႏိုင္ငံေရးအယူ၀ါဒမ်ားျခားနားသကဲ့သို႔ လူမ်ိဳးစုတစ္စု စီ၏ မတူကြဲျပားေသာ ႏိုင္ငံေရးအယူ၀ါဒမ်ားကို သိရွိနားလည္အေလးထားမွသာလွ်င္ ၎လူမ်ိဳးစုအသီးသီး၏ဂုဏ္ကို ျမွင့္တင္ႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုအေရး

ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရး၊အခ်ဳပ္ျခာအာဏာတည့္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးတည္းဟူေသာ ဒို႔တာ၀န္အေရးသံုးပါကိုအစဥ္ဦးထိပ္ထားရမည္။ ၂၀၀၈ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေရးရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဥပေဒျပဳႏုိင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ပါ၀င္ႏုိင္ေရး အာခါအမ်ိဳးသားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီမွ ရည္မွန္းပါသည္။ ပါတီစံုပါ၀င္သည့္ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးတည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္၊ ဌာနဆိုင္ရာ မ်ား။ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈျဖင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မူ၀ါဒကို အေျခခံမွသာလွ်င္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

တပ္မေတာ္၏အခန္းက႑

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ ကမၻာ့အလယ္မွာ ထည္၀ါစြာရပ္တည္ႏိုင္ရန္ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူၿပီး ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ တစ္ရပ္တည္း ရွိရမည္ဟု ယံုၾကည္ပါ သည္။ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး အစဥ္တည္တံ့ႏိုင္ရန္လည္ေကာင္း၊ ျပည္ပရန္ကို ကာကြယ္ရန္လညး္ေကာင္း၊ ႏိုင္ငံဂုဏ္ကို ျမွင့္တင္ႏိုင္ရန္လည္းေကာင္း၊ ေခတ္မီတပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ရမည္ဟု ယံုၾကည္ ပါသည္။

လက္ရွိႏိုင္ငံေတာ္၏ အေျခအေနအရ ႏုိင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈရရွိႏုိင္ရန္၊ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္စဥ္၌ တပ္မေတာ္သည္ အေရးႀကီးသည့္အခန္းက႑မွ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုထိ ပါ၀င္ရမည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

လုပ္ငန္းစဥ္

အာခါအမ်ိဳးသားဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီသည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေသာ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္သစ္ႀကီး တည္ေဆာက္ရာ၌ အာခါတုိင္းရင္းသား တို႔သည္ ျပည္ေထာင္စုဖြား ညီအစ္ကိုတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္အတူ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာျဖင့္ အတူလက္တြဲၿပီး လုိအပ္ေသာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးအစရွိသည့္ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာရန္ ဦးတည္၍ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေျခခံက်ေသာ

၁။ အေျခခံစစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း (Data Collection)

၂။ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းႏွင့္ သံုးသပ္ျခင္း (Analysis)

၃။ မဟာဗ်ဳဟာႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ေရးဆြဲျခင္း (Strategic Plan)

၄။ လုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း (Activity )မ်ားကို စနစ္တက် အဆင့္ဆင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

မဲဆႏၵရွင္ မိဘျပည္သူမ်ားႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပုိင္း)ရွိ တုိင္းရင္းသား ညီေနာင္မ်ားခင္ဗ်ား -

အာခါအမ်ိဳးသားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီသည္ ၂၀၁၅ ပါတီစံု အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အာခါအမ်ိဳးသား ဖြၤံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေျခာက္ဦး ပါ၀င္အေရြးေကာက္ခံသြား မည္ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ အမ်ိဳးဂုဏ္၊ ေဒသဂုဏ္၊ ႏိုင္ငံဂုဏ္ကို တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ ေဖာ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေသာ အာခါအမ်ိဳးသားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ၏ဒန္းပံုအား ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပိုင္း)ရွိ တုိင္းရင္းသားညီေနာင္ မ်ား၊အာခါတုိင္းရင္းသားမ်ား ပါ၀င္ေထာက္ခံမဲေပးၾကပါစို႔လို႔ တုိက္တြန္းရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္ အပ္ပါသည္။ (နီဆားအိုလုဦး- ေအးခ်မ္းပါေစ)

စည္းလံုးျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးဂုဏ္ကို ျမွင့္တင္စို႔

၁။ အာခါအမ်ိဳးသားတို႔ စုရံုးၾက၊ ပူးေပါင္းၾက၊ စည္းရံုးၾက တုိ႔လူမ်ိဳး တို႔အနာဂတ္ သင္းကြဲရင္ က်ားဆြဲ၊ မ်ိဳးကြဲရင္ လူမ်ိဳးေပ်ာက္ ဘိုးေဘးတို႔ ဆုိစကား၊

၂။ ဘုိးေဘးတို႔ေက်းဇူး အာခါအမ်ိဳးသားတုိ႔ ဆံုစည္းၾက၊ စည္းရံုးၾက တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း တစ္အူထံု႔ဆင္ ညီအစ္ကိုမ်ား အနာဂတ္သို႔ ခ်ီတက္ၾက၊

၃။ ဘုိးေဘးတို႔ေက်းဇူး အာခါအမ်ိဳးသားတို႔ ေျမျပန္႔ေတာင္ေပၚမခြဲျခား၊

စည္းလံုးျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးဂုဏ္ကို ျမွင့္တင္ၾက စုေပါင္းညီညာ ခ်ီတက္ၾက။

အာခအမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ

 ၁။  ပါတီအမည္  -  အာခအမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ
 ၂။  ပါတီအမည္(English)  -  Akha National Development Party
 ၃။  ပါတီတည္ေထာင္ ခြင့္ေလ်ွာက္ထားသည့္ေန႕  -  ၂၂.၄.၂၀၁၅
 ၄။  လာေရာက္ေလ်ွာက္ထားစဥ္ပါတီအင္အား  -  ဦးထြန္းေအာင္ပါ(၁၅) ဦး
 ၅။

လာေရာက္ေလ်ွာက္ထားစဥ္ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္

ဒုတိယေခါင္းေဆာင္

 -  ဦးထြန္းေအာင္၊ ဦးအားလယ္
 ၆။  ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ျပဳ႕သည့္ေန႕  -  ၁၅.၆.၂၀၁၅
 ၇။  ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ေလ်ွာက္ထားသည့္ေန႕  -  ၁၉.၆.၂၀၁၅
 ၈။  ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳသသည့္ေန႕  -  ၈.၇.၂၀၁၅
 ၉။  ခြင့္ျပဳသည့္ပါတီအမွတ္္စဥ္  -  အမွတ္စဥ္(၉၃)
 ၁၀။  ခြင့္ျပဳ႕သည့္ပါတိအလံ  -  
 ၁၁။  ခြင့္ျပဳ႕သည့္ ပါတီတံဆိပ္  -  
 ၁၂။  ပါတီဥကၠ႒ ႏွင့္ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္စာရင္း  -  
 ၁၃။  ပါတီနယ္ေျမ  -  ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း
 ၁၄။  ပါတီ ရံုးခ်ဳပ္တည္ေနရာ  -  အမွတ္(၃/၁၀)၊ (၃) လမ္း၊ မယ္ေခါင္ရပ္၊ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္
 ၁၅။  ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း ႏွင့္ ဖက္စ္  -  ၀၉-၅၂၄၂၃၅၁၊ ၀၉-၂၅၀၂၀၈၈၁၆ (ဦးအားလယ္)
 ၁၆။  ပါတီ၏ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္မ်ား  -  PDFDownload