ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္အသီးသီးတြင္ ကိုးကြယ္ရာဘာသာအလိုက္ လူဦးေရစာရင္း ထုတ္ျပန္မည္

.

(ဓာတ္ပံု- မင္းမင္း/မဇၩိမ)

ေနျပည္ေတာ္(ေမလ ၂၇ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္)။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္အသီးသီးတြင္ ကိုးကြယ္ရာဘာသာအလိုက္ လူဦးေရစာရင္းမ်ားကို အစိုးရ၏ ရက္(၁၀၀)စီမံခ်က္အတြင္း ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ဟု အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာဆိုလိုက္သည္။

၂၀၁၄ခုႏွစ္အတြင္းက ေကာက္ယူခဲ့ေသာ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ထုတ္ျပန္ရန္ က်န္ရွိေနေသးသည့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို အစိုးရသစ္၏ ရက္(၁၀၀)စီမံခ်က္အတြင္း ထုတ္ျပန္ေပးမည္ဟု ဝန္ႀကီးက ေျပာဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

"ဘယ္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ဘယ္ဘာသာဝင္ေတြ ရွိေနတယ္။ ဘယ္ခ႐ိုင္မွာ ဘယ္ဘာသာဝင္ေတြ ရွိေနတယ္။ အင္အားေတြ အဲ့ဒါေတြ ထုတ္ေပးဖို႔ ရွိေနေသးတယ္။ အဲ့ဒါကို ရက္တစ္ရာအတြင္းမွာ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ညွိႏႈိင္းၿပီးေတာ့မွ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ လုပ္ၿပီးေတာ့မွ ဒီအခ်က္အလက္ေတြကို ျပည္သူကို တိတိက်က် ထုတ္ျပန္သြားဖို႔ ရွိပါတယ္" ဟု ဦးသိန္းေဆြက ေျပာသည္။

သန္းေခါင္စာရင္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လူဦးေရ ၅၁.၄ သန္းေက်ာ္ထိ ရိွသည္ဟု ဗဟိုသန္းေခါင္စာရင္း ေကာ္မရွင္က ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လႏွင့္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေမလတို႔တြင္ အသီးသီးထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာနက ဦးေဆာင္ကာ ႏိုင္ငံတကာ လူဦးေရရံပံုေငြအဖြဲ႔ႏွင့္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၉ရက္မွ ဧၿပီလ ၁၀ရက္အထိ ၁၂ရက္ၾကာေအာင္ ျပည္လံုးကြ်တ္သန္းေခါင္စာရင္းကို ေကာက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ေကာက္ခံရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရိွ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၁၁သန္းကို ေမးခြန္း ၄၁ခုအထိ ေမးျမန္းကာ အခ်က္အလက္ ေကာက္ခံခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

အစိုးရသစ္၏ ရက္(၁၀၀)စီမံခ်က္အရ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနမွ လုပ္ငန္းေပါင္း (၁၃)ခုကို လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ဝန္ႀကီးဦးသိန္းေဆြက ေမလ ၂၆ရက္တြင္ မဇၩိမသတင္းဌာန၊ ဘီဘီစီျမန္မာပိုင္း၊ ဧရာဝတီသတင္းဌာနတို႔ႏွင့္ သီးသန္႔ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

Tags: