ဖုယြင္အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္

1 week 5 days ago
3,319 Hits

“က်ြန္ေတာ္တို႔ ညိွႏိႈင္းျဖန္ေျဖေရး႐ံုးမွာ တရား၀င္ ၅ ႀကိမ္ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ၅ႀကိမ္လုပ္တဲ့အခါမွာ ေျပလည္မႈ မရခဲ့ပါ ဘူး။ မရဘူးဆိုတာ အားလံုးမရဘူးေတာ့မဟုတ္ဘူး” ဟု ဦးသိန္းေဆြ ကေျပာသည္။

Subscribe to ဖုယြင္အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္