မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းမှာ နိုဝင်ဘာ ၄ ရက်က မူးယစ်မှောင်ခိုဂိုဏ်းတစ်ခုက လက်နက်ကိုင်တ...