ဟားရဲ၊ နိုဝင်ဘာ -၂၄ ။ ။ ပြိုင်ပွဲဒိုင်များက ဇင်ဘာဘွေ၏ လေးနှစ်မြောက် ‘ကိုရုပ်ဆိုးပြိုင်ပွဲ...
ဟာရာရဲ၊ အောက်တိုဘာ ၂၇ ။ ။ ဇင်ဘာဘွေရှိ အကန့်အသတ်ဖြင့်သာ အမဲလိုက်ခွင့်ရှိသော အဓိကဘေးမဲ့တောက...