ဂီတဆရာမ ေမယံနီ

မေမယံနီကေတာ့ ကေလးဘ၀ကတည္းက အဆို၀ါသနာပါခဲ့သူ ... လက္ဦးဆရာျဖစ္တဲ့ အစ္ကိုေတြဆီကေန ဂစ္တာတီးသင္ခဲ့သူ ... ယဥ္ေက်းမႈတကၠသိုလ္မွာ ေလးႏွစ္တိတိ တေယာေမဂ်ာယူ ... သင္ယူခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ တေယာ၊ ခ်ယ္လို၊ ဂစ္တာ စတဲ့ တူရိယာအတီးပညာရပ္ကို သင္တန္းပို႔ခ်ေပးေနသူ ျဖစ္ပါတယ္။

ဂီတပညာရပ္နဲ႔ သက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမႈျပဳေနတဲ့ အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ရဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္ကေရာ ဘယ္လိုပံုစံမ်ဳိး ျဖစ္ေနမလဲဆိုတာကို မေမယံနီက ေျပာျပထားပါတယ္။