မံုရြာၿမိဳ႕နယ္ တစ္ခုလံုး မဲ႐ံုေပါင္း ၁၅၉႐ံုရွိ

.

(ဓာတ္ပုံ-ေအာင္ကိုဦး၊ မဇၩိမ)

၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ဧၿပီလ ၁ ရက္တြင္က်င္းပရာ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မုံရြာျမိဳ႕နယ္၊ ေၾကးမုံေက်းရြာ၊ မဲ႐ံုအမွတ္(၁)၊ မုံေရြးေက်းရြာ၊ မဲရုံအမွတ္(၁)ႏွင့္ေတာပုေက်းရြာ၊ မဲ႐ံုအမွတ္(၁)တို႔ကို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ မုံရြာၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးညႊန္ေမာင္က မြန္လြဲ ၃ နာရီက လိုက္လံၾကည့္ရႈ႕ခဲ့သည္။

မံုရြာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရပ္ကြက္ေပါင္း(၃၁)ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စုေပါင္း(၅၄)အုပ္စု၊ ေက်းရြာေပါင္း (၁၇၁)ရြာ ရွိၿပီး မဲ႐ံုေပါင္း(၁၅၉)႐ံု ဖြင့္လွစ္ထားရွိေၾကာင္းသိရသည္။

မံုရြာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ၊ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညႊတ္ေရးပါတီ၊ အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ၊ ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီပါတီ တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၅ ဦး ဝင္ေရာက္အေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ၾကၿပီ လတ္တေလာမုံရြာတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ မုံရြာၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားေလာင္းမွာ ေရပန္းစားလ်က္ရွိသည္။

လက္ရွိတြင္ မဲရုံမ်ား ပိတ္သြားၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မၾကာခင္ မဲမ်ားေရတြက္ကာ မဲစာရင္းအေျဖသိရွိရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။