ဟိန္းကိုစိုး

ရဲတပ္ဖြဲ႔ကသူလုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္း စစ္ေဆးေနတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္းၾကား တယ္။ ေကာလဟာလေတြ........

1 year 11 months ago
4,346 Hits

တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြး ၾကသည့္အခါ အခက္အခဲ၊ အတားအဆီးမ်ားျဖစ္ေပၚႏိုင္.........

1 year 11 months ago
3,068 Hits

ဗဟိုဦးစီးစနစ္အရေတာ့ အခုေခါင္းေဆာင္ေတြထဲက တစ္၀က္ေလာက္ကေတာ့ျပန္ပါမွာပါ။.....................

1 year 11 months ago
5,269 Hits

အိုးမဲ့ ၊အိမ္မဲ့ ျဖစ္ေနသူမ်ားျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ စီမံကိန္းမ်ားအျမန္ဆံုုးအေကာင္အထည္ေဖၚမည္....

1 year 11 months ago
2,065 Hits

ရခိုင္တပ္မေတာ္ (AA) အေနျဖင့္ လက္နက္လံုးဝခ်မည္မဟုတ္ေၾကာင္း AA ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ ဒု-ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္ဟန္..................

1 year 11 months ago
10,931 Hits

လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီေတြဖြဲ႔မယ့္ ၿပီးရင္သမၼတေရြးမယ္ေပါ့ေလ။ အမည္ စာရင္းတင္သြင္းရမွာေတြရိွပါတယ္။.............

1 year 11 months ago
6,537 Hits

ဦးေအးသာေအာင္ကိစၥကို သေဘာတူတာေကာ၊ မတူတာေကာ အဲဒီထဲကမွ အားလံုးသေဘာထားတစ္ခုကိုေရြးၿပီးဆံုးျဖတ္မွာ........

1 year 12 months ago
7,150 Hits

ေနာင္အစိုးရအတြက္ျပႆနာ နည္းေအာင္လို႔ တက္ႏိုင္သေလာက္ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးတယ္ဆုိတာကိုလံုး၀လက္မခံပါဘူးခင္ဗ်။.......

1 year 12 months ago
11,808 Hits

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမရိွေစရဘူးဆိုတာကျဖစ္မလာပါဘူး။ အစိုးရ တစ္ရပ္ကေျပာခဲ့တဲ့အတိုင္းျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္..........

2 years 1 day ago
3,551 Hits

Pages