ႏြန္ႏြန္

အသက္ ၇၈ ႏွစ္အရြယ္ အဘြားအိုတစ္ဦးအပါအ၀င္ ေခြးရူးအကုိက္ခံရေသာ အသက္ ၂ ႏွစ္ ကေလးတစ္ဦး၊ စုစုေပါင္း ၁၅ ဦး တို႔ ဒဏ္ရာမ်ားရရွိကာ ေပါင္ၿမိဳ႕ျပည္သူ႔ေဆးရုံသုိ႔ တင္ပုိ႔ကာ ေခြးရူးျပန္ ကာကြယ္ေဆးမ်ား...

1 week 3 days ago
10,685 Hits

အဆိုပါအခမ္းအနားသုိ႔ မြန္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔၀င္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ မင္းၾကည္၀င္းလည္းတက္ေရာက္ခဲ့သည္။

3 weeks 5 days ago
7,911 Hits

ထင္းသံုးစြဲမႈမ်ားရိွေနေသာ္လည္း သစ္ေတာကို မထိခိုက္ေၾကာင္း ျပည္နယ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးအရာရွိ ဦးေက်ာ္သူက ေျပာသည္။

1 year 1 month ago
2,896 Hits

တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးခ်ည္ေပးၿပီး ေနာက္တြင္  လက္ခ်ည္ပြဲအတြက္စီမံျပဳလုပ္ထားေသာ လက္ခ်ည္မဂၤလာ  ေကာက္ညွင္းထုပ္ကို တေပ်ာ္တပါး စားေသာက္ကာ ဝါေခါင္လ လက္ခ်ည္ပြဲ ျပီးေျမာက္သြားေလသည္။

1 year 1 month ago
2,087 Hits