ၿငိမ္းေဝ( ကဗ်ာအိုးေ၀ )

အခုလူငယ္ေတြဟာ စာေရးနည္းအေျခခံႏွစ္မ်ိဳးရွိတဲ့အနက္ စကားေျပာေရးဟန္ကို ေရြးၿပီးေရးတတ္ၾကတာ မ်ားပါတယ္။ အမ်ားအျမင္မွာ စကားေျပာေရးဟန္က စကားေျပေရဟန္ထက္ ပိုလြယ္တယ္လို႔ ယူဆထားၾကလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကေန႔ေတာ့ စကားလံုးေပါင္းသတ္ပံုအမွားမ်ားကို လိုအပ္ခ်က္အရ ေသြးႏႈိးတဲ့သေဘာ ဟိုတစ္စသည္တစ္စ ေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္။

ကဗ်ာဆရာေတြဟာ အတတ္ပညာအရ၊ အေၾကာင္းအရာအရ၊ တစုံလုံး ေျပာင္းလဲဖုိ႔ ႀကိဳးစားၾကတဲ့ ကဗ်ာလႈပ္ရွားမႈကို တက္တက္ၾကြၾကြလုပ္ၾကပါတယ္။

မေန႔တုန္းက စကားေျပအေရးအသားကိစၥ ေဆြးေႏြးခဲ့ရာမွာ ပညတ္အနက္ နဲ႔ တြဲဖက္အနက္ ကိုေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။