ေကာင္းဆက္ႏုိင္

“ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ အစိုးရတာဝန္ရွိသူေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ မူေဘာင္ကုိ သက္တမ္းတုိးတာျဖစ္ပါတယ္”

3 months 2 days ago
5,775 Hits

"၂၀၁၄ ခုနစ္တည္းက ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ရဖုိ႕ ႀကိဳးပမ္းေနတာပါ။ အစိုးရဘက္က လုိင္စင္ရတာနဲ႕ တစ္ၿပိဳင္နက္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း၊ အာမခံလုပ္ငန္းနဲ႕...

3 months 3 weeks ago
2,765 Hits

ယခင္ႏွစ္ တစ္လေက်ာ္ကာလအတြင္း ျပည္ပသို႕ ကန္ေဒၚလာ ၁၀၆၉ သန္းတင္ပုိ႕ႏုိင္ခဲ့ရာမွ ယခုႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ၁၂၂၆ သန္းအထိ တင္ပို႕လာႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။

4 months 2 days ago
5,356 Hits

ယင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စက္သံုးဆီေစ်းကြက္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားကုိ စတင္ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳလုိက္ျခင္း လည္းျဖစ္သည္။

4 months 4 days ago
2,443 Hits

လာမည့္ ဇူလုိင္လကုန္တြင္ သက္တမ္းေစ့သြားေသာ ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးဆက္ေအာင္ႏွင့္ ေဒၚခင္ေစာဦးတုိ႔၏ ေနရာကို အစားထုိးမည္ျဖစ္သည္။

2 months 1 week ago
5,325 Hits