သင္းႏုေဆြ

ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဒီ မဇၥ်ိမသတင္းဌာနနဲ႔ ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာထဲမွာ ၂၀၁၇ ထဲမွာျဖစ္မယ့္ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ကံၾကမၼာကို ဒီလိုပဲ အင္တာဗ်ဴးရိုက္ၿပီးေတာ့ ထုတ္လႊင့္ခဲ႔တယ္။

4 months 2 weeks ago
39,980 Hits

Water Taxi ကို ဇြန္လ ပထမပတ္ သို႔မဟုတ္ ေမလကုန္ပိုင္းတြင္ လႈိင္သာယာမွ ဗိုလ္တေထာင္သို႔ စတင္ေျပးဆြဲမည္ျဖစ္သည္။

1 year 1 month ago
4,489 Hits

၂၀၁၈ ထဲမွာေတာ့ ေအာက္တိုဘာ မတိုင္ခင္ထိကေတာ့ စီးပြားေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ ၿဂိဳလ္ ရပ္တည္မႈ အားမေကာင္းေသးဘူး။

4 months 1 week ago
57,832 Hits