ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို သိရွိသူနည္းပါးဟု PACE အဖြဲ႕ဆို

.

 

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၁၃ ။             ။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ရွိသည္ကို မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ တစ္၀က္နီးပါး ေလာက္ကသာသိရွိၾကေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔လႈပ္ရွားမႈ အဖြဲ႕(PACE) ၏ အမႈေဆာင္ ဒါရိုက္တာ စိုင္းရဲေက်ာ္စြာျမင့္က ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ပတ္ရြိဳင္ရယ္ဟိုတယ္တြင္ PACE အဖြဲ႔၏ “ ေရြးေကာက္ပြဲ အႀကိဳကာလသေဘာထားအျမင္စစ္တမ္း ကနဦး အစီရင္ခံစာ” ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာဆိုခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

“ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမယ္ဆိုတာကိုသိရွိတဲ႔သူက တစ္၀က္နီးပါးေလာက္ပဲ ရွိတယ္။ ပိုၿပီးအေရးႀကီးတာက မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ေၾကျငာျပသေနတာကို သိသလားလို႔ေျပာတဲ႔အခါမွာ ၃ ပံု ၁ ပံုေလာက္ကသိတယ္။ အဲ႔ဒီအေရအတြက္က အရမ္းမနည္းေပမယ့္ နည္းတယ္ လို႔ ေျပာလို႔ရတယ္” ဟု စိုင္းရဲေက်ာ္စြာျမင့္က ေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ အႀကိဳကာလသေဘာထားအျမင္စစ္တမ္းကို စစ္တမ္းေကာက္ယူသူ ၁၂၂ ဦးက ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ ၁၂၀၀ ေက်ာ္ျပဳလုပ္ၿပီး ရရွိခဲ႔ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၄င္းကဆိုသည္။

စစ္တမ္းေကာက္ရာတြင္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးေနရာမွလႊဲ၍ က်န္မဲဆႏၵနယ္ ၁၂ ေနရာတြင္စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ႔သည့္ စစ္တမ္းအရ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးခန္႔က ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္မည္ကိုသိရွိခဲ႔ၿပီး ၃၅ ရာခိုင္ႏူန္း ေအာက္ကသာမဲေပးခဲ့သည္။

ယခု ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္း နီးပါးကသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္မည္ကို သိရွိထား၍ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးမည့္ မဲဆႏၵရွင္ ပိုၿပီးနည္းႏိုင္သည့္ အေနအထားလည္း ျဖစ္ေနသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးရန္စည္းရံုးလံႈ႕ေဆာ္ျခင္းႏွင့္ အသိပညာေပးျခင္းမ်ားကို ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ေနေသးၿပီး စစ္တမ္းအရ လူထက္၀က္ခန္႕က ၄င္းတို႔မဲဆႏၵနယ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ပညာေပးလံႈ႕ေဆာ္ျခင္းမ်ားမရွိေသးေၾကာင္းေျဖဆိုခဲ႔သည္။

လာမည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ တာ၀န္ယူထားသည့္ ဦး၀င္းျမင့္၏ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မဲ ဆႏၵနယ္ေနရာအပါအ၀င္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၄ ေနရာ ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ၁ ေနရာႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ၈ ေနရာ စုစုေပါင္း လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၃ ေနရာအတြက္ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲကို က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။