စုိးသူေအာင္

“ ခံုတိုင္ကေတာ့ တစ္ရြာလံုးမီးေလာင္ခံရလို႔ျပန္ေဆာက္တယ္လို႔ေျပာလို႕ရေပမယ့္ နန္းရာကိုင္းတို႕ ကိုင္းႀကီးတို႕ၾကေတာ့ အိမ္ေျခရွိတာရဲ႕ ၂၀ ရာခိုင္ႏူန္းေလာက္မီးေလာင္ခံရတာပါ” ဟု ဦးစိုင္းထြန္းညိဳက ေျပာသည္။...

9 months 3 days ago
1 Hit

အဖြဲ႕ဖြဲ႔ၿပီးေတာ့ သြားၿပီးေတာ့ စစ္ေနတယ္။ အဲ႔ဒါကို ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းယူေနတယ္။ ျဖစ္စဥ္ကို လုပ္ေနၿပီေပါ့ေနာ္။ အဲ႔ဒီအေပၚမွာကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆက္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ ”

1 year 7 months ago
31,216 Hits