စစ္ပြဲရပ္ဆႏၵျပပြဲတြင္သတင္းရယူေနသူမ်ား ၿခိမ္းေျခာက္ခံရမႈကို သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ ရႈတ္ခ်

.

ဓာတ္ပံု - ေဟာင္ဆာ(ရာမည)

 

ရန္ကုန္ ၊ ေမ ၁၈ ။                  ။ တာေမြ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စစ္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔ေပးရန္ ေတာင္းဆိုသည့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲတြင္ သတင္းရယူေနသည့္ မီဒီယာမ်ားကို အရပ္၀တ္မ်ားမွ ၿခိမ္းေျခာက္အၾကမ္းဖက္ ရန္ျပဳမႈမ်ားအား ရႈတ္ခ်ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီက ယေန႔ ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ျပ႒ာန္းအတည္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ သတင္းမီဒီယာဥပေဒတြင္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္မႈ ေပးရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း တာေမြဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ သတင္းရယူေနသည့္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားကို တာ၀န္က် ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမေပးခဲ့ျခင္းကို ရႈတ္ခ်ၿပီး ယင္းကိစၥအား ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ထံ ဆက္လက္ေပးပို႔တင္ျပသြားမည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

 ေမ လ ၁၂ ရက္ေန႔က တာေမြၿမိဳ႕ အုိးရွင္းစင္တာေရွ႕တြင္ စစ္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔ရန္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကၿပီး ယင္းဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲကို ရဲတပ္ဖြဲ႔က အင္အားသံုးၿဖိဳခဲြခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ ၿဖိဳခြဲရာတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္အတူ အရပ္၀တ္မ်ားကပါ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရၿပီး ယင္းျဖစ္စဥ္ကို သတင္းရယူေနသည့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားကိုပါ ရန္ျပဳျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ရိွခဲ့သည္။