အေရြ႕ကို ေရြ႕ေအာင္ ေရႊ႕ျခင္း

.

နိုင္ငံေရးအေနအထားမ်ားမွာ ခ်ိန္ကိုက္ေျပာင္းလဲေနသည္ဟု ေျပာလ်င္လည္းရသည္ ။ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္လုပ္ေန တာဟုလည္း ေျပာလ်င္ရသည္။ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အစိုးရတစ္ရပ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုပဲျဖစ္ျဖစ္ လိုအပ္လာ လ်င္ေျပာင္းလဲၾကတာ သဘာ၀ပင္ျဖစ္သည္ ။ ပကတိအရွိတရားအေျခအေနကို မ်က္ကြယ္ျပဳကာ ေျပာင္းလဲျပဳ ျပင္ျခင္းမရွိေသာ ပံုေသကားက် အဖြဲ႕အစည္းတခ်ိဳ႕ ႏွင့္ အာဏာရွင္အစိုးရေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ားသည္ တိုင္းျပည္အတြက္အႏၱရယ္သာျဖစ္သည္ကို အေတြ႕အႀကံဳမ်ားမွ သင္ခန္းစာမ်ားကို ျပည္သူမ်ား လည္း ခံစားၿပီးျဖစ္ေပသည္ ။ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ NLD အစိုးရတစ္ျဖစ္လည္း ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အရပ္သားအစိုးရ၏ မၾကာေသးခင္က အေသးစား ၀န္ႀကီးအေျပာင္းအလဲမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ယခုတြင္မူ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတအဆင့္အထိပါ ေျပာင္းမႈျပဳလုပ္လာသည္ကိုေတြ႕ရသည္ ။ ထိုသို႔ေျပာင္းလဲမႈသည္ NLD ၏ ငါးႏွစ္တာ သက္တမ္းအတြင္း အရွိန္မရေသးသည့္ တိုင္းျပည္၏အေရြ႕ကို အရွိန္ျဖင့္ တြန္းတင္နိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပံုရသည္ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္ ။

ဆိုခ်င္ပါသည္ဟုဆိုရျခင္းမွာ ၂၀၁၅ မွ စ၍ နိုင္ငံေတာ္သမၼတေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ၿပီးေနာက္ နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ဆိုတာေပၚလာသည္ ။ နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲကတိအတိုင္း (၁)တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ၊(၂)ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၊ (၃)အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး တို႔ကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္တာကိုေတြ႕ရသည္ ။ ပထမအခ်က္တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အေျခခံရဲစခန္းေတြကအစ တရားရံုး ေတြအဆံုး ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုလံုး ကိုစည္းရံုး၍လုပ္တာကိုေတြ႕ရသည္ ။ သို႔ေသာ္လည္း မုဒိမ္းမႈအပါ အ၀င္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအမႈ ႏွင့္ အျခားရာဇ၀တ္အမႈေတြေလ်ာ့မသြားဘဲမ်ားလာတာကိုေတြ႕ရသည္ ။ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးဟူသည္ ျပစ္မႈမျဖစ္ခင္ႀကိဳတင္တားဆီးနိုင္ေရးႏွင့္ ထိေရာက္သည့္ ကာကြယ္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္နိုင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္ ။ ထို႕ေၾကာင့္  အရင္ေခတ္ကလို က်ီးလန္႔စာစားျပည္သူမ်ားမဟုတ္ေစကာမူ အေႏွာင့္အယွက္တခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ဒီထက္ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ မလုပ္နိုင္ဟု ျပည္သူမ်ားကျမင္ၾကသည္ ။ အႏွာင့္အယွက္ဟုဆိုရာတြင္ အထက္နဲ႔ ေအာက္ေျခ အဟတ္ကြာမႈ ၊ ဟာမိုနီမျဖစ္မႈ ႏွင့္အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ား ေၾကာင့္ဟု ဆိုလိုခ်င္ပါသည္ ။ 

NLD အာဏာရလာၿပီးေနာက္ နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ၂၁ ရာစုပင္လံုကိုက်င္းပဘို႔ အသံျပဳရင္း ဒီေန႔အထိလည္း တစိုက္မတ္မတ္ျပဳလုပ္ေနတုန္းပင္ျဖစ္သည္ ။ ေအာင္ျမင္မႈကေတာ့ တခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ေသခ်ာ ေပါက္ရမည္မွာမလဲြဆိုတာကို ေဒၚစုေျပာတ့ဲစကား အႏွစ္ ၂၀ - ၃၀ စာလုပ္ေနတာ ၂ လ ၃လ အတြက္လုပ္ ေနတာမဟုတ္ဆိုသည္ ကသက္ေသျပေနသည္ ။ တခ်ိန္တည္းတြင္လည္း အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေရးကိုလည္း လုပ္သည္ ။ ျပည္သူေတြသန္းနဲ႔ခ်ီၿပီးလက္မွတ္ေရးထိုးၾကသည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္လည္း ေဆြးေႏြးသည္ ၊ သို႔ေသာ္ ထင္ျမင္ထားသည့္အတိုင္းပင္ လႊတ္ေတာ္၏အခုအခံမ်ားေၾကာင့္ မွတ္တမ္းအျဖစ္ အမာရြတ္ပဲ ထင္က်န္ရစ္သည္ ၊ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္သာၾကာသြားသည္ ၊ မေအာင္ျမင္ ။ နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္၏  အိပ္မက္မွာလည္း လုပ္သေလာက္မျဖစ္ ။ ထို႔ေၾကာင့္ သီအိုရီအရ Paradigm ေျပာင္းရမည္ ။လက္က်န္ကာလ တြင္ ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ကိုလုပ္ရေတာ့မည္ ။  နိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးမွာလည္း က်န္းမာေရးသိပ္မေကာင္းလွ ၊ သူတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္ နာမည္ေကာင္းရသည္ ၊ ျပည္သူလူထုကခ်စ္သည္ ၊ ေလးစားသည္ ။ သမၼတအျဖစ္ကေနႏုတ္ထြက္ခ်ိန္၌ ျပည္သူလူထု၏ ဂရုဏာသက္မႈကိုလည္းခံရသည္ ။ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ သမၼတေကာင္းတစ္ေယာက္အျဖစ္ မွတ္တမ္း၀င္သြားသည္ ။

သမၼတကိုအစားထိုးရန္အတြက္လည္း နဂိုကတည္းက ဇယားခ်ထားသည့္ အခင္းအက်င္းတိုင္းပင္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က သူ၏ေနရာမွ ႏုတ္ထြက္လိုက္သည္ ။ ရံုးဖြင့္ရက္မ်ားတြင္ အေျခခံဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္ အတိုင္း ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရံုသာရွိေတာ့သည္ ။ ထိုအခင္းအက်င္းႏွင့္ ဇယားေရႊ႕ျခင္းေတြကို ဦးေဆာင္လုပ္ သည္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပင္ျဖစ္သည္ဆိုတာကို မေျပာဘဲႏွင့္ အားလံုးကသိၾကသည္ ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လုပ္လ်င္ အားလံုးကသေဘာတူၾကသည္ ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏိုင္ငံေရးသိမႈ ေရခ်ိန္သည္ ဟံသာ၀တီသတင္းစာဆရာႀကီးဦး၀င္းတင္ ေထာင္ထဲတြင္ တစ္ခ်ိန္က ေျပာသလိုပင္ ဘယ္သူမွ လိုက္မမီတ့ဲအမ်ိဳးသမီးျဖစ္လို႔ ကူညီဖို႔လိုအပ္လို႔ ဒီအမ်ိဳးသမီးကို ကူညီေနတာဟု ဆိုသလိုပင္ျဖစ္ေတာ့သည္ ။

ေျပာင္းလဲျခင္းအေနအထားကိုၾကည့္လ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဗဟိုျပဳစဥ္းစားရာ အေပ်ာ့ထည္ေနရာမွာ အမာထည္ကို အစားထိုးတာပဲျဖစ္သည္ ။ေခတ္စကားႏွင့္ေျပာရလ်င္ ေနရာလဲကစားသည္ဟုေျပာလ်င္ ရနိုင္ သည္ ။ ေလာေလာဆယ္ ပြဲျပင္ပတြင္ အေတြ႕အႀကံဳရွိကစားသမားရွားေန၏ ၊ လက္ရွိျမန္မာနိုင္ငံ၏ နိုင္ငံေရး အေျခအေနမွာ အားလံုးညီညီညြတ္ညြတ္ေနၾက ၊ စိန္ေခၚမႈေတြမ်ားတယ္ ဆိုတာႏွင့္ပင္ အားလံုးျခံဳငံုတြက္ၾကည့္ လ်င္ အလြယ္တကူပင္အေျဖရနိုင္ေသာ ပုစာၦျဖစ္ေနသည္ ။

လြန္ခဲ့ေသာ လမ်ားအတြင္း ၊ ရက္မ်ားအတြင္းက တစ္ေျပးေနသည့္ သမၼတအသစ္မွာ သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံတြင္း တာ၀န္ရွိအမတ္မ်ားကို သတိေပးထားခ်က္မ်ား ၊ တရားသူႀကီးမ်ားကို သတိေပးထားခ်က္မ်ား စသည့္ တိုင္းျပည္ တိုးတက္ေစရန္ တြန္းထိုးနိုင္မည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရသည္ ။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရလ်င္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတိုင္း ေန႔မအိပ္ ညမအိပ္ ေသရင္ေသပေလ့ေစ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ လုပ္မွ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ျဖစ္မည္ဟု ယံုၾကည္သူဟု ယူဆ စရာရွိသည္ ။ရခိုင္ျပည္နယ္ကိစၥ ၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကိစၥ ေတြက ထိပ္ဆံုးမွ ေနရာယူၿပီး က်န္သည့္နိုင္ငံ့အေရးကိစၥဟူဟူသမွ် ေရြ႕ကိုေရြ႕မွ ျဖစ္ေတာ့မည္ကို နားလည္သည့္အတြက္ ထိုသို႔ေသာ အခင္းအက်င္းသစ္ျဖစ္လာသည္ဟု ဆိုရေပမည္ ။

ျမန္မာျပည္သူလူထုမွာ ၂၀၁၅ မဲေပးၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ လံုး၀ကိုေျပာင္းလဲလိမ့္မည္ဟု မ်က္စိမွိတ္ ယူဆ ယံုၾကည္ေနၾကသည္ ။ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေလာက္ပ်က္စီးခ့ဲေသာတိုင္းျပည္ႏွင့္ အထိအခိုက္မခံသည့္ အေျခအေန ဆိုတာကို မသိသလိုျဖစ္ေနသည္ ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အစိုးရတြင္ တာ၀န္လံုးလံုးရွိေနသည္မဟုတ္ပါေလာ ။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ေရြ႕ကိုေရြ႕ရမည္ ။ ေရြ႕ေအာင္ေရႊ႕မွ ရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္တင္ျပလိုက္ရပါသည္ ။  ။