လိင္ပညာေပးျခင္းကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ လုပ္သင့္လဲ။ ဘာေၾကာင့္ လုပ္သင့္လဲ

.

By Phyo Wai Yan
Medically reviewed by Dr. Kaung Thar.

မိဘေတြနဲ႔ကေလးေတြၾကားမွာ လိင္အေၾကာင္းကို ႐ိုး႐ိုးသားသား၊ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း မွန္မွန္ကန္ကန္ေျပာဆိုၾကဖို႔ဟာ အရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ကေလးဟာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈေတြနဲ႔အတူ လူပ်ိဳ၊ အပ်ိဳ ဝင္တဲ့အခ်ိန္မွာ လိင္အေၾကာင္းေတြကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာဖို႔ပိုၿပီး အေရးႀကီးပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ကေလးကို လိင္ပညာေပးအေၾကာင္း ဘာလို႔ေျပာသင့္သလဲ၊ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ေျပာသင့္သလဲဆိုတာေတြကို ေအာက္တြင္ ဖတ္၍ ေလ့လာလိုက္ပါ။

လိင္ပညာေပးအေၾကာင္းကို ကေလးကိုဘယ္အခ်ိန္မွာ စေျပာသင့္ၿပီလဲ။

ေလ့လာမႈေတြအရ မိန္းကေလးနဲ႔ေယာက်္ားေလးအမ်ားစုဟာ အသက္ ၈ ႏွစ္အရြယ္မွာ လူပ်ိဳ၊ အပ်ိဳေဖာ္ဝင္လာၾကပါတယ္။ ဒါဟာ သင့္ကေလးရဲ႕လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈေတြအေၾကာင္းကို စၿပီး ေျပာဖို႔သင့္ေတာ္တဲ့အခ်ိန္ပါပဲ။ မိန္းကေလးေတြအတြက္ကေတာ့ ရာသီလာတဲ့အေၾကာင္းေတြကို ေက်ာင္းသင္ခန္းစာေတြမွာ သင္ၾကားၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔သင့္ကို ေမးျမန္းလာတဲ့အခါ သို႔မဟုတ္ သူတို႔ဟာ သင့္ရဲ႕လမ္းၫႊန္မႈကို လိုေနၿပီလို႔ခံစားရတဲ့အခါ သင့္ရဲ႕ကိုယ္တိုင္အေတြ႔အၾကံဳေတြကို အေျခခံသင္ၾကားေပးႏိုင္ပါတယ္။ လိင္ပညာေပးေခါင္းစဥ္ေတြမွာေတာ့ ခႏၶာေဗဒ၊ လိင္မွတစ္ဆင့္ကူးစက္ေသာ ေရာဂါမ်ားနဲ႔ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းအေၾကာင္းတို႔ ပါဝင္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ကေလးဟာ ဒီအေၾကာင္းေတြကို ေက်ာင္းမွာ သင္ယူလာရၽ့အခါမွာ ေနာက္ထပ္ေမးစရာေမးခြန္းေတြ ေပၚလာတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္သင္ဟာ သူတို႔စိတ္႐ႈပ္ေထြးေနတာကို ေျပာခြင့္ေပးၿပီး အက်ိဳး႐ွိတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကို ႐ွာေဖြၾကရပါမယ္။

ဘာေၾကာင့္ကေလးကို လိင္ပညာေပးသင့္သလဲ။

ဆယ္ေက်ာ္သက္နဲ႔ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ရတာေတြက ထူးဆန္းတဲ့အေၾကာင္းအရာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး ။ဒါဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေခါင္းကိုက္စရာျပႆနာတစ္ခု အခုထိျဖစ္ေနတုန္းပါပဲ။ လိင္ပညာေပးျခင္းကို ေစာေစာစီးစီးနဲ႔လံုလံုေလာက္ေလာက္လုပ္ထားျခင္းဟာ ဆယ္ေက်ာ္သက္နဲ႔ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနရမႈေတြကို ကာကြယ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာေတြကေတာ့ သင့္ရဲ႕ကေလးဟာ ေမးခြန္းေတြေမးလာရင္ ဘာေၾကာင့္ မေ႐ွာင္လႊဲသင့္ဘူးလဲဆိုတာကို ႐ွင္းျပထားတာပဲျဖစ္ပါတယ္ ။

  • ဆယ္ေက်ာ္သက္နဲ႔ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ရျခင္းဟာ ကေလးရဲ႕က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစရံုသာမက ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ရျခင္း၊ ကေလးေမြးရျခင္း၊ ေစာင့္ေ႐ွာက္ရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မိခင္ရဲ႕ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိုပါ ထိခိုက္ေစပါတယ္။
  • အေပ်ာ္အပါးလိုက္စားမႈမွ ေ႐ွာင္က်ဥ္ျခင္း၊ ကြန္ဒံုးအသံုးျပဳပံု၊ ကိုယ္ဝန္တားျခင္းနည္းလမ္းေတြအေၾကာင္းကို ပညာေပးျခင္းဟာ ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြကို ကိုယ္ဝန္ရျခင္းနဲ႔လိင္မွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားမွ ကာကြယ္ႏိုင္ပါတယ္။
  • ဆယ္ေက်ာ္သက္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းဟာ သူတို႔နဲ႔သူတို႔ကေလးရဲ႕ က်န္းမာေရးအေပၚမွာ ဘယ္ေလာက္အထိ သက္ေရာက္မႈ႐ွိတယ္ဆိုတာ သူတို႔ နားလည္သေဘာေပါက္လာပါလိမ့္မယ္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္နဲ႔ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ရျခင္းဟာ အနာဂါတ္မွာ ဆိုးက်ိဳးေတြမည္မ်ွ႐ွိေၾကာင္းကိုလည္း နားလည္သေဘာေပါက္လာပါလိမ့္မယ္။ ကို္ယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းရဲ႕ရလာဒ္ေတြက အရမ္းအႏၲရာယ္႐ွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကေလးေတြဟာ ကိုယ္ဝန္ရျခင္းအေၾကာင္းနဲ႔ ကိုယ္ဝန္မရေအာင္ ဘယ္လုိေ႐ွာင္က်ဥ္ရမလဲဆိုတာကိုသိထားဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။
  • လိင္ပညာေပးျခင္းဟာ သင့္ရဲကေလးကို ခုခံအားက်ဆင္းမႈေရာဂါနဲ႔ အျခားလိင္မွတစ္ဆင့္ကူးစက္ေရာဂါမ်ားျဖစ္သည့္ ဆီးပူေညာင္းက်ေရာဂါ၊ ဆီးႁပြန္ေရာင္ျခင္း၊ ဆီးခံုေရာင္ေသာ ေရာဂါမ်ားနဲ႔ ကာလသားေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

သင့္ရဲ႕ကေလးဟာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအေၾကာင္းကို သိခ်င္လာျခင္းဟာ ပံုမွန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ကိုယ္ခႏၶာအေၾကာင္းကို နားလည္ျခင္းတြင္ ပုံမွန္အဆင့္တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ လိင္ပညာေပးျခင္းဟာ ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြကို သူတို႔ရဲ႕ခႏၶာကိုယ္ေျပာင္းလဲမႈေတြ အေၾကာင္းကို ပိုၿပီးအေကာင္းျမင္ေစသလို လံုျခံဳစိတ္ခ်ရတဲ့လိင္ဆက္ဆံမႈအေၾကာင္းကိုလည္း နားလည္ေစပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ကေလးကို သူတို႔သိခ်င္တာကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာျပျခင္းဟာ သူတို႔ႀကီးလာတဲ့အခါ အႏၲရာယ္႐ွိတဲ့အျပဳအမူေတြကေန ကာကြယ္ရာလည္း ေရာက္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ဒီအေၾကာင္းအရာေတြကို သင္နဲ႔ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေဆြးေႏြးလာရတဲ့အခါမွာ သူတို႔ဟာ ဆယ္ေက်ာ္သက္ျပႆနာမ်ားျဖစ္သည့္ ရည္းစားျပႆနာမ်ား၊ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း၊ ေက်ာင္းတြင္ အႏုိင္က်င့္ခံရျခင္း၊ အရက္စြဲေနျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာေတြကို သင့္ကို ပိုၿပီးေျပာျပလာပါလိမ့္မယ္။

ဤေဆာင္းပါးအား hellosayarwon.com မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။