အာဆီယံေဒသအတြင္း ဘာသာလူမ်ဳိးမခြဲျခားဘဲ တေျပးညီ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးမ်ား အာဆီယံမီဒီယာဖိုရမ္တြင္ ေဆြးေႏြး

.

ၾသဂုတ္ ၆၊ မနီလာ ။            ။ အာဆီယံေဒသအတြင္း ဘာသာလူမ်ဳိးမခြဲျခားဘဲ တေျပးညီ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအပါအ၀င္ ေဒသတြင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား အာဆီယံ မီဒီယာဖိုရမ္တြင္   ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျပီး ေဒသတြင္းမီဒီယာ ၂၃ ခု တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

အာဆီယံ မီဒီယာဖိုရမ္ ( The First ASEAN Media Forum, AMF) ကို ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္က ဖိလစ္လစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၊ မနီလာျမိဳ႕၊ Sofitel ဟိုတယ္တြင္  ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အာဆီယံအနွစ္ ၅၀ ျပည့္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ျပီး အာဆီယံ ေနာက္အႏွစ္ ၅၀ ကိစၥရပ္မ်ားအပါအ၀င္ ေဒသတြင္းကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ေသာ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အေရး၊ ဘရူႏိုင္းႏွင့္ဆက္ဆံေရး၊ ေဒသတြင္း ျပည္သူမ်ား တေျပးညီ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအပါအ၀င္ ဘာသာအားလံုးတန္းတူညီမွ်ေရးကိစၥရပ္မ်ားပါ  ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

တက္ေရာက္လာေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားမွ စီနီယာအယ္ဒီတာမ်ား၊ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္မ်ားက ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျပီး ထိုင္းႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးေဟာင္း ေဒါက္တာ Surin Pitsuwan က ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

“လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအပါအ၀င္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ လက္ရိွအေနအထား၊ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ား၊ GDP တိုးတက္လာမႈ၊ ေျမာက္ကိုရီးယားအေရး၊ တူညီစြာႏွင့္ ဂလိုဘယ္သို႔ သြားႏိုင္ေရးမ်ားအျပင္ မြတ္စလင္မဟုတ္သူမ်ားႏွင့္ မြတ္စလင္မ်ားအၾကား အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးမ်ား ”ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ျပင္ အာဆီယံေဒသအတြင္း ISIS မ်ား ထိုးေဖာက္လာမႈအား ေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥရပ္မ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ား၊ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ခိုး၀င္သူမ်ား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးကိစၥမ်ားအား အျခားကိစၥရပ္မ်ားအား Media Forum တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ မီဒီယာဖိုရမ္သို႔ Mr.Lee Yoong Yoong (Director of the Community Affairs Directorate ASEAN Secretarait) ၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ Ms.Charmaine Rowena C.Aviquivil ၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ာမနီသံအမတ္ Dr.Jan-Christian Gordon Kricke ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ Mr. Alan Peter Cayetano (the Secretary of Foreign Affairs of the Republic of the Philippines ) တို႔  တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

အာဆီယံေဒသတြင္း မီဒီယာမ်ားအျဖစ္ စင္ကာပူ စထရိတ္မ္တိုင္းမ္၊ ဖႏြမ္းပင္ပို႔စ္၊ ဂ်ာကာတာပို႔စ္၊ ဂ်ာကာတာဂလုပ္၊ မနီလာတိုင္းမ္၊ ေနရွင္းသတင္းစာ အပါအ၀င္ မီဒီယာမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မဇၽၥိမ၊ ျမန္မာတိုင္းမ္၊ ဂလိုဘယ္နယူးစ္လိုက္ဖ္ေအာ့ျမန္မာ၊ Frontier Myanmar တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး GIZ မွ အာဆီယံမီဒီယာဖိုရမ္သို႔ ပံ့ပိုးစီစဥ္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လာမည့္ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံ ၁၀ ႏိုင္ငံ ပါဝင္သည့္ အာဆီယံ ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ေျမာက္မည္ျဖစ္သည္။