ေအးခ်မ္းခိုင္

အာဆီယံ မီဒီယာဖိုရမ္ ( The First ASEAN Media Forum, AMF) ကို ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္က ဖိလစ္လစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၊ မနီလာျမိဳ႕၊ Sofitel ဟိုတယ္တြင္  ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

1 month 2 weeks ago
2,416 Hits

ျမန္မာလူမ်ဳိးဆရာ၀န္တစ္ေယာက္ျဖစ္သူ ေဒါက္တာအံ႔ထြန္းေမာင္အေပၚ စြဲခ်က္တင္ခဲ့တဲ႔အမႈဟာ နားလည္မႈလြဲမွားျခင္း...............

10 months 4 days ago
13,193 Hits

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ  ၆၆(ဃ)ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သူရေရႊမန္းက ျပည္သူေတြရဲ႕သေဘာထားမွတ္ခ်က္ကို...........

10 months 4 days ago
7,921 Hits