ရွယ္ယာ က်ပ္သန္းေပါင္း ၅၀၀၀ အား အမ်ားျပည္သူကုိ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ေရာင္းခ်ေပးႏုိင္ရန္ MAEX ေမွ်ာ္လင့္

.

၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလကုန္ပိုင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ရန္ ရွိေနသည့္ တညင္းကုန္း သစ္သီးဝလံ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ ပန္းမန္ အဆင့္ျမင့္လက္ကားေစ်း တည္ေထာင္သူ Myanmar Agro Exchage-MAEX အမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီလီမိတက္အေနႏွင့္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၅၀၀၀ (က်ပ္ ၅ ဘီလီယံ)ကုိ အမ်ားျပည္သူအား ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ေရာင္းခ်ေပးသြားရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ဟု သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ထုိပမာဏအတုိင္း အမ်ားျပည္သူအားရွယ္ယာေရာင္းခ်ရန္ MAEX အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီလီမိတက္ဘက္က အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီး ေငြေၾကးသက္ေသခံလက္မွတ္ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ- SECM ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသည္ဟု MAEX အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီလီမိတက္၏ BOD ဥကၠဠ ျဖစ္သူ ဦးဝင္းေအာင္က မဇၩိမကုိ ေျပာသည္။

“ MAEX –Myanmar Agro Exchange အမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီလီမိတက္ကုိ ဖြဲ႕စည္းၿပီး အမ်ားျပည္သူေတြကုိ ရွယ္ယာေရာင္းဖုိ႔ဆုိၿပီး အစီအစဥ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ေနပါတယ္။

အခုဆုိရင္ ေငြေၾကးသက္ေသခံလက္မွတ္ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ-SECMကုိ အမ်ားကုိရွယ္ယာေခၚႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းထားတာ မၾကာခင္မွာရရွိေတာ့မယ္။ အဲဒါဆုိရင္ အမ်ားျပည္သူကုိလည္းေခၚသြားမယ္၊ အဲဒီ့အခါက်ရင္ အမ်ားျပည္သူ ရွယ္ယာဝယ္ယူႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္”

ကုမၸဏီအေနႏွင့္ ေငြေၾကးသက္ေသခံ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ-SECMသုိ႔ ေတာင္းထားသည့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ လဆန္းပိုင္းအတြင္း ရရွိရန္   ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ရလွ်င္ ရခ်င္းရွယ္ယာမ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ ထုတ္ေရာင္းသြားမည္ဟု သိရသည္။

MAEX သည္ရွယ္ယာတစ္စုတန္ဘုိးက်ပ္ ၁၀၅၀၀ (ပရီမီယံေၾကး ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအပါ) ျဖင့္ အစုရွယ္ယာေပါင္း ငါးသိန္းကုိ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

MAEX အမ်ားပို္င္ကုမၸဏီလီမိတက္အေနႏွင့္ တညင္းကုန္း သစ္သီးဝလံ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ ပန္းမန္ အဆင့္ျမင့္ လက္ကားေစ်းသစ္ကုိ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ဖြင့္လွစ္သြားမည္ဟု ေျပာဆုိထားၿပီး စီမံကိန္း ႏွစ္ခုရွိသည့္အနက္ ပထမအပုိင္း (Phase one) ကုိ ဦးစြာ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အပုိင္းႀကီး ၂ ပုိင္းခြဲၿပီးလုပ္ကိုင္ေနပါတယ္။ ပထမအပုိင္းကုိေတာ့ ဇန္န၀ါရီလထဲမွာ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ဖုိ႔ တည္ေဆာက္ေနပါတယ္။ ပထမအပုိင္းမွာဆုိင္ခန္းေပါင္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္ ပါဝင္လာပါလိမ့္မယ္”ဟု MAEX ၏ BOD ဥကၠ႒ ျဖစ္သူ ဦးဝင္းေအာင္က ေျပာသည္။

ယင္းစီမံကိန္း ၂ ခုစလုံး၏ အက်ယ္အ၀န္းသည္ ၈၃ ဧကရွိၿပီး စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏသည္ က်ပ္ေငြ ၉၉.၈ ဘီလီယံျဖစ္ကာ ပထမအပိုင္း(Phase one) ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ က်ပ္ေငြ ၂၅.၁၈ ဘီလီယံက်ပ္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကုမၸဏီအေနႏွင့္ ပထမစီမံကိန္း(Phase one) ၏ သတ္မွတ္ထားေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏထဲမွ က်ပ္ေငြ ၂၀ ဘီလီယံေက်ာ္ကုိရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး က်န္ ၅ ဘီလီယံက်ပ္ကုိ အမ်ားျပည္သူထံသုိ႔ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္သည္။

MAEX ကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္းက အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းအစုအဖြဲ႕ထဲတြင္ ဒဂုံအင္တာေနရွင္နယ္ကုမၸဏီအပါအ၀င္ မူလရွယ္ယာရွင္ ၂၁ ဦးက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားျခင္း ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တြင္ MAEX ကုိ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း-YSXတြင္ စာရင္းကုမၸဏီအျဖစ္ ရွယ္ယာအေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ႏုိိင္ေအာင္ လုပ္ကုိင္သြားမည္ဟုလည္း MAEX ၏ BOD ဥကၠ႒ ျဖစ္သူ ဦးဝင္းေအာင္က ေျပာဆုိထားသည္။