ၿပိဳင္ဖက္အသစ္အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ အူရီဒူးရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံ CEO ေျပာ

.

ျမန္မာ၏ အကူးအေျပာင္းတြင္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ေအာင္ျမင္မႈအရွိဆုံး၊ တုိးတက္မႈအရွိဆုံး လုပ္ငန္းျဖစ္လာသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာမုိဘုိင္းဆင္းကဒ္မ်ားကို လူတုိင္းအလွမ္းေဝးသည့္ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ငွားရမ္းေပးေနရာမွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ယခင္ သမၼတ(ေဟာင္း) ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္မွ စတင္ကာ ယင္းလုပ္ငန္းအတြင္း အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ထင္ရွားသည့္တုိးတက္မႈအေနႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ပဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ျပည္တြင္းလုပ္ကိုင္ခြင့္လုိင္စင္ခ်ေပးခဲ့ၿပီး ကာတာႏုိင္ငံမွ အူရီဒူးႏွင့္ ေနာ္ေဝးဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီ တယ္လီေနာတုိ႔သည္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ အၿပိဳင္ မုိဘုိင္းဆင္းကဒ္မ်ားကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးလာခဲ့သည္။

ယခုသီးသန္႔ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္းတြင္ မဇၩိမ၏ စီးပြားေရးသတင္းဌာန အႀကီးတန္းသတင္းေထာက္ ကုိေအာင္သူရက ကာတာဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီအူရီဒူး၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ မစၥတာရီနီးမီဇာႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီးေမးျမန္းမႈမ်ားထဲမွ အူရီဒူး၏ မၾကာခင္ကေၾကညာခဲ့ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ -ESMS ႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ထုတ္ႏုတ္ေဖာ္ျပလုိက္သည္။

မဇၥ်ိမ။  ။ သိပ္မၾကာခင္တုန္းက ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ လူမႈေရးဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ္ဆုိၿပီး အူရီဒူးျမန္မာက ေၾကညာခဲ့တယ္ဗ်၊ ဒါကုိေတာ့ လူထုအက်ဳိးေက်းဇူးအတြက္ပါ ဆုိၿပီး ေျပာထားတယ္။ ဒီရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီးေျပာျပႏုိင္မလားဗ်။

ရီနီးမီဇာ။  ။ဟုတ္ပါၿပီ၊ ဒါဟာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေအာင္ျမင္မႈရေအာင္ ႀကိဳးစားေနတာပါ၊ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ လူမႈစီမံခန္႔ခြဲေရးစနစ္-ESMS ကုိ ဦးတည္အာ႐ုံစုိက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ တာဝန္သိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကုိ လုပ္ကုိင္ဖုိ႔ျဖစ္ၿပီး ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနေတြကုိ ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါတင္မဟုတ္ေသးပါဘူး.. ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ကုိယ္ပုိင္အလုပ္သမားေတြနဲ႔ စီးပြားဖက္ေတြကုိလည္း ၾကည့္႐ႈေစာင့္ၾကည့္ဖုိ႔ ရပ္တည္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္မယ္ဆုိတဲ့ ေနရာမွာ က်န္းမာေရးနဲ႔ လုံျခဳံေရးအဆင့္အတန္းေတြ ပါဝင္ၿပီးေတာ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဘဝေတြကုိ ကာကြယ္ေပးမယ္ဆုိတာမ်ဳိးပါ၊ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့တဲ့အတုုိင္းပဲ .. အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွာေရာ ဆက္သြယ္ေရးတာဝါတုိင္ေတြ တည္ေဆာက္တဲ့ အလုပ္သမားေတြ..။ ပစၥည္းထိန္းသိမ္းသူေတြ.. တာဝါတုိင္ေတြအတြက္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိဖုိ႔ လုပ္ကုိင္ေပးေနသူေတြအတြက္ကို ပါ ဒီစီမံခန္႔ခြဲမႈကေန ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔လည္းပါပါတယ္။ တာ၀ါတုိင္ေတြတည္ေဆာက္ဖုိ႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတြရဖုိ႔ လုပ္ကုိင္တဲ့အခါမွာလည္း ဒါကနည္းလမ္းေတြျဖစ္လာမွာ ျဖစ္သလုိေလလြင့္ဆုံး႐ႈံးမႈေတြ မျဖစ္ေအာင္လည္း လုပ္ကုိင္ႏိုင္မယ့္နည္းလမ္းေတြ ျဖစ္လာမွာပါ။ ပစၥည္းေပးသြင္းသူေတြကု္ိ စီမံခန္႔ခြဲဖုိ႔နဲ႔ မီးစက္နဲ႔ ေလာင္စာဆီေတြကုိ ကုိင္တြယ္တဲ့ေနရာေတြမွာလည္း လုပ္ကိုင္ႏိုင္ မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေတြကေတာ့ ဒီႏုိင္ငံမွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ဆက္ၿပီးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသြားမယ့္ တာဝန္သိရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာအဖြဲ႕အစည္းကုိ အေျခခံၿပီးစုစည္းခ်ဥ္းကပ္သြားမွာ ျဖစ္သလုိဒါဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာစီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ ျခင္းရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။  ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာဆုိရင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ စီးပြားဖက္၊ ပစၥည္းေပးသြင္းသူေတြနဲ႔ အလုပ္သမားေတြနဲ႔ နီးနီးကပ္ကပ္လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိေနပါတယ္။

မဇၥ်ိမ။   ။ ဒီစနစ္ဟာဘယ္လုိအလုပ္လုပ္တယ္၊ ၿပီးေတာ့ လူထုနဲ႔ သုံးစြဲသူေတြကုိ ဘယ္လုိအက်ဳိးေက်းဇူးေတြ ျဖစ္ေစသလဲဆုိတာကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိရမလား။

ရီနီးမီဇာ။  ။ ဒီႏိုင္ငံရဲ႕ ဘယ္လုိဝန္းက်င္းမ်ဳိးမွာမဆုိ တာဝန္သ ိစီးပြားေရးလုပ္ကုိင္ျခင္းရဲ႕ အလုံးစုံေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈက ျပည္သူရဲ႕ဘဝေတြကုိသာမက ပတ္ဝန္းက်င္ကုိပါ အက်ဳိးရွိေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာျပည္သူကုိ ဘယ္လုိအက်ဳိးေက်းဇူးရွိလာေစမလဲဆုိတဲ့ ေမးခြန္းအတြက္ေတာ့ စံႏႈန္းသုံးခုရွိပါတယ္။ တစ္ခုက တာဝါတုိင္ေတြကုိ ဘယ္လုိတည္ေဆာက္သင့္သလဲဆုိတာပါ.. အဲေတာ့ ဒီစံႏႈန္းအေလးထားလုပ္ကိုင္မယ္ဆုိရင္ တာဝါတုိင္ေတြ လဲက်ၿပီး ျပည္သူေတြရဲ႕ ဥစၥာပစၥည္းနဲ႔အသက္အႏၱရာယ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈေတြကုိ ေရွာင္ရွားႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကအလုပ္သမားနဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနကုိ အာ႐ုံစုိက္လုပ္ကိုင္မယ္ဆုိရင္ ကေလးေတြကေက်ာင္း၊အိမ္ ဒါမွမဟုတ္ သူတုိ႔ရွိေနသင့္တဲ့ေနရာေတြမွာ ရွိေနရမယ့္ေနရာမွာ တာဝါတုိင္တည္ေဆာက္တဲ့ေနရာေတြ.. အေျခခံအေဆာက္အဦးတည္ေဆာက္တဲ့လုပ္ငန္းခြင္ေတြမွာ ဝင္ေရာက္အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနတာကုိလည္း ေရွာင္ရွားႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုအေနနဲ႔ဆုိရင္ ဒီလုိမ်ဳိး တာဝန္သိစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကုိ လုပ္ကုိင္ျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္း ထိ္ခုိ္က္ပ်က္ဆီးမႈေတြ မျဖစ္ေစဘဲနဲ႔ ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္တာေတြကုိ ေရွးရႈသြားလုိ႔ရမွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အလုပ္က ကန္ထ႐ုိက္တာေတြ..တစ္ဆင့္ခံကန္ထ႐ုိက္တာေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြမပါဘဲနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္လုိ႔ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီESMSစနစ္ဟာ ျပည္သူေတြကုိ အခုေရာေနာင္ေရာမွာ အလုံးစုံေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးေတြျဖစ္လာေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တာ၀န္သိစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကုိ လုပ္ကုိင္တာေၾကာင့္လည္း ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ အက်ဳိးေက်းဇူးေတြ ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။

မဇၥ်ိမ။  ။ ဟုတ္ပါၿပီ၊ ဒီအက်ဳိးေက်းဇူးကအူရီဒူးအတြက္ခ်ည္းပဲလား…ဒါမွမဟုတ္ ျပည္သူလူထုအတြက္လား။

ရီနီးမီဇာ။  ။ ဒါကလူတုိင္းအတြက္ျဖစ္တယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္တဲ့ေနရာမွာ ဂုဏ္သတင္းေကာင္းတဲ့ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ကိုင္ဖုိ႔ တာ၀န္ရွိပါတယ္။ အေရးႀကီးတာက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ျပည္သူ႔ဘဝနဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ကူညီေပးဖုိ႔အတြက္ သူတုိ႔ကုိ ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ေပးသြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ESMS စနစ္နဲ႔ အလုပ္လုပ္ဖုိ႔ နဲ႔ မူ၀ါဒေတြထြက္ေပၚလာဖုိ႔ လုပ္တဲ့အခါမွာအေျခခံက်က်ကုိပုိၿပီးအေရးပါလာေနပါတယ္။

မဇၥ်ိမ။  ။ဒါဆုိရင္ ဒီ ESMS စနစ္ရဲ႕ အေကာင္းဆုံး ဥပမာကဘာျဖစ္လဲဗ်။

ရီနီးမီဇာ။  ။ESMS စနစ္ဆုိတာ အဖြဲ႕အစည္းၾကားထဲက မူေဘာင္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမူေဘာင္အတြင္းကေန ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ စီးပြားေရးကုိလုပ္ကိုင္ႏိုင္မွာပါ။ မူေဘာင္အေနနဲ႔ ကန္ထ႐ုိက္ေတြအေနနဲ႔ အေျခခံအေဆာက္အဦးေတြကုိ တည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ .. တာဝါတုိင္ေတြကုိ တည္ေဆာက္ တဲ့ေနရာမွာ.. ဖုိက္ဘာႀကိဳးေတြအတြက္ ေျမႀကီးတူးတဲ့ေနရာမွာ .. မုိးႀကိဳးလႊဲေတြတပ္ဆင္တဲ့ေနရာေတြမွာ ဘာေတြကုိလုပ္သင့္တယ္၊ ဘာေတြကုိေတာ့ မလုပ္သင့္ဘူးဆုိတာကုိအေျခခံထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေလာင္စာဆီနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီးလည္း လုပ္ကုိင္တဲ့ေနရာမွာ ..မီးစက္ေတြရဲ႕ ဆီစစ္ဇကာေတြကုိေနရာခ်တဲ့ေနရာမွာ လုပ္ကုိင္သင့္တာ.. မသင့္တာေတြဟာလည္း မူေဘာင္ထဲမွာပါရွိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒါဟာမူေဘာင္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျပည္သူေတြရဲ႕ ဘ၀ေတြ၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ကုိ အေျခခံေနပါတယ္။

မဇၥ်ိမ။  ။ ဒီစနစ္က ျပည္သူလူထုထဲမွာ စၿပီးအလုပ္လုပ္ေနၿပီလား။

ရီနီးမီဇာ။ ။ လုပ္ေနပါၿပီ။ ဒါဟာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ လမ္းခရီးပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ တစ္ျခားႏုိင္ငံေတြ..ဒါမွမဟုတ္ ကုမၸဏီေတြက ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ လူမႈစီမံခန္႔ခြဲေရးစနစ္ေတြနဲ႔အတူ ေအာင္ျမင္တာလုိမ်ဳိးေအာင္ျမင္ခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘာကအေရးႀကီးတယ္ဆုိတာကုိ ကၽြန္ေတာ္စဥ္းစားတယ္ဗ်.. ဒီစနစ္ကုိစတင္တဲ့အခ်ိန္မွာဆုိရင္ စီးပြားဖက္ေတြကုိ ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းရတာရွိသလုိ အလုပ္သမားေတြကုိ သင္ၾကားေပးရတာေတြက တာဝန္သိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ျဖစ္လာဖုိ႔အတြက္ အေရးပါမႈေတြျဖစ္တယ္လုိ႔ သိျမင္လာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာစီးပြားေရးလုပ္ဖုိ႔ ESMS မူေဘာင္ကုိထားရွိရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

မဇၥ်ိမ။  ။အမွန္တကယ္ေရာအူရီဒူးရဲ႕ ESMS စနစ္က ျပည္သူ႔လုိအပ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မယ္လို႔ ယုံၾကည္လား။

ရီနီးမီဇာ။ ။ ျပည္ေတြရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကုိကာကြယ္ဖုိ႔ဆုိတာ အေရးပါမႈတစ္ခုျဖစ္တယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္ဗ်။ ျပည္သူေတြဟာက်န္းမာေရးကိစၥ၊ ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ သူတို႔ဘဝေတြအတြက္ စုိးရိမ္မႈေတြရွိတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ ကေလးငယ္ေတြအတြက္ ေၾကာင့္ၾကမႈေတြလည္းရွိေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႕ကေတာ့ ဒီစီမံခန္႔ခြဲမႈမူေဘာင္ဟာအမွန္တကယ္ကုိ ျပည္သူေတြရဲ႕ စုိးရိမ္ပူပန္မႈေတြကုိ ကိုင္တြယ္ေပးႏုိင္မယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။

မဇၥ်ိမ။   ။ အဲဒိမွာဘာေတြက အဓိက အတားအဆီးေတြျဖစ္မလဲ။

ရီနီးမီဇာ။  ။အတားအဆီးေတြကိုေတာ့ မေတြ႕ရပါဘူး၊ ဒါကအက်ဳိးေက်းဇူးအႀကီးႀကီးေတာင္ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါဟာဒီႏုိင္ငံက ျပည္သူအားလုံးနဲ႔ သက္ဆုိင္ပါတယ္။ လူတုိင္းကစီးပြားေရးကုိ တာ၀န္သိနည္းလမ္းနဲ႔ လုပ္ကုိင္ခ်င္ေနၾကတာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔လည္း အစိုးရကုိ ESMS စနစ္နဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး မွ်ေဝတာ၊ ေဆြးေႏြးထားေတြကုိ လုပ္ကိုင္ေနပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ပစၥည္းေပးသြင္းသူေတြ.. စီးပြားဖက္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရတာရွိသလို အလုပ္သမား ဝန္ထမ္းေတြကုိလည္း ESMS စနစ္… မူဝါဒနဲ႔ အစီအစဥ္ေတြအေပၚမွာ သင္တန္းေပးေနရတာေတြရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခုေရာအေရွ႕မွာပါ အခက္အခဲအတားအဆီးေတြကုိ ေတြ႕ျမင္ရမွာမဟုတ္ပါဘူး။

မဇၥ်ိမ။  ။ ကၽြန္ေတာ့္မွာေမးခြန္းတစ္ခုရွိပါတယ္။ ဒီESMSစနစ္ကအူရီဒူးရဲ႕ စီးပြားေရးကုိတုိးျမွင့္ဖုိ႔ရည္ရြယ္ထားတာလားဗ်။

ရီနီးမီဇာ။  ။ ဒါမွန္ပါတယ္။ ဒီစနစ္ကကုမၸဏီရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကုိကာကြယ္ဖုိ႔နဲ႔ ဂုဏ္သတင္းက်န္ခဲ့မယ့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြျဖစ္လာေအာင္ ရည္ရြယ္တာပါ။ ၿပီးေတာ့ ျပည္သူ႔အက်ဳိးစီးပြားကုိ အကာအကြယ္ေပးဖုိ႔ကလည္း ပုိအေရးပါတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

မဇၥ်ိမ။  ။ ကၽြန္ေတာ့္မွာေနာက္ထပ္ ထပ္ေမးခ်င္တဲ့ေမးခြန္းတစ္ခုရွိတယ္ဗ်။ အူရီဒူးအေနနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေတြကလုပ္ငန္းအေပၚ ဘယ္လုိသုံးသပ္သလဲ။

ရီနီးမီဇာ။  ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အမ်ားႀကီးသင္ယူခဲ့ရပါတယ္။ ႀကီးမားတဲ့ သင္ခန္းစာေတြလည္းရခဲ့ပါတယ္။ ဒီမွာကေဒတာနဲ႔ အင္တာနက္ေစ်းႏႈန္းက ႀကီးျမင့္တယ္၊ အူရီဒူးအေနနဲ႔ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ကစၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈေတြေပးခဲ့တဲ့အခ်ိန္တုန္းက နည္းဗ်ဴဟာေတြကုိ ျပန္သုံးသပ္တာေတြကုိလုပ္ေဆာင္ခဲ့ရပါတယ္။ အူရီဒူးအေနနဲ႔ 3G ၀န္ေဆာင္မႈကုိ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ၿပီး ျပည္သူေတြရဲ႕လက္ထဲကုိတန္ဘိုးနည္းမုိဘိုင္းဖုန္းေတြနဲ႔အတူအင္တာနက္စြမ္းအားေတြထည့္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အစတုန္းကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေရွ႕အလားအလာ ဘာေတြျဖစ္လာမလဲဆုိတာနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ေကာင္းေကာင္းမျပင္ဆင္ခဲ့ဘူးဗ်။ အဲဒီလုိနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ လမ္းခရီးအခ်ိန္ ၁၀ လ- ၁ ႏွစ္ၾကာတဲ့ အခ်ိန္မွာဒီေစ်းကြက္ကအေတာ္ကုိ ႀကီးမားေနတာကုိေတြ႕ခဲ့ရတယ္။ ျပည္သူေတြက အင္တာနက္ေဒတာအသုံးျပဳဖုိ႔ အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနတယ္..ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ငန္းပုံစံကုိေျပာင္းခဲ့ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ေစ်းႏႈန္းျမင့္ မုိဘုိင္းဖုန္းသုံးစြဲသူေတြအတြက္ပဲ ေစ်းကြက္ ကစားသမားတစ္ေယာက္ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးဆုိတာသိလာတယ္၊ အဲဒိေတာ့ လူတုိင္းအတြက္ တန္ဖုိးနည္း မုိဘုိင္းဖုန္းေတြကုိ ဝန္ေဆာင္မႈေပးဖုိ႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ရတယ္။ လူတုိင္းမုိဘုိင္းဖုန္းကို္င္ႏုိင္ဖုိ႔ အခြင့္အေရးေတြရွိရမယ္ ဆိုတာကုိ သိျမင္လာတယ္..။ ဒီလုိသာဆုိဒီရဲ႕ေစ်းကြက္က အႀကီးႀကီးရွိမယ္ဆုိတာေတြ႕လာရတယ္။ အခုဆုိေစ်းကြက္ထဲမွာေငြ ၃၀၀၀၀ က်ပ္နဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ တန္ဖုိးနည္းမိုဘုိင္းဖုန္းေတြကို ေရာင္းခ်ေပးေနပါၿပီ။ ႏုိင္ငံ့ေနရာတုိင္း၊ ဆိုင္တုိင္း.. ျဖန္႔ခ်ိေရးဆုိင္ခြဲတုိင္းမွာ အူရီဒူးဆင္းကဒ္ေတြနဲ႔ တန္ဖုိးနည္းဖုန္းေတြ ရွိေနပါၿပီ။ ဒါေတြကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ခရီးအစမွာေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ ႀကီးမားတဲ့ သင္ခန္းစာပဲျဖစ္ပါတယ္။

Tags: