လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္က႑အတြင္းေငြေၾကးခုိင္မာရန္အေရးႀကီး

.

ကမၻာ့ဘဏ္၏ စြမ္းအင္ပညာရွင္ ဦးမ်ဳိးျမင့္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္က႑အတြက္ ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားပုိမုိတုိးတက္လာဖုိ႔ လုိအပ္ေနသည္ဟုကမၻာ့ဘဏ္၏ စြမ္းအင္ပညာရွင္ ဦးမ်ဳိးျမင့္က မဇၥ်ိမစီးပြားေရး႐ုပ္ျမင္သံၾကား၏ 7Minutes အစီအစဥ္တြင္ ေျပာဆုိထားသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံလွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္က႑အတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္က ႏွစ္ရွည္အတိုးမဲ့ေခ်းေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၅၄၀ ေခ်းေပးထားၿပီးထုိေငြေၾကးအကူအညီအျပင္ နည္းပညာေထာက္အပံ့ေပးျခင္းမ်ားကုိလည္းလုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိသည္။

မဇၥ်ိမ။ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လွ်ပ္စစ္လိုအပ္ခ်က္ကအသည္းအသည္ကုိအေရးႀကီးလာေနတယ္၊ ေလာေလာဆယ္ ႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္းလွ်ပ္စစ္မီးရရွိတဲ့အေျခအေနကုိကမၻာ့ဘဏ္ကဘယ္လုိေတြ႕ရွိထားလဲ

ဦးမ်ဳိးျမင့္။ ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံဟာကမၻာေပၚမွာလွ်ပ္စစ္မီးသုံးစြဲမႈအနည္းဆုံးႏုိင္ငံပါ၊ ဘယ္ေလာက္အထိေတာင္နည္းသလဲဆုိရင္ ကမၻာ့သုံးစြဲမႈရဲ႕ ပ်ွမ္းမွ်အေနနဲ႔ အပုံ ၂၀ ပုံရင္ တစ္ပုံပဲရွိပါတယ္။အဲေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံလူဦးေရရဲ႕ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းဟာအခုအခ်ိန္အထိ လွ်ပ္စစ္မီးမရပါဘူး။အိမ္ေထာင္စုနဲ႔ ေျပာမယ္ဆုိရင္ ၇.၂ သန္းေသာအိ္မ္ေထာင္စုဟာ လွ်ပ္စစ္မီးမရပါဘူး၊ လ်ွပ္စစ္မီးဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အဓိကအခန္းက႑ကပါတဲ့အတြက္ တစ္ႏုိ္င္ငံလုံးမွာ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိရန္အတြက္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။

မဇၥိ်မ။  ။ ဒီေနရာမွာကမၻာ့ဘဏ္အေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံလွ်ပ္စစ္မီးရရွိဖုိ႔အတြက္“အမ်ဳိးသားလွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးစီမံခ်က္”မွာဘယ္လုိေထာက္ပံ့ေပးမႈေတြလုပ္ဖုိ႔ရွိလဲခင္ဗ်

ဦးမ်ဳိးျမင့္။ ။ ပထမဆုံးကမၻာ့ဘဏ္အေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လက္ရွိလွ်ပ္စစ္မီးရရွိတဲ့အေျခအေနကုိေသေသခ်ာခ်ာေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီးေတာ့ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိဖုိ႔အတြက္ စီမံခ်က္ကုိေရးဆြဲခဲ့ပါတယ္။ဒါကုိအစိုးရနဲ႔အတူေရးဆြဲခဲ့ၿပီးေတာ့ အစုိးရကုိတင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အဲဒိစီမံခ်က္ကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔အတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္ကေန ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရကုိအတုိးမဲ့ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြ ေဒၚလာသန္း ၄၀၀ ေထာက္ပံ့ေပးထားပါတယ္။အဲဒါအျပင္ လုိအပ္တဲ့နည္းပညာအကူအညီနဲ႔ တစ္ျခားအကူအညီေတြကုိေပးခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကမၻာ့ဘဏ္အေနနဲ႔က လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိဖုိ႔အတြက္ စီမံခ်က္ ၂ ခုကုိလုပ္ေဆာင္ပါတယ္။ ပထမစီမံခ်က္က သထုံသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕စီမံခ်က္အတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္ကအစုိးရကုိအတုိးမဲ့ေခ်းေငြ ေဒၚလာသန္း ၁၄၀ ကုိေထာက္ပံ့ေပးထားပါတယ္။ ေနာက္ဒုတိယစီမံခ်က္ကေတာ့ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိဖို႔အတြက္ အတုိးမဲ့ေခ်းေငြ ေဒၚလာသန္း ၄၀၀ကုိ ေပးထားပါတယ္။

မဇၥ်ိမ။  ။ သထုံသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းကဘယ္ေလာက္အထိခရီးေရာက္ေနၿပီလဲခင္ဗ်

ဦးမ်ဳိးျမင့္။   ။ သထုံစီမံကိန္းကအခုမွ စတာပါ။ ေဒၚလာ ၁၀ သန္းကုိပဲေဆာက္လုပ္မယ့္ ကန္ထ႐ိုက္တာကုိေပးထားပါ တယ္။ က်န္တဲ့ပုိက္ဆံကအစုိးရလက္ထဲမွာရွိေနပါတယ္။

မဇၥ်ိမ။  ။ ဒါဆုိေဒၚလာသန္း ၄၀၀က အစုိးရသစ္လက္ထဲကုိေရာက္သြားမွာေပါ့

ဦးမ်ဳိးျမင့္။  ။ဟုတ္ပါတယ္၊ ဒီေဒၚလာသန္း ၄၀၀ ကုိလာမယ့္ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွာသုံးမွာဆုိေတာ့ အစုိးရသစ္ရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈလက္ေအာက္ကုိေရာက္သြားမွာပါ။

မဇၥိ်မ။  ။ ဒီကန္ေဒၚလာသန္း ၄၀၀ ကုိဘယ္လုိနယ္ပယ္ေတြမွာလုပ္ကုိင္ဖုိ႔အတြက္လဲခင္ဗ်

ဦးမ်ဳိးျမင့္။  ။ ေဒၚလာသန္းေလးရာကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကအဓိကအပိုင္းႏွစ္ပိုင္းခြဲပါတယ္။ တစ္ခုကေတာ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား..Grid extension လို႔ေခၚတဲ့ ဓာတ္တိုင္ေတြကုိပိုမိုတိုးခ်ဲ႕ၿပီးေတာ့ စိုက္တဲ့အပိုင္း..အဲဒိအတြက္ကိုေဒၚလာသန္း ၃၁၀ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လ်ာထားပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီဓာတ္တုိင္ေတြကုိတုိးခ်ဲ႕ေနတဲ့အခ်ိန္မွာေဝးလံေခါင္သီတဲ့ရြာေတြကုိ ၾကားကာလထဲမွာလွ်ပ္စစ္မီးရရွိဖို႔ရန္ Off -grid ဆိုတဲ့ ဓာတ္အားလိုင္းျပင္ပလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိဖို႔ရန္အတြက္ ေဒၚလာသန္း ၉၀ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လ်ာထားပါတယ္။ ဒီအတုိးမဲ့ေခ်းေငြ ေဒၚလာသန္း ၄၀၀ ကုိေတာ့ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ကေန ၂၀၂၀-၂၁ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္းအသုံးျပဳသြားဖုိ႔ ရည္ရြယ္ထားတာပါ။

မဇၥိ်မ။  ။ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္က႑အတြက္ ေရအားလွ်ပ္စစ္၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕၊ ေက်ာက္မီးေသြးနဲ႔ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲစြမ္းအင္က႑ဆိုၿပီးရွိတဲ့အထဲမွာတစ္ႏုိင္ငံလုံးလွ်ပ္စစ္မီးလင္းဖုိ႔ ဘယ္လုိနည္းလမ္းေတြကေနအျမန္ဆုံးအေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္လဲခင္ဗ်

ဦးမ်ဳိးျမင့္။  ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာ လွ်ပ္စစ္မီးျပည့္ျပည့္၀၀ရရွိဖုိ႔ရန္အတြက္ နံပတ္ ၁ အေရးအႀကီးဆုံးက ႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္ေတြကုိေသေသခ်ာခ်ာေလ့လာၿပီးေတာ့ ဒီထဲကအေကာင္းဆုံးျဖစ္တဲ့စြမ္းအင္ေတြကုိေရြးခ်ယ္ၿပီးေတာ့ ဦးစားေပးထုတ္လုပ္ဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္၊အထူးသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာ ျပန္လည္ဖြံ႕ၿဖိဳးျမဲစြမ္းအင္ေတြကအင္မတန္ေပါၾကြယ္၀ပါတယ္။ ဒါေတြကုိစနစ္တက်ေလ့လာၿပီးေတာ့ သုံးစြဲႏုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

မဇၥ်ိမ။  ။ ကမၻာ့ဘဏ္မွာ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲစြမ္းအင္ေတြျဖစ္တဲ့ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သုံးလွ်ပ္စစ္က႑နဲ႔ ေလအားလွ်ပ္စစ္က႑ေတြအတြက္ လုပ္ကုိင္ေပးဖုိ႔ရွိလား

ဦးမ်ဳိးျမင့္။  ။အခုေလာေလာဆယ္မွာ ၾကည့္ေနတဲ့အေနအထားမွာရွိေနပါတယ္၊ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဒီစီမံကိန္းေတြကုိေသေသခ်ာခ်ာေလ့လာေနပါတယ္၊ဘယ္လုိစီမံကိန္းရယ္လုိ႔ သတ္သတ္မွတ္မွတ္မရွိေပမယ့္ ေရအား၊ေလအားနဲ႔ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ေတြကုိအဓိကဦးတည္ၿပီးေတာ့ သုံးဖုိ႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။ အခု Off-grid ဓာတ္အားလိုင္းျပင္ပစနစ္အတြက္ဆုိရင္လည္းေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သုံးလွ်ပ္စစ္မီးေပးေရးစနစ္ (Solar-Home System) ကုိတပ္ဆင္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

မဇၥ်ိမ။  ။ ကန္႔ကြက္မႈေတြရွိေနတဲ့ ေက်ာက္မီးေသြးဓာတ္အားေပးစက္႐ုံတည္ေဆာက္တာနဲ႔ ျမစ္ေတြအေပၚမွာဆည္ေတြတည္ေဆာက္တာနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီးေတာ့ ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ကဘယ္လုိရွိလဲခင္ဗ်

ဦးမ်ဳိးျမင့္။  ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကမၻာ့ဘဏ္က ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံတည္ေဆာက္တာကုိအားမေပးပါဘူး၊အဲတာေၾကာင့္ ဒီစီမံကိန္းေတြအေပၚမွာေငြေၾကးနဲ႔ နည္းပညာေထာက္ပ့ံမႈေတြေပးမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ ဆည္ေတြတည္ေဆာက္တာနဲ႔ေျပာရရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေရအားလွ်ပ္စစ္ကေပါၾကြယ္၀ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ဒါနဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတင္မဟုတ္ဘူးဘယ္လုိစီမံကိန္းမ်ဳိးကုိမဆိုမည္သည့္စီမံကိန္းေတြကုိမဆုိလုပ္မယ္ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ လူမႈဘ၀ထိခုိက္မႈေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ ဒါေတြကုိနံပတ္ ၁ စလုပ္ရမွာပါ၊အဲေတာ့ ရွိတဲ့လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးစီမံခ်က္ေတြထဲကမွ ထိခုိက္မႈအနည္းဆုံးဟာကုိေရြးခ်ယ္ၿပီးေတာ့မွသာလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ပါတယ္။

မဇၥိ်မ။  ။ အမ်ဳိးသားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရးစီမံခ်က္-၂၀၃၀ ကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ ကုန္က်စားရိတ္ဘယ္ေလာက္ရွိမလဲခင္ဗ်

ဦးမ်ဳိးျမင့္။  ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ခန္႔မွန္းခ်က္အရဆုိရင္ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္မွာတစ္ႏုိင္ငံလုံးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိဖုိ႔အတြက္ကုိ လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈက႑အတြက္ေရာ၊ ပုိ႔လႊတ္မႈက႑အတြက္ေရာ လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးမႈက႑အတြက္ေရာဒီက႑ႀကီး ၃ ခုအတြက္ကုိအနည္းဆုံးအေမရိကန္ေဒၚလာဘီလီယံ ၃၀ ေလာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြလုိအပ္မယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။

မဇၥ်ိမ။  ။ အရင္အစုိးရလက္ထက္တုန္းက ကမၻာ့ဘဏ္အပါအ၀င္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေတြဆီကေနေခ်းေငြေပါင္းက အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၁၆၀၀ ေက်ာ္ရွိတယ္လုိ႔ သိရတယ္၊ အခုကလိုအပ္ခ်က္ကဒီ ၁၅ႏွစ္တာကာလအတြက္ကိုဘီလီယံ ၃၀ ဆိုေတာ့ အမ်ားႀကီးလိုအပ္ခ်က္ ပမာဏ ျမင့္တယ္ခင္ဗ်။ အစိုးရရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ဘတ္ဂ်က္နဲ႔ ေပါင္းစပ္ရင္ေတာင္မွ ဒီပမာဏကို ျဖည့္စြမ္းေပးဖို႔ကလိုအပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ အခက္ခဲေတြ ျဖစ္ေနအံုးမယ္ ၊ဒီအတြက္ကိုရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ လုိအပ္တယ္လုိ႔ သိထားတယ္။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဦးမ်ိဳးျမင့္ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးေပးပါလား။

ဦးမ်ဳိးျမင့္။  ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မူဝါဒအႀကံျပဳခ်က္ ဒုတိယအခ်က္ကပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ လွ်ပ္စစ္နဲ႔ စြမ္းအင္က႑မွာတိုးတက္လာဖို႔ကုိကၽြန္ေတာ္တို႔ အႀကံျပဳထားပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ ဝင္ေရာက္လာဖို႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ကပြင့္ပြင့္လင္းလင္းနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္တဲ့ ေစ်းကြက္ ဒီေစ်းကြက္ကိုဖန္တီးရမွာပါ။ ဒါမွသာလွ်င္ ပုဂၢလိကအရင္းႏွီးေတြ ဝင္ေရာက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရအသစ္ကိုလည္းမူဝါဒအႀကံျပဳတဲ့အခါမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကပြင့္လင္းျမင္သာတဲ့ ေစ်းကြက္ကိုဖန္တီးေပးဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အႀကံျပဳထားပါတယ္။

မဇၥ်ိမ။  ။ဒီေနရာမွာ IPP (Independent Power Producers) လို႔ေခၚတဲ့ လြတ္လပ္ေသာလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္သူမ်ားေပါ့..ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြအေနနဲ႔ကသူတို႔လည္းအက်ိဳးအျမတ္ရွိမယ္။ ၿပီးေတာ့ လွ်ပ္စစ္မီးကလည္းလုပ္ငန္းက႑ နယ္ပယ္ေတြကိုလႊမ္းၿခံဳေပးႏိုင္ဖု႔ိဆိုရင္ အဓိကမူဝါဒလိုတာလား၊ ၿပီးေတာ့ လွ်ပ္စစ္ဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ သံုးသပ္ဖို႔လိုမလားခင္ဗ်။

ဦးမ်ဳိးျမင့္။  ။ အဓိကကေငြေၾကးခိုင္မာ၊ေတာင့္တင္းမႈေပါ့။  အဲတာကအရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္။ ဘယ္က႑မွာမဆိုအရင္းအႏွီးေတြ..ပုဂၢလိကအရင္းအႏွီးေတြ၊ ျပည္တြင္းကအရင္းအႏွီးေတြ၊ ျပည္ပအရင္းအႏွီးေရာစီးဝင္လာဖို႔ဆိုရင္ အဲဒိက႑ကေငြေၾကးခိုင္မာရွင္သန္ရပ္တည္မႈကအရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီဟာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ကမူဝါဒနဲ႔ ဖန္တီးေပးရမွာပါ။ လက္ရွိျမန္မာနိုင္ငံမွာအစိုးရက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကိုထုတ္လုပ္တယ္။ ျဖန္႔ျဖဴးေပးတယ္။ ဒီအတြက္ အစိုးရကအ႐ံႈးေပၚေနပါတယ္။ အဲေတာ့ ပုဂၢလိကက႑အေနနဲ႔ကအ႐ံႈးခံဖို႔ဆိုတာကေတာ္ေတာ္မလြယ္ပါဘူး။ ႐ႈံးေနတဲ့လုပ္ငန္းေတြကိုပုဂၢလိကက႑ဝင္ေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံဖို႔ဆိုတာမျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီလိုမ်ိဳးေငြေၾကးခုိင္မာမႈျဖစ္ေအာင္ အစိုးရအေနနဲ႔ မူဝါဒေရးရာအရေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါတယ္။

မဇၥ်ိမ။  ။ အစိုးရအေနနဲ႔ကလည္းတစ္ေန႔ကုိက်ပ္သန္းေပါင္း ၁၂၀၀ေက်ာ္ေလာက္ ဆံုး႐ံႈးခံၿပီးေတာ့ လွ်ပ္စစ္မီးေပးေနရတယ္လို႔ ေျပာဖူးတယ္ခင္ဗ်။ ဒီအေပၚမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာဒီလွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး ျဖစ္လာဖို႔အတြက္ကိုဘယ္လိုမ်ိဳးအႀကံေပးခ်င္လဲခင္ဗ်။ အစိုးရက ႐ံႈးေနၿပီလို႔ေတာ့ ေျပာတယ္ေလ။

ဦးမ်ဳိးျမင့္။  ။ အဓိက၂ ပိုင္းရွိတာေပါ့ေနာ္။ ကၽြန္ေတာ္ အခုနကရွင္းျပသလိုဒီေငြေၾကးရွင္သန္ရပ္တည္မႈက  က႑ႀကီးတစ္ခုလံုးမွာအေရးႀကီးပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲျပည္သူေတြရဲ႕တတ္ႏိုင္မႈေပါ့။ အဲတာကလည္းအရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္။ အဲႏွစ္ခုကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ကခ်ိန္ဆရမွာပါ။ ေငြေၾကးခိုင္မာရပ္တည္ဖို႔ရန္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကေနဆြဲျမွင့္တင္လိုက္မယ္ဆိုရင္လည္းတကယ္တမ္းမတတ္ႏိုင္တဲ့သူေတြ တကယ္ဆင္းရဲတဲ့သူေတြအတြက္ ဒါဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးႀကီးအျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေရာက္မခံႏိုင္ပါဘူး။ အဲဒိႏွစ္ခုကုိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကခ်ိန္ဆၿပီးေတာ့မွ ဒီအစိုးရကေနသူတို႔ရဲ႕ မူဝါဒေတြကိုခ်မွတ္သင့္တာေပါ့။ အဲေတာ့ ဒီႏွစ္ခုကိုခ်ိန္ဆဖို႔ရန္အတြက္ အင္မတန္အေရးႀကီးပါတယ္။

မဇၥ်ိမ။  ။ ျမစ္ေတြအေပၚမွာဆည္ေတြတည္ေဆာက္တာနဲ႔ ေက်ာက္မီးေသြးလ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံေတြတည္ေဆာက္တဲ့အေပၚမွာ ျပည္သူ႕ကုိလည္းအမွန္တကယ္အက်ဳိးျပဳမယ္၊ အႀကီးစားမဟုတ္ဘဲနဲ႔ အေသးစားစီမံကိန္းေတြရွိလာမယ္ဆုိရင္ ဒါေတြဟာေကာင္းတဲ့အလားအလာျဖစ္လာမယ္လုိ႔ ျမင္လားခင္ဗ်

ဦးမ်ဳိးျမင့္။   ။ ေက်ာက္မီးေသြးနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီးေတာ့ ကမၻာ့ဘဏ္ကရွင္းရွင္းလင္းလင္းပါပဲ၊ ဘယ္လုိမ်ဳိးစီမံကိန္းကုိမဆုိေထာက္ပံ့ေပးမွာမဟုတ္ပါဘူး၊ အေရွ႕မွာေျပာခဲ့သလုိပါပဲ..စီမံခ်က္တုိင္းကုိလူမႈေရးနဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈျခံဳငုံသုံးသပ္ခ်က္ေတြ၊ေလ့လာဆန္းစစ္မႈေတြလုပ္မွသာလွ်င္ ဘယ္စီမံခ်က္ကထိခုိက္မႈနည္းသလဲ၊ မ်ားသလဲဆုိတာသိႏုိင္မွာပါ၊အဲဒိလုိေလ့လာၿပီးမွသာလွ်င္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ လူမႈဘ၀ထိခုိက္မႈအနည္းဆုံး စီမံခ်က္ကုိသာေရြးခ်ယ္ၿပီးေတာ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ပါတယ္။

မဇၥ်ိမ။  ။ အရင္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးကအစုိးရသစ္ကုိအာဏာလႊဲေျပာင္းဖုိ႔ ရက္ပုိင္းအနည္းငယ္အလုိမွာေျပာဖူးတာတစ္ခုက ၂၀၃၀ခုႏွစ္အေရာက္ကုိတစ္ႏုိင္ငံလုံးလွ်ပ္စစ္မီးရရွိဖို႔အတြက္ဆုိရင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္အျပင္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕စက္႐ုံေတြ၊ ေက်ာက္မီးေသြးဓာတ္အားေပးစက္႐ုံေတြ မလုပ္ရင္ အေကာင္အထည္ေပၚမွာမဟုတ္ဘူးလုိ႔ ရွိတယ္၊ ဒီအေပၚမွာဦးမ်ဳိးျမင့္ ဘယ္လုိအျမင္ရွိသလဲ

ဦးမ်ဳိးျမင့္။  ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ကေတာ့ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈေတြလုပ္ၿပီးေတာ့မွ ထိခုိက္မႈအနည္းဆုံးစီမံကိန္းေတြကုိေရြးခ်ယ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္လည္းသုံးမယ္၊ ေက်ာက္မီးေသြးနဲ႔ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သုံးလ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစီမံကိန္းေတြကုိသုံးမယ္ဆုိၿပီးေယဘူယ်အားျဖင့္ေတာ့ ေျပာလုိ႔ရေပမယ့္ ဂဃနဏကေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီးေတာ့မွ ေျပာလုိ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

မဇၥ်ိမ။  ။ ၂၀၃၀ မွာရည္မွန္းထားတဲ့ တစ္ႏိုင္ငံလံုး လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးဆိုတဲ့စီမံကိန္းအေနနဲ႔ကေရာေအာင္ျမင္မယ္လို႔ ထင္လားခင္ဗ်။ ဘာေတြ အခက္ခဲျဖစ္မလဲ။

ဦးမ်ဳိးျမင့္။   ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေအာင္ျမင္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ဒါကိုပဲဦးတည္ၿပီးေတာ့ ကမၻာ့ဘဏ္ကေဆာင္ရြက္ေနတာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံအတြက္လည္းအင္မတန္အေရးႀကီးတဲ့ အခန္းက႑ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကဘာေတြအေရးႀကီးလည္းဆိုရင္ အစိုးရကတစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ လွ်ပ္စစ္မီးရကိုရရွိရမယ္ဆိုတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ခိုင္ခိုင္မာမာခ်မွတ္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါအင္မတန္ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ပါ။ နံပါတ္ ၂ အခ်က္ကဘာလဲဆိုေတာ့ ဒီလွ်ပ္စစ္နဲ႔ စြမ္းအင္ က႑မွာအရင္းအႏွီးေတြ ေငြေရးေၾကးေရးေတြ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရွင္သန္ ရပ္တည္ေနဖို႔ ဒါဟာအင္မတန္ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီႏွစ္ခ်က္ကအေရးအႀကီးဆံုးက႑ပါ။

မဇၥ်ိမ။  ။ ေအာင္ျမင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္တယ္ေပါ့ေနာ္။ ဘာေၾကာင့္ ယံုၾကည္တာလဲခင္ဗ်။ ၿပီးေတာ့ လက္ေတြ႕မွာေရာ ၂၀၃၀ ထက္ ပုိၾကာသြားႏုိင္မလား

ဦးမ်ဳိးျမင့္။   ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပတ္ဝန္းက်င္ႏိုင္ငံေတြရဲ႕အေတြ႕အႀကံဳေတြကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဥပမာအားျဖင့္ လာအိုႏိုင္ငံနဲ႔ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွာဆိုရင္ သူတုိ႔ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိမႈႏႈန္း၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ေက်ာ္ကေနၿပီးေတာ့ အႏွစ္ ၂၀ အတြင္းမွာသူတို႔က ၁၀၀ရာခုိင္ႏႈန္းေရာက္သြားတယ္။ အဲေတာ့ ၁၅ ႏွစ္ကေန အႏွစ္၂၀ ၾကားမွာ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကေနၿပီးေတာ့ ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေရာက္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာလက္ရွိ ၃၀ရာခုိင္ႏႈန္းကေန ၁၀၀ရာခုိင္ႏႈန္းေရာက္ဖို႔ရန္အတြက္ ၁၅ႏွစ္ဆိုတာဒါဟာအင္မတန္ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအျပင္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရရဲ႕ အားေပးကူညီမႈေတြ ရည္မွန္းခ်က္ခ်မႈေတြ မူဝါဒေရးရာေတြကမွန္ကန္မယ္ဆိုရင္ ၁၅ ႏွစ္ေတာင္ ေစာၿပီးေတာ့ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးလွ်ပ္စစ္မီးရသင့္ပါတယ္။