FMI ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွာပ်ံသန္းၿပီ

.

ဓာတ္္ပံု-လိႈင္မ်ိဳးထြန္း မဇၥ်ိမ

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ ပထမဦးဆုံးစာရင္း၀င္ FMI Listed ကုမၸဏီ၏ Chief Financial Officer ဦးထြန္းထြန္းႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္း

 “ YSXနဲ႔အေပၚမွာအစုိးရသစ္ရွိမယ့္အျမင္ကုိ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ စုိးရိမ္စရာရွိလာမယ္လုိ႔ မျမင္ဘူးခင္ဗ်။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆိုေတာ့ ျမန္မာျပည္စီးပြားေရးအတြက္ လုိအပ္ေနတဲ့အရာတစ္ခုပါ၊ ဘယ္အစုိးရတက္တက္ ဒါကုိမေကာင္းျမင္စရာအေၾကာင္းမရွိဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္ယုံၾကည္ပါတယ္”

စင္ကာပူစေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ Listed စာရင္း၀င္ျဖစ္ေသာ ႐ုိးမမဟာဗ်ဴဟာဦးပုိင္ကုမၸဏီ (YSH) ႏွင့္ ပထမျမန္မာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုမၸဏီ (FMI)တုိ႔သည္ ညီေနာင္ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ FMI ကုမၸဏီႏွင့္ YSH ကုမၸဏီတုိ႔ကုိအိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းရွင္ ဦးသိမ္းေ၀(ေခၚ) Serge Pun က ဦးေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ဦးသိမ္းေ၀အေနႏွင့္ FMI ကုမၸဏီကုိ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီးယခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၄ ႏွစ္အထိရွိလာၿပီျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ ရလာဒ္တစ္ခ်ဳိ႕ကေနစီးပြားေရးအရအေကာင္းျမင္ျဖစ္ထြန္းလာဖုိ႔ အခြင့္အေရးမ်ားစြာကလည္းရွိေနသည္ဟုသုံးသပ္ၾကသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားပုိၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ဖုိ႔အတြက္ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးေစ်းကြက္တစ္ခုကလည္းလုိအပ္ေနသည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးေစ်းကြက္ျဖစ္လာဖုိ႔ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ဒုိင္၀ါအုပ္စုတုိ႔ပူးေပါင္းၿပီးျမန္မာႏုိင္ငံသက္ေသခံေငြေၾကးလက္မွတ္မ်ားေရာင္းခ်ေရးစင္တာကုိ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္မွာစ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အရင္းအႏွီးေစ်းကြက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ ဥပေဒျပဳေရးမ်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦးျပင္ဆင္တည္ေဆာက္ေရးမ်ားကုိလုပ္ကုိင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ကုန္သည္လမ္းႏွင့္ ဆူးေလဘုရားလမ္းေထာင့္ရွိယခင္ ျမ၀တီဘဏ္ (႐ုံးခ်ဳပ္ေဟာင္း) ေနရာတြင္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းအေဆာက္အဦးကုိ တရား၀င္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးယင္းေန႔တြင္ အမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီမ်ားထဲမွာကုမၸဏီ ၆ ခုကုိရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ အစုရွယ္ယာမ်ားကုိအမ်ားျပည္သူသုိ႔ ေရာင္းခ်ႏုိင္ေအာင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ ထုိကုမၸဏီ ၆ ခုထဲတြင္ FMI ကုမၸဏီလည္း ပါ၀င္လာခဲ့ၿပီးသက္ေသခံေငြေၾကးလက္မွတ္မ်ား ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္က၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊မတ္လ၏ ဒုတိယသီးတင္းပတ္တြင္ FMI ကုမၸဏီကုိရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ပထမဦးရွယ္ယာအေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ရန္ စာရင္းသြင္း(Listed) ခဲ့သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ FMI အေနႏွင့္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းအေပၚတြင္ ရွယ္ယာအေရာင္းအ၀ယ္မ်ားကုိ မည္ကဲ့သုိ႔လုပ္ကိုိင္သြားမည္၊ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈရွိႏုိင္မရွိႏုိင္ဆုိသည္ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္တကြ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းအေပၚ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ FMI listed ကုမၸဏီ၏ Chief Financial Officer ျဖစ္သူဦးထြန္းထြန္းကုိေမးျမန္းထားသည္။

မဇၥ်ိမ။  ။ FMI ရဲ႕ YSX (ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း) မွာဘယ္လုိအခင္းအက်င္းေတြနဲ႔ ရွယ္ယာအေရာင္းအ၀ယ္လုပ္မလဲ

ဦးထြန္းထြန္း။  ။ FMI ကုိ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွာအမ်ားပုိင္ကုမၸဏီအေနနဲ႔ တည္ေထာင္တယ္၊ လုပ္ငန္းေတြကုိ (၂၄)အခ်ိန္အထိကုိေကာင္းေကာင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္၊ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာကုိယ္ပုိင္ counter market ရွိခဲ့တယ္၊ ဒါကုိလည္းအမ်ားျပည္သူသိတဲ့ကိစၥပါ၊ အခုဒီႏွစ္မွာ ျမန္မာျပည္အတြက္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းကုိတည္ေထာင္တဲ့ေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ့္ဆီမွာရွိၿပီးသားအေတြ႕အၾကံဳေတြကုိ မွ်ေ၀ဖုိ႔ရွိတယ္၊ ဒီမွ်ေ၀တဲ့အရာေတြဟာ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ျဖစ္သြားဖုိ႔အတြက္ကုိယုံၾကည္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွာListingလုပ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ဒီေန႔ေတာ့ ရွယ္ယာအသစ္ကုိမေရာင္းဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ FMI ကုမၸဏီမွာဆုိရင္ လက္ရွိအေနနဲ႔ အစုရွယ္ယာရွင္ (၆၈၀၀)ေက်ာ္ရွိတယ္၊ ဒီ (၆၈၀၀)ေက်ာ္ရဲ႕ အစုရွယ္ယာေတြကုိ OTC ကေနၿပီးေတာ့ Stock Exchange system အထိကုိ migrate လုပ္ေပးမယ္၊ ေျပာရရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ပုံမွန္လုပ္ေနတဲ့အေရာင္းအ၀ယ္ကုိ Digitalized format ျဖစ္ေအာင္လုပ္တာေပါ့၊ ဒါကကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အဓိက ျပင္ဆင္ခ်က္ပါ။

ဒီအေပၚမွာ FMI က ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းရဲ႕ ပထမဦးဆုံး Listed ကုမၸဏီျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္၊ အဖြင့္ေစ်းကုိသတ္မွတ္တဲ့ေနရာမွာလည္းဒီႏွစ္ရဲ႕ ဇန္န၀ါရီလမကုန္ခင္မွာ စာရင္းပိတ္လုိက္ေတာ့ အစုရွယ္ယာတစ္စုဟာ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၃၅၀၀၀-၃၆၀၀၀ က်ပ္ ပတ္၀န္းက်င္မွာ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေနတယ္၊ ဒီပမာဏနဲ႔ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းအေပၚကုိတင္ရင္လည္းအဓိပၸာယ္မရွိဘူး၊ ဒီဘက္မွာရွိတဲ့ Regulatory ( SECM-Security Exchange Committee of Myanmar) ဘက္ကလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ရွယ္ယာအသြားအလာေတြကုိစီစစ္တယ္၊ၿပီးေတာ့ ကုမၸဏီရဲ႕ တန္ဘုိးေတြကုိအကုန္စီစစ္တယ္၊အဲဒိေတာ့ အားလုံးကုိ ပွ်မ္းမွ်တြက္လုိက္တဲ့အခ်ိန္မွာ Reference Price ရလာတယ္၊ ဆုိေတာ့ ဒီ Reference Price က က်ပ္ ၂၆၀၀၀ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါကုိရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းရဲ႕ ပထမေန႔မွာအဖြင့္ေစ်းအေနနဲ႔ စာရင္းတင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

မဇၥ်ိမ။  ။ FMI မွာအစုရွယ္ယာရွင္ေပါင္း ၆၈၀၀ ေက်ာ္ရွိတယ္ဆုိေတာ့ တန္ဘုိးစုစုေပါင္းကဘယ္ေလာက္ရွိလဲ

ဦးထြန္းထြန္း။  ။ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ကုမၸဏီတန္ဘုိးက Market Capitalization ေပါ့.. ဒီ Market Capitalization က ကုမၸဏီအေနနဲ႔ ဆုိရင္ က်ပ္ ဘီလီယံ ၆၀၀ ေက်ာ္ တန္ဘုိးရွိပါတယ္၊ ဒီပမာဏကရွယ္ယာစုစုေပါင္းရဲ႕ တန္ဘုိးပါ။

မဇၥိ်မ။  ။စင္ကာပူစေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွာ စာရင္း၀င္ျဖစ္တဲ့ ႐ုိးမမဟာဗ်ဴဟာဦးပုိင္ကုမၸဏီ-YSHနဲ႔ FMI တုိ႔ကညီေနာင္ကုမၸဏီေတြျဖစ္တယ္၊ ဒီအေပၚမွာ YSH အေနနဲ႔ FMI ကုိ YSX မွာဘယ္လုိဆက္စပ္မႈေတြရွိေစလဲ

ဦးထြန္းထြန္း။  ။ ဟုတ္ပါတယ္၊ Yoma Strategic Holdings ကုမၸဏီဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ FMI ရဲ႕ Affiliate ကုမၸဏီပါ၊ ျမန္မာလုိလြယ္လြယ္ကူကူေျပာလုိ႔ရွိရင္ Sister Company, ညီေနာင္ကုမၸဏီပါ၊ Yomaကုမၸဏီကတစ္ခု၊ FMI ကုမၸဏီကတစ္ခု…ဒီႏွစ္ခုလုပ္ငန္းလုပ္တဲ့ေနရာမွာဆက္စပ္တာေတြရွိတယ္၊ မဆက္စပ္တာေတြရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ငန္းေတြမွာအတူတြဲၿပီးလုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြရွိတယ္၊ ဥပမာပုဂံက Balloon Over Bagan (ပုဂံက မုိးပ်ံပူးေပါင္းေ၀ဟင္သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း) ၊ Real estate Sector တုိ႔ဆုိတြဲၿပီးလုပ္တယ္၊ ဒီ Real estate မွာဆုိရင္ လုပ္ငန္းတစ္ခုလုပ္ရင္ ေဒသကုိတကယ္ကၽြမ္းက်င္တာက FMI က ကၽြမ္းက်င္တယ္၊ ဒါေပမယ့္ Real estate လုပ္တာက Capital အမ်ားႀကီးလုိတယ္၊ အရင္းအႏွီးမ်ားရင္ FMIရဲ႕ ကုိယ္ပုိင္ေငြနဲ႔ေတာင္ မေလာက္ႏုိင္ဘူး၊ အဲဒိအခါမွာYomaအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာအေတြ႕အၾကံဳ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြနဲ႔ ပံ့ပုိးေပးႏုိင္တယ္၊ ဒီလုိမ်ဳိးႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ မဟာဗ်ဴဟာက်က် ေဆာင္ရြက္သြားတဲ့လုပ္ငန္းေတြလည္းရွိပါတယ္။

မဇၥ်ိမ။  ။FMI က YSX မွာပထမဦးဆုံးရွယ္ယာေရာင္းခ်ေတာ့မယ့္ သမုိင္း၀င္ကုမၸဏီျဖစ္လာတယ္၊ ဒီအေပၚမွာကုမၸဏီရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္အလုံးစုံကုိသိရမလား

ဦးထြန္းထြန္း။  ။ကၽြန္ေတာ္အေရွ႕မွာေျပာခဲ့သလုိပါပဲ။ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းေအာင္ျမင္ဖုိ႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကက်ရာက႑ကေနပံ့ပုိးေပးသြားပါ့မယ္၊ ကုမၸဏီအေနနဲ႔က်ေတာ့ မဟာဗ်ဴဟာ (၃)ခုခ်မွတ္ၿပီးေဆာင္ရြက္မယ္၊ ပထမဦးဆုံးက Financial Service (ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း)--ဒါက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ Main Pillar တစ္ခု၊ ဒုတိယက Healthcare Sector..ဒီအေပၚမွာပန္းလႈိင္ေဆး႐ုံလုပ္တယ္၊ တတိယဟာက Real Estate ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီ Sector (၃)ခုမွာ FMI အေနနဲ႔ ပုိၿပီးေတာ့ အေလးထားၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္။ ပုိၿပီးတုိးတက္ေအာင္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားပါလိမ့္မယ္။

မဇၥ်ိမ။  ။ဒီက႑ ၃ ခုက ျမန္မာႏုိင္ငံစီးပြားေရးမွာသိပ္ကိုေဟာ့ (HOT) ျဖစ္ေနတယ္ဆိုေတာ့ FMI အေနနဲ႕က YSX မွာဘယ္ေလာက္အထိေမွ်ာ္လင့္ထားလဲ

ဦးထြန္းထြန္း။  ။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ကရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြကုိဆက္ၿပီးေတာ့ တုိးခ်ဲ႕သြားတဲ့အခါမ်ဳိးမွာရွယ္ယာရွင္ေတြကုိပုိၿပီးေတာ့ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေအာင္ ရည္မွန္းပါတယ္၊ထုိ႔အတူပဲဒီလုပ္ငန္းေတြကေနပုိၿပီးေအာင္ျမင္လာမယ္၊ ႀကီးမားက်ယ္ ျပန္႔လာမယ္၊ ၀န္ေဆာင္မႈေတြပုိေကာင္းလာတဲ့ေနရာမွာ တကယ့္အက်ဳိးအျမတ္ကဘယ္မွစရမလဲဆုိရင္ စားသုံးသူေတြ ဘက္ကေန ေကာင္းတဲ့၀န္ေဆာင္မႈေတြ ပုိၿပီးCompetetive ျဖစ္တဲ့၀န္ေဆာင္မႈေတြ၊ Product ေတြ ပုိရလာမယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ဒီစေတာ့အိတ္ခ်ိန္းေအာင္ျမင္ဖုိ႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားတယ္၊ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းေအာင္ျမင္ တဲ့ေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကုမၸဏီတင္မဟုတ္ဘူး၊ျမန္မာျပည္မွာရွိတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ပုိၿပီးေတာ့ အက်ဳိးအျမတ္ ရမယ္၊ ထုိ႔အတူပဲရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံကရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြလည္းအက်ဳိးရမယ္၊ ဒီလုိမ်ဳိးေသေသခ်ာခ်ာနဲ႔ Regulate လုပ္ထားတဲ့ Platform တစ္ခုအေပၚမွာယုံယုံၾကည္ၾကည္နဲ႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံႏုိင္သလုိလုပ္ငန္းအေနနဲ႔လည္းအရင္းအႏွီးစုႏုိင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ဒီထက္ပုိႀကီးတဲ့လုပ္ငန္းေတြ၊ ပုိေကာင္းတဲ့လုပ္ငန္းေတြေဆာင္ရြက္ႏုိင္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါတယ္။

မဇၥ်ိမ။  ။ YSX က တကယ္ေငြရွာေပးႏုိင္ပါ့မလား၊ YSX က ဘာလဲ

ဦးထြန္းထြန္း။  ။ YSX က အႏွစ္ခ်ဳပ္ရင္ Platform တစ္ခုပဲ၊ ဒီPlatformကဘာလဲ…သူကရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြ စိတ္ခ် လက္ခ် သူတုိ႔ရဲ႕ေငြကုိရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံနုိင္ဖုိ႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရတယ္၊ တစ္ဘက္မွာကလည္း Listed ကုမၸဏီေတြရွိမယ္၊ ဒီကုမၸဏီေတြကမွန္မွန္ကန္ကန္လုပ္ငန္းလုပ္မလား၊ မလုပ္ဘူးလားဆုိတာကုိစီစစ္မယ္၊ ဆုိေတာ့ ရင္းႏွီးျမွုဳပ္ႏွံမယ့္သူေတြ နဲ႔ ကုမၸဏီေတြ ႏွစ္ဘက္ၾကားမွာ ၾကားခံေဆာင္ရြက္ေပးရတဲ့ ေစ်းကြက္တစ္ခုပဲ။ ဒါကုိ YSX က ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ၊ ႏုိင္ငံတကာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြနဲ႔ ေသေသခ်ာခ်ာႀကီးၾကပ္ထားတာေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူေရာ၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကေငြကုိယူတဲ့သူေရာ ႏွစ္ဘက္ကုိယုံၾကည္စြာနဲ႔ အေရာင္းအ၀ယ္ေဆာင္ရြက္ေပးရတဲ့ Platform တစ္ခုပါ။

မဇၥ်ိမ။  ။ဒီ Platform က ဘယ္ေလာက္အထိယုံၾကည္ရလဲ

ဦးထြန္းထြန္း။  ။ဒါကေတာ့…ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္၊ YSX အဖြဲ႕ရယ္၊ SECM အဖြဲ႕ကပုိၿပီးေတာ့ ေျပာႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ FMI အေနနဲ႔ကက်ေတာ့ ယုံၾကည္လုိ႔ပဲ..ဒီ Platform အေပၚမွာ Listed လာလုပ္တယ္လုိ႔ပဲေျပာခ်င္ပါတယ္။ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအပုိင္းေတြကအားရစရာေကာင္းပါတယ္။

မဇၥ်ိမ။  ။ YSX က ေအာင္ျမင္ႏုိင္ပါ့မလား

ဦးထြန္းထြန္း။  ။ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွာ Listed ၀င္ဖုိ႔အတြက္ ၿပီးခဲ့တဲ့ 2015 ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၉) ရက္ေန႔ကအမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ (၆)ခုကုိခြင့္ျပဳထားတာရွိပါတယ္။ တကယ္ေျပာရရင္ေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာအမ်ားပုိင္ကုမၸဏီေပါင္း ႏွစ္ရာေက်ာ္ေလာက္ မွတ္ပုံတင္ထားတာရွိပါတယ္။ ဘာမွမရွိတာထက္စာရင္ ေရွ႕ေျခလွမ္းပုိလွမ္းထားႏုိင္တယ္လုိ႔ ျမင္ပါတယ္။ ဒီအမ်ားပုိင္ကုမၸဏီေတြကလည္းအေႏွးနဲ႔ အျမန္  ဒီရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းကုိ ၀င္လာမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္မွန္းပါတယ္။ ဒီလုိမ်ဳိး၀င္ေရာက္လာရင္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းေစ်းကြက္ကပုိၿပီးေတာ့ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႕လာမယ္၊ ေစ်းကြက္ပုိေကာင္းလာမယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ယုံၾကည္ထားပါတယ္။

မဇၥ်ိမ။  ။ YSX မွာ ဘယ္ကုမၸဏီေတြေနာက္ထပ္စာရင္း၀င္လာမယ္လုိ႔ၾကားလဲ

ဦးထြန္းထြန္း။  ။ဘ႑ာေရး၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးကေတာ့ ျမန္မာသီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီက ဆက္ၿပီးေတာ့ ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းမွာ Listed ကုမၸဏီျဖစ္လာမယ္လုိ႔ ေျပာထားပါတယ္။

မဇၥ်ိမ။  ။ကုမၸဏီတစ္ခုနဲ႔တစ္ခုၾကား YSX မွာ စာရင္း၀င္ဖုိ႔ ဘယ္ေလာက္ၾကာမယ္ထင္လဲ

ဦးထြန္းထြန္း။  ။ဒါေတာ့ ကၽြန္ေတာ္မေျပာတတ္ဘူး၊ ဒါကေတာ့ Stock exchange နဲ႔ Security exchange ေကာ္မရွင္ရဲ႕ စီစစ္မႈအေပၚမွာမူတည္ပါမယ္။

မဇၥ်ိမ။   ။စိန္ေခၚစရာေတြနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီးဒီအရင္းအႏွီးေစ်းကြက္ျဖစ္တဲ့ YSX မွာဘာေတြရွိမယ္လုိ႔ ျမင္လဲ

ဦးထြန္းထြန္း။  ။ ကၽြန္ေတာ္ တင္ျပခဲ့သလုိေပါ့၊ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီေတြကရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းထဲကုိ ၀င္ေရာက္ၿပီးဘယ္လုိမ်ဳိးႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၾကမလဲ၊ အရင္းအႏွီးေစ်းကြက္ႀကီးတုိ္းတက္ေအာင္ဘယ္လုိလုပ္ေဆာင္မလဲ..ဒါကတစ္ခုေပါ့၊ ေနာက္ထပ္ စိန္ေခၚစရာကဘာလဲဆုိေတာ့ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြဆုိရင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ တဲ့ေနရာမွာဘယ္လုိမ်ဳိးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံၾကမလဲ၊ ဘာေတြကုိဂ႐ုစုိက္ရမလဲ..Investor Education ေပါ့၊ ဒီ(၂)ခုကရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွာအဓိကေဆာင္ရြက္ရမယ့္ကိစၥေတြလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျမင္ပါတယ္။

မဇၥ်ိမ။  ။ YSX ကုိမသိေသးတဲ့ ျပည္သူေတြကုိဘာေျပာခ်င္လဲ၊ FMI အေနနဲ႔ ဘာေျပာခ်င္လဲ

ဦးထြန္းထြန္း။  ။အဓိကကေတာ့ Investor Education ပါပဲ၊ ေစ်းကြက္တစ္ခုမွာက Properly ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံတာရွိသလုုိ ၊ Speculative ကစားတာရွိတယ္၊ ဒီလုိမ်ဳိး Speculative ကစားတာဆုိရင္ Risk က ပုိႀကီးသြားၿပီ၊ သူ႔ကုိယ္သူရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ သြားႏုိင္တဲ့အခ်ိန္မွာအခ်ိန္ကာလတစ္ခုမွာေအာင္ျမင္မႈရလာပါလိမ့္မယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကုမၸဏီေတြဘက္ကလည္း Investor Education ကို Contribute လုပ္ေပးဖုိ႔ Ready ပါပဲ။

မဇၥ်ိမ။  ။FMI က ျပည္တြင္းကုမၸဏီေတြထဲမွာရပ္တည္ခ်က္ေကာင္းေတြရွိေနတယ္၊ ဒီကေန ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ေရာ၊ ေဒသတြင္းမွာပါ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ဖုိ႔ အစီအစဥ္ေတြရွိရင္ သိရမလားခင္ဗ်။

ဦးထြန္းထြန္း။  ။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့တဲ့အတုိင္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာအဓိကဦးတည္သြားမယ့္ မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္း(၃)ခုရွိတယ္၊ ဒါက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လုပ္မယ့္ပမာဏပါ၊ ဒါေပမယ့္ တကယ့္လုပ္ငန္းအႀကီးႀကီးေတြလုပ္တဲ့ ႏုိင္ငံတကာကုမၸဏီႀကီးေတြ၊ အလုပ္အမ်ားႀကီးလုပ္ေနတဲ့ကုမၸဏီႀကီးေတြနဲ႔ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကေသးပါေသးတယ္၊ဒီေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဆုိရင္ လုပ္ငန္းေကာင္းေကာင္းလုပ္ႏုိင္တယ္၊ Cooperate Good Governance နဲ႔ ပုိၿပီးေကာင္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တာျဖစ္တာေၾကာင့္ ရွယ္ယာရွင္ေတြ အက်ဳိးရွိယုံသာမက၊ Investor ေတြ အက်ဳိးရွိယုံသာမက General Public အတြက္ အက်ဳိးရွိေစၿပီးေတာ့ အဓိပၸာယ္ကေတာ့ Economy အတြက္ ပ့ံပိုးေပးႏုိင္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။

မဇၥ်ိမ။  ။စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈလမ္းေၾကာင္းအေပၚမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိေရာက္ေနၿပီလုိ႔ေျပာေပမယ့္  ေနာက္မွာပဲရွိေနေသးတယ္၊ အေျပာင္းအလဲျဖစ္သြားမယ္လုိ႔ ထင္သလား၊ အစုိးရစီးပြားေရးပုိအားေကာင္းေအာင္ ဘာေတြလုပ္ေပးႏုိင္မလဲ။

ဦးထြန္းထြန္း။  ။ကၽြန္ေတာ္တုိ႔နုိင္ငံကုိနုိင္ငံတကာက ျမင္က်တာက Frontier market ၊ emerging market လုိ႔သတ္မွတ္ထားတယ္၊ဆုိေတာ့ အရင္ရွိၿပီးသားစီးပြားေရးပုံစံအေဆာက္အဦးကေနေနာက္ထပ္ ပုိၿပီးေတာ့ အဆင့္ျမင့္တဲ့ စီးပြားေရးပုံစံအေဆာက္အဦးအျဖစ္ တျဖည္းျဖည္းတက္လွမ္းသြားမွာပဲ။ ဒီလုိတက္လွမ္းသြားမယ့္ေနရာမွာလက္ရွိကၽြန္ ေတာ္တုိ႔ ျပည္သူလူထုရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ေတြတင္မကဘူး၊တစ္ျခားႏုိင္ငံေတြမွာျဖစ္ခဲ့တဲ့ အမွားအယြင္းေတြကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိ္င္ငံရဲ႕ Policy Makerေတြကပံ့ပုိးေပးႏုိင္မယ္လုိ႔ သိထားပါတယ္။ သင့္ေတာ္တဲ့ Policy ေတြခ်သြားလုိ႔ရွိရင္ လမ္းေၾကာင္းမွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္သြားမယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ထားပါတယ္။

မဇၥ်ိမ။  ။ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြက ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚမွာ စိတ္၀င္စားတယ္ဆုိေပမယ့္ သတိေတာ့ ထားေနတာေပါ့၊ အစုိးရသစ္ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့အခါမွာဒါကအေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္ရင္လည္း ျဖစ္သြားမလား၊ ကုမၸဏီေတြနဲ႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတြေတြ႕ၾကံဳေနရတဲ့ အတားအဆီးေတြကုိေလ်ွာ့ပါးသြားမလား။ ၿပီးေတာ့ YSXအေပၚမွာအစုိးရသစ္သေဘာထားက…

ဦးထြန္းထြန္း။  ။ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာ ျပဳျပင္ၿပီးေတာ့ တုိးတက္ရမယ့္ ဧရိယာေတြအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္၊ ဥပမာတစ္ခုေျပာရမယ္ဆုိရင္ ျမန္မာကုမၸဏီအက္ (Myanmar Company Act)..စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြပုိၿပီးတုိးတက္ႀကီးထြားဖုိ႔ အတြက္ လုိအပ္တဲ့ ဥပေဒဆုိရင္ Company Act..ဒီဥပေဒကုိ ျပန္ၾကည့္လုုိ႔ရွိရင္ ၁၉၁၄ ခုႏွစ္ကဟာ..လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ (၁၀၀)ေက်ာ္ကဟာ ..လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ (၁၀၀)ေက်ာ္က ျဖတ္သန္းလာခဲ့တဲ့ စီးပြားေရးပတ္၀န္းက်င္က မတူေတာ့ဘူး၊ ေျပာင္းလဲကုန္ၿပီ၊ ဒါမ်ဳိးေတြက ျပဳျပင္ရေတာ့မယ္၊ ဒါကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမယ္ဆုိရင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြတင္မကဘူး၊ ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြအေနနဲ႔လည္းအခြင့္အလမ္းပုိတုိးလာပါလိမ့္မယ္။ ဒီအေပၚမွာသင့္ေတာ္တဲ့ မူ၀ါဒကုိ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆုိရင္ ေအာင္ျမင္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္မွန္းပါတယ္။

YSX နဲ႔အေပၚမွာလည္းအစုိးရသစ္ရွိမယ့္အျမင္ကုိ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ စုိးရိမ္စရာရွိလာမယ္လုိ႔ မျမင္ဘူးခင္ဗ်။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆိုေတာ့ ျမန္မာျပည္စီးပြားေရးအတြက္ လုိအပ္ေနတဲ့အရာတစ္ခုပါ၊ ဘယ္အစုိးရတက္တက္ ဒါကုိမေကာင္းျမင္စရာအေၾကာင္းမရွိဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္ယုံၾကည္ပါတယ္။

မဇၥ်ိမ။  ။ ျဖည့္စြပ္ေျပာခ်င္တာရွိလား

ဦးထြန္းထြန္း။  ။ ကၽြန္ေတာ္..အထူးမရွိပါဘူး၊ ေက်းဇူးပါပဲ။