ျမန္မာႏိုင္ငံသားႏွစ္ဦးကို လူကုန္ကူးမႈသံသယျဖင့္ မေလးရွားရဲက ဖမ္းဆီး

.

ကြာလာလမ္ပူ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ -၂၅ ။            ။ ပါလစ္၊ ၀မ္ကီလ်န္တြင္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား၏ ရုပ္အေလာင္းမ်ား ျမႈပ္ႏွံထားသည္ဟု ယူဆရသည့္ သခ်ၤ ိဳင္းတစ္ခုကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အမ်ိဳးသားႏွစ္ဦးကို မေလးရွားရဲက ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ကို ေကာ့လ်န္းက ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၄ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားခ်က္အရ အဆိုပါ အသက္၃၀တြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားႏွစ္ဦးမွာ သခ်ၤ ိဳင္းေစာင့္မ်ား ျဖစ္ဟန္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

‘သက္ေသခံအခ်က္အလက္ စစ္ေဆးစဥ္အတြင္းမွာ လူကုန္ကူခံရသူေတြက သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ကို ေရြးထုတ္ျပခဲ့တာေၾကာင့္ သံသယရွိသူႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ ထြက္ခ်က္ေတြကို မွတ္တမ္းတင္ေနတုန္းပဲ ရွိပါေသးတယ္’ဟု ကိုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔မွ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မ်ားဟု ယူဆရသည့္ လူ ၁၀၆ေယာက္၏ ရုပ္အေလာင္းမ်ားကို ယမန္ႏွစ္က မေလးရွား-ထိုင္း နယ္စပ္အနီး သစ္ေတာဧရိယာထဲတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ယမန္ႏွစ္က လူကုန္ကူးဂိုဏ္းမ်ားကို ထိုင္းက ၿဖိဳခြင္းလာရာ လူေမွာင္ခုိကုန္ကူးမႈအေတာ္မ်ားမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္လာသည္တြင္ မေလးရွားႏိုင္ငံအတြင္းတြင္လည္း စြန္႔ပစ္ထားသည့္ လူကုန္ကူးမႈ စခန္းမ်ားကို ေတြ႕ရွိလာခဲ့ရသည္ဟု ဆိုသည္။