နောင်လာနောက်သားများ အကြွေးပင်လယ်မနစ်စေဖို့အတွက် နိုင်ငံတကာချေးငွေများကို သတိထားကြရန် တပ်ကိုယ်စားလှယ်ပြော