ရန်ကုန်၊ သြဂုတ် ၂၄ ။ ။ သြင်္ကန်မိုး၊ ဒဏ္ဍာရီ၊ ပန်းမြိုင်လယ်က ဥယျဉ်မှုး စသည့် မြန်မာ့ရုပ်ရ...