အထက္ျမန္မာျပည္ အႏိုင္ရ NLD အမတ္မ်ားႏွင့္ ေဒၚစု ေတြ႔ဆံုၿပီ

ႏိုဝင္ဘာ ၈ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အႏုိင္ရရွိထားေသာ ပါတီဝင္ NLDလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင့္ ပါတီဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ အစိုးရ႐ံုးစိုက္ရာ ေနျပည္ေတာ္၊ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ရွိ ေမခန္းမတြင္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၅ရက္၊ နံနက္က ေတြ႔ဆံုေနစဥ္။

နံနက္ပိုင္းတြင္ စစ္ကုိင္းတုိင္း ၊ မႏၱေလးတုိင္းႏွင့္ နာဂကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတို႔မွ အႏုိင္ရလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေန႔လည္ပိုင္းတြင္မူ ကယား ၊ ရွမ္း ၊ မေကြး ၊ ကခ်င္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တို႔မွ အမတ္မ်ားႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ႔ဆံုမည္ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေအာက္ျမန္မာျပည္ရွိ အႏုိင္ရအမတ္မ်ားႏွင့္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၈ရက္က ေတြ႔ဆံုထားၿပီး ထိုေတြ႔ဆံုမႈတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား ေလ့လာထားၾကရန္၊ အဂၤလိပ္စာ ေလ့လာၾကရန္ႏွင့္ အမတ္မ်ား၏ လစာေငြမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္သြားမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အသိေပး ေျပာဆိုထားသည္။

NLD ပါတီသည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ၂၅၅ ဦး၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ၁၃၅ ဦး၊ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ၄၇၅ ဦးႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ကုိယ္စားလွယ္ ၂၁ ဦး စုစုေပါင္း ၈၈၆ ဦးျဖင့္ အျပတ္အသတ္အႏုိင္ရကာ အစိုးရဖြဲ႔စည္းခြင့္ ရရွိထားသည္။ သူမ၏ပါတီ အႏုိင္ရၿပီး အစိုးရဖြဲ႔ခြင့္ရပါက အဂတိကင္းစင္သည့္ အစိုးရတစ္ရပ္ျဖစ္ေစရမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးကာလတြင္ ေျပာဆိုထားသည္။

(ဓာတ္ပံု - မင္းမင္း/မဇၩိမ)