ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျမန္မာ႔ႏွစ္သစ္ကူး သႀကၤန္အႀကိဳေန႔

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျမန္မာ႔ႏွစ္သစ္ကူး သႀကၤန္အႀကိဳေန႔တြင္ ၿမိဳ႕ခံမ်ား ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေ&ကစားေနမွဳျမင္ကြင္းမ်ား။ ဓာတ္ပံု- ဒီမိုးေသြး (ၿမိတ္)

Tags: