လန္ဒန္မွာ ၂၇ ထပ္ Grenfell Tower အေဆာက္အအုံ မီးအႀကီးအက်ယ္ေလာင္

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၊ လန္ဒန္အေနာက္ပုိင္းမွာ အထပ္ေပါင္း ၂၇ ထပ္ရွိ Grenfell Tower အထပ္ျမင့္တာ၀ါႀကီး ဇြန္လ ၁၄ ရက္ အေစာပိုင္းကစ မီးအႀကီးအက်ယ္ ေလာင္ကၽြမ္းခဲ့ပါတယ္။ တိုက္ခန္းေပါင္း ၁၂၀ ရွိ Grenfell Tower မွာ ေလာင္ကၽြမ္းေနတဲ့ မီးကို ၿငိွမ္းသတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ မီးသတ္ကား အစီး ၄၀ ႏွင့္ မီးသတ္သမား ၂၀၀ တို႔ျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္းၿငိွမ္းသတ္ေနရလ်က္ရွိေၾကာင္း လန္ဒန္မီးသတ္ဌာနက ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ (ဓာတ္ပုံ - အီးပီေအ)