ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္၏ ဇနီး သုံးခြၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၚစုစုလြင္

ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္၏ ဇနီး သုံးခြၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၚစုစုလြင္သည္ ယေန ့က်င္းပသည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္လာစဥ္။ (ဓာတ္ပံု- ေနသာ)