မႏၱေလးျမိဳ ့ ေက်ာင္းအပ္ႏွံမႈ ျမင္ကြင္းမ်ား

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၅ ရက္ နံနက္ပိုင္းက မႏၱေလးျမိဳ ့ရွိ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံျပီျဖစ္ရာ မိဘမ်ားမွ မိမိ၏သား၊ သမီး မ်ားကို လာေရာက္ေက်ာင္းအပ္ပံု ျမင္ကြင္းမ်ားကို   ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ (ဓာတ္ပံု ဘိုဘို မဇၥ်ိမ) ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရးသီတင္းပတ္ အျဖစ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၅ ရက္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလ ၃၁ ရက္ထိသတ္မွတ္ထားျပီး အတန္းစဥ္အလိုက္   ေက်ာင္းအပ္လက္ခံေနျပီျဖစ္သည္။