ထီဆုေငြ မထုတ္ေသာေၾကာင့္ လစဥ္က်ပ္သန္း ၂၀၀ ခန္႔ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းေနရ

ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဌာနအေနႏွင့္ ထီေပါက္ၿပီး ဆုေငြလာေရာက္ မထုတ္ယူသည့္ ဆုေငြမ်ားကို လစဥ္သန္း ၂၀၀ ခန္႔ ဘ႑ာသိမ္းအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

က်ပ္ ၅၀၀ တန္ ထီမ်ားကို ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္မွာ ၁ ႏွစ္႐ွိၿပီျဖစ္ၿပီး ထီထိုးသူျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ထီမတိုက္မိၾကသည့္အတြက္ ထီဆုေငြမ်ားကို ဘ႑ာသိမ္းအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေနရသည္ဟု ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဌာန၊ ေအာင္ဘာေလညႊန္မွဴး ဦးေက်ာ္သန္႔လြင္က ေျပာၾကားသည္။

သတင္းအျပည့္အစံု- http://www.mizzimaburmese.com/article/41093