ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အမ်ိဳးသမီးတို႔ စကား

.

 

နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၊ တည္ၿငိမ္ေရးနဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတို႔ဟာနံပတ္တစ္အေရးျဖစ္ တယ္ဆိုတာမည္သူမွျငင္းနိုင္ၾကလိမ့္မယ္မဟုတ္ပါဘူး ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလို႔ ေျပာဆိုေနရတာကလည္း မၿငိမ္းခ်မ္းလို႔သာလ်င္ ေျပာေနဆိုေနေဆာင္ရြက္အားထုတ္ေနရတာပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ ကမာၻႀကီးနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္လည္း ကမာၻေပၚကမၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ နိုင္ငံေတြထဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံကလည္း ထိပ္ဆံုးမွာပါ၀င္ေနပါတယ္ ။ မၿငိမ္းခ်မ္းတ့ဲေနာက္ဆက္တြဲေတြကဆင္းရဲမႈျပႆနာေတြနဲ႔ စစ္ေဘးေရွာင္ ေျမစာပင္ျပည္သူမ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ မၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့တိုက္ပြဲေတြ ရပ္စဲၾကဘို႔ကိုလည္း နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔လုပ္ေဆာင္ေနၾကတာလည္းအားလံုးအသိပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္တ့ဲနည္းစနစ္ေတြမွန္ကန္မႈ ရွိမရွိ ၊ေစတနာသေဘာထားမွန္မႈမမွန္မႈဆိုတာနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရမရဆိုတာက တိုက္ရိုက္အခ်ိဳးက်ေနတယ္ဆိုတာလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ မွာပါ၀င္တ့ဲ အစိုးရ ၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြ သိရွိၿပီးေစတနာမွန္မွန္နဲ႔ အေပးအယူ ညီညြတ္မွ်တၾကဘို႔လည္း အထူးကို လိုအပ္လွပါတယ္ ။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ ၿငိမ္းခ်မ္းဘို႔အေျဖရွာၾကတ့ဲအခါမွာေဖာ္ျပပါ အစိုးရ ၊ တပ္မေတာႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြတင္မကမၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့စစ္ပြဲေတြ ၾကားထဲမွာဓားစာခံျဖစ္ေနတဲ့ ကေလးသူငယ္ေတြရဲ႕ဘ၀ေတြနဲ႔အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕အသံေတြ၊သေဘာထားေတြကလည္းအေရးႀကီးတဲ့ အခန္းက႑က ပါ၀င္ဘို႔ကိုလည္း ဦးစားေပးထည့္စဥ္းစားရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ (ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ )မွာတိုင္ရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြ အားလံုးပါ၀င္ဘို႔ တက္တက္ၾကြၾကြ လႈပ္ရွားေနတ့ဲ ABSDF ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ေဒၚမိဆူးပြင့္ကေတာ့. .

၂၁ ပင္လုံမွာလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြအားလုံးအတူတကြ ပါ၀င္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ႀကိဳးစားေနၾကတယ္ဆိုတ့ဲအေၾကာင္း ။သီးသန္႔ ျပင္ဆင္ထားတယ္ဆိုတာထက္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔အတူတူပဲ ပန္းတိုင္အထိ ဆက္ေလွ်ာက္ဖို႔အတြက္ သံဓိ႒ာန္ခ်ထားတာျဖစ္လို႔သူတို႔နဲ႔အတူတူပဲ ႏုိင္ငံေရးအရေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးဖို႔အတြက္ အခြင့္အလမ္းေတြ ပြင့္လာေအာင္၊ပန္းတိုင္အထိေရာက္ေအာင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႕အတူတူဆက္ၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ ေအာင္ျမင္တဲ့ အထိ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူခ်က္ႀကီးေတြ က်တဲ့အထိ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ ဆုံးျဖတ္ထားပါတယ္လို႔ “ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေနသူတို႔ရဲ႕ ေနရပ္ျပန္ႏုိင္ေရးကိစၥအတြက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ” မွာေျပာဆိုသြားတာပဲျဖစ္ပါတယ္ ။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြပါ၀င္ရမယ္လို႔ေျပာလိုက္တာနဲ႔ အေတာ္မ်ားမ်ားက “အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ျမန္မာနိုင္ငံ” လို႔ပဲျမင္ၾကပါတယ္ ။ သူတို႕လည္းပါ၀င္သလို လက္နက္ကိုင္ တုိင္းရင္းသားေတြထဲမွာရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြလည္းပါ၀င္ရမွာျဖစ္တယ္လ႔ိုလည္း “အမ်ိဳးသမီးမူ၀ါဒေရးရာဦးေဆာင္အဖြဲ႕”၀င္ ေဒၚေလြးခ်ယ္ရီေျပာတာကေတာ့ .  . .

အနည္းဆံုး ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးတဲ့ အခန္းက႑မွာပါဝင္လာႏုိင္ေရးအတြက္ အမ်ားႀကီးႀကိဳးစားရဦးမယ္ဆိုတ့ဲအေၾကာင္း ၊အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈလို႔   ေျပာလုိက္တာနဲ႔   ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကိုပဲ ျမင္ၾကျပီးအဲဒီလုိမ်ိဳးမျဖစ္ေစခ်င္ေၾကာင္း။ “အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ျမန္မာႏုိင္ငံ”ကလည္းပါ၀င္ၿပီးလက္နက္ကိုင္ တုိင္းရင္းသားေတြထဲမွာရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြလည္း ပါဝင္ေစခ်င္ေၾကာင္း၊ျမန္မာနိုင္ငံမွာ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ေတြအမ်ားၾကီးရွိျပီး အဲဒီအဖြဲ႕ေတြပါဝင္လာဖုိ႔အတြက္လည္း တကယ္လည္း လိုအပ္တယ္လုိ႔   ျမင္ပါတယ္လို႔ေျပာတာကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ၾကားရပါေသးတယ္ ။

“က်ားမေရးရာတန္တူညီမွ်မႈကြန္ယက္”မွ ဒါရိုက္တာမေမစံပယ္ျဖဴ ကေတာ့ မေလြးခ်ယ္ရီလိုပါပဲအမ်ိဳးသမီး ၃၀ ရာခိုင္ႏံႈးပါ၀င္ဘို႔လိုအပ္ၿပီး၊အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ေတြ စုေပါင္းျပီးေဆာင္ရြက္ေနတယ္ဆိုတ့ဲအေၾကာင္း ၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာတဲ့ ေကာ္မတီေတြ ေကာ္မရွင္ေတြ ဖြဲ႔စည္းတဲ့ေနရာမွာလည္းအမ်ိဳးသမီးေတြ ပါဝင္ခြင့္ရဖို႔အတြက္ မူဝါဒေရးရာစာတမ္းေတြကုိေရးသားျပဳစုၿပီး ၊အဓိကကေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြ ပါဝင္ဖို႔အတြက္ ဘယ္အမ်ိဳးသမီးေတြကိုပါဝင္ေစရမွာလဲ၊ပါဝင္ဖို႔အတြက္ ဘယ္သူေတြသင့္ေတာ္သလဲဆုိတဲ့ေမးခြနး္ေတြကုိေျဖၾကားႏုိင္ဖို႔အတြက္မဟာမိတ္

အဖြဲ႔ေတြဖြဲ႔စည္းထားတာရွိေၾကာင္း။ အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ အမည္စာရင္းကုိလည္းေရးသားျပဳစုထားေၾကာင္း ။ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေတြဘက္ကေရာလက္နက္ကုိင္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔ေတြဘက္ကေရာအမ်ိဳးသမီးစာရင္းေတြကုိေပးပို႔သြားမွာျဖစ္တယ္လိုလည္းေျပာျပန္ပါတယ္ ။ဒါေတြကအမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ အသံတခ်ိဳ႕သာျဖစ္ပါတယ္ ။

ျမန္မာနိုင္ငံမွာအမ်ိဳးသမီးဦးေရကအမ်ိဳးသားဦးေရထက္မ်ားလို႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ေတြမွာအမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ အခန္းက႑ဟာလည္း မပါရင္မၿပီးဘူးလို႔ဘဲ ေျပာရမွာပဲျဖစ္ပါေတာ့တယ္ ။  ။