မဟာလူသားဝါဒီ ကဗ်ာဆရာႀကီး ေဇာ္ဂ်ီ

.

ျမန္မာ့စာဆိုႀကီး ဆရာေဇာ္ဂ်ီကုိ ကြၽန္ေတာ္ငယ္စဥ္က စိတ္ထဲမွာ အသိအမွတ္ျပဳလို႔မရခဲ့ပါ။

ဒီတုန္းက ကြၽန္ေတာ္က “လူတန္းစားခဲြျခားသတ္မွတ္သံုးသပ္”တဲ့ လက္ဝဲ အယူအဆတခ်ိဳ႕ကို ေျခာက္ကပ္စြာ အေသဆုတ္ကိုင္ထားတဲ့့ အရြယ္ျဖစ္ပါတယ္။

လူတန္းစား ခြဲျခားသတ္မွတ္သံုးသပ္တဲ့အယူအဆဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အယူအဆတခ်ိဳ႕ကို ဥပမာေပးရမယ္ဆိုရင္…၊ ကြၽန္ေတာ္ ငယ္စဥ္ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္က ကြၽန္ေတာ္တို႔အိမ္ရွိရာလမ္းထဲမွာ ေနထိုင္တဲ့ မိသားစုေတြကို လူတန္းစားသံုးမ်ိဳးသံုးစားခြဲၿပီး ၾကည့္ခဲ့ပါတယ္။ “ခ်မ္းသာ၊ အလယ္အလတ္နဲ႔ ပစၥည္းမဲ့ေၾကာမြဲ”ဆိုၿပီး လူတန္းစားသံုးမ်ိဳးခြဲပါတယ္။ လမ္းမွာ ခ်မ္းသာတဲ့မိသားစု၀င္ေတြနဲ႔ေတြ႕ရင္ ကြၽန္ေတာ္က ႏႈတ္မဆက္ပါဘူး။ အဲဒီမိသားစု၀င္ေတြကို ရန္လိုတဲ့မ်က္လံုးနဲ႔ ၾကည့္တတ္ပါတယ္။  အလယ္အလတ္တန္းစား မိသားစု၀င္ေတြနဲ႔ေတာ့ ပံုမွန္ေပါင္းပါတယ္။ ဆင္းရဲသားမိသားစု၀င္ေတြကိုေတာ့ ဖက္လွဲတကင္း အေႏြးေထြးဆံုး ဆက္ဆံပါတယ္။ ဒီလို ဘာေၾကာင့္လုပ္ရသလဲဆိုေတာ့ “ခ်မ္းသာရင္ ဆန္႔က်င္တိုက္ခို္က္၊ အလယ္အလတ္ကိုမဟာမိတ္ျပဳလက္တြဲ၊ ဆင္းရဲကိုၾကေတာ့ ပူးေပါင္း”ဆိုတဲ့ စံေတာ္၀င္လက္၀ဲသူငယ္နာအယူအဆကို ကြၽန္ေတာ္က ယံုၾကည္တယ္ေလ။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လမ္းထဲမွာက အိမ္ ၅၀ ေလာက္ပဲ ရွိပါတယ္။ တေန႔တေန႔ အဲဒီ “ေပါင္း၊ တြဲ၊ တိုက္ ”အယူအဆနဲ႔ စာအုပ္အႀကီးႀကီးေတြကိုင္ၿပီး အလုပ္ရႈပ္ အေတြးရႈပ္ေနတဲ့ ကြၽန္ေတာ့္ကို ဖခင္ျဖစ္သူက ေတာ္ေတာ္ေလးလည္း မ်က္စိေနာက္ဟန္တူပါတယ္။ ေတာ္ေတာ္ ရူးတဲ့ေကာင္လို႔ေတာင္မွ ၿငီးျငဴေျပာဆိုပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခု ရွိပါေသးတယ္။ ကြၽန္ေတာ္က “မိဘေမတၱာတို႔ လူသားတို႔ရဲ႕ ခ်စ္ခင္မႈ”ဆိုတာေတြကိုလည္း လက္မခံပါဘူး။ ယံုလည္း မယံုၾကည္ပါဘူး။ ေလာကမွာ “လူတန္းစားေမတၱာပဲ”ရွိတယ္ က်န္တဲ့ေမတၱာအယူအဆေတြက အရင္းရွင္လူတန္းစားရဲ႕ ေဖါက္ျပန္မွားယြင္းတဲ့အယူအဆျဖစ္တယ္ဆိုၿပီး မိသားစုအတြင္းမွာ မိဘကို လူေရွ႕မေရွာင္သူ႔ေရွ႕မေရွာင္ ျပန္လွန္ေမးခြန္းထုတ္ေလ့ရွိပါတယ္။ အၿမဲတန္းလိုလို စကားအထြန္႔တက္ၿပီး မိဘကို မိဘဆိုတဲ့ေနရာမွာမထားခ်င္တဲ့ စိတ္ ရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။ မိဘေတြက ကြၽန္ေတာ့္အေပၚ ေမတၱာနဲ႔ဆံုးမရင္ ဒါဟာ င့ါကို လူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ လြတ္လပ္စြာေနထိုင္ခြင့္မေပးခ်င္လို႔ ပညတ္တာပဲဆိုတဲ့စိတ္နဲ႔ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ “မိဘေမတၱာ”ဆိုတာကို မယံုၾကည္ပဲ “လူတန္းစားေမတၱာ”ကိုပဲ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္မိသားစုအတြင္းမွာလည္း ကြၽန္ေတာ္က လူတန္းစားခြဲၿပီး စဥ္းစားတတ္ပါတယ္။ ဖခင္ကုိ ဖိႏွိပ္သူ၊ မိခင္နဲ႔တည့္ေအာင္ေနၿပီး ေမာင္ႏွမေတြကိုေတာ့ အဖိႏွိပ္ခံရသူ ေတြျဖစ္တယ္လို႔ယူဆၿပီး တရင္းတႏွီးေနပါတယ္။ မိသားစုေမတၱာဆိုတာ စစ္မွန္တဲ့ေမတၱာလို႔ မယူဆပဲ  လူတန္းစားေမတၱာကလြဲရင္ ဘယ္လိုေသာေမတၱာမဆို မွားယြင္းေဖါက္ျပန္ တဲ့သေဘာ သဘာ၀ရွိတဲ့ေမတၱာ အျဖစ္ ယံုၾကည္ခဲ့ပါတယ္။

အဲသလို အယူအစြဲ ႀကီးေနတဲ့အခ်ိန္၊ အဲသလိုအရြယ္မွာပဲ ဆရာေဇာ္ဂ်ီရဲ႕ “ေဗဒါလမ္း” ကဗ်ာေတြကို ဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီတုန္းကမ်ား ဆရာေဇာ္ဂ်ီရဲ႕ ေဗဒါလမ္းကဗ်ာေတြကလည္း အရွိန္အဟုန္ႀကီးစျပဳတဲ့အခ်ိန္ဆိုေတာ့ အဲဒီ ေဗဒါလမ္းကဗ်ာေတြဟာ လူတန္းစားကိုယ္စားျပဳတဲ့ကဗ်ာေတြမဟုတ္ဘူး၊ မွားယြင္းတဲ့အယူအဆ တပ္ဆင္ထားတဲ့ကဗ်ာေတြအျဖစ္ တခ်ိန္လံုး ဆန္႔က်င္ရႈတ္ခ်ပါတယ္။

ဆရာေဇာ္ဂ်ီရဲ႕ ေဗဒါလမ္းကဗ်ာအယူအဆ မဟာလူသား၀ါဒကို “လူတန္းစားကိုယ္စားမျပဳ”လို႔ဆိုၿပီး စြဲခ်က္ေတြအမ်ိဳးမ်ိဳးတင္ၿပီး လူေတြကို လမ္းလြဲေအာင္၊ အယူအဆအရ ထိုင္းမိႈင္းေအာင္ အိပ္ေမြ႕ခ်တဲ့ကဗ်ာေတြအျဖစ္ ဆန္႔က်င္ရႈတ္ခ်ခဲ့ပါတယ္။  အရင္းရွင္လူတန္းစားရဲ႕ ေဖါက္ျပန္မွားယြင္းတဲ့အယူအဆေတြနဲ႔ေရးတဲ့ကဗ်ာေတြအျဖစ္ ျမင္ပါတယ္။

ေနာက္ပိုင္းမွာ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ ရီေနဆန္းအခ်ိန္လို႔ဆိုတဲ့ အသက္ ၄၀ ၀န္းက်င္မွာေတာ့ ဆရာေဇာ္ဂ်ီရဲ႕ ေဗဒါလမ္းကဗ်ာေတြကို တကယ့္ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္တဲ့ မဟာလူသား၀ါဒ အျဖစ္ နားလည္လက္ခံလာႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ကိုယ္ေပၚ ကပ္ၿငိေနတဲ့ လူတန္းစားေမတၱာ အညစ္အေၾကးကို တေျဖးေျဖးနဲ႔ ျဖဴစင္ေအာင္ ေဆးႏိုင္တဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ ဆရာေဇာ္ဂ်ီရဲ႕ ေဗဒါလမ္းကဗ်ာေတြဟာ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ ဘ၀လမ္းညႊန္ကဗ်ာေတြအျဖစ္ ေရွ႕တိုးျဖစ္တည္လာခဲ့ပါေတာ့တယ္။

(၂)

ဆရာေဇာ္ဂ်ီဟာ ေဗဒါလမ္း ကဗ်ာစုကို ပုဒ္ေရ ( ၄၁ )ပုဒ္အထိ ေရးခဲ့ပါတယ္။ ( ဆရာေဇာ္ဂ်ီက ေဗဒါလမ္း ကဗ်ာစုလို အျခားကဗ်ာစု ႏွစ္စုလည္း ေရးခဲ့ပါေသးတယ္။ “ညီသစ္ဆင္း ကဗ်ာစု” နဲ႔ “ေရွးေခတ္ပုဂံ ကဗ်ာစု”ေတြပါပဲ။ ညီသစ္ဆင္း ကဗ်ာစုက “ပုေတၱာ၀ါဒ” အရေရးတဲ့ ကဗ်ာစုျဖစ္ၿပီး ေရွးေခတ္ပုဂံ ကဗ်ာစုကေတာ့ “ဇာတိပုည ဂုဏ္မာန”ကို ဖဲြ႕တဲ့ ကဗ်ာစုပါပဲ။ )

ေဗဒါလမ္း ကဗ်ာစုေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ေခါင္းစဥ္ခြဲအသီးသီးနဲ႔ ေရးခဲ့ပါတယ္။ ပထမဆံုးေရးတဲ့ကဗ်ာရဲ႕ေခါင္းစဥ္က “မယ့္လမ္းပါလား” ကဗ်ာျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္မွာ ေရးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဆရာေဇာ္ဂ်ီဟာ ေဗဒါလမ္းကဗ်ာစုကို ၁၉၅၇ ခုႏွစ္မွာ စတင္ေရးခဲ့တယ္လို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။

ပထမ စတင္ေရးဖြဲ႔တဲ့ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္ကေနၿပီး ၁၉၆၂ခု၊  ၅ ႏွစ္အတြင္း ေဗဒါလမ္းကဗ်ာ ၃၂ ပုဒ္အထိ ေရးဖြဲ႔ပါတယ္။ အဲဒီ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ေရာက္တဲ့အခါ ေရးဖြဲ႔မႈ ခဏနားခဲ့ၿပီး  ၁၉၆၇ ႏွစ္ၾကေတာ့ ေဗဒါလမ္းကဗ်ာ အမွတ္စဥ္ ၃၃ ၊ မင့္ ေစတနာ ကဗ်ာကို ဆက္ေရးပါတယ္။ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္မွာ ေနာက္ဆံုကဗ်ာျဖစ္တဲ့ “တလွည့္စီ စုန္ဆန္ၿမဲ”ကဗ်ာကို ေရးပါတယ္။ စုစုေပါင္း ေဗဒါလမ္းကဗ်ာ ၄၁ ပုဒ္ ေရးခဲ့ပါတယ္။ ဒီကဗ်ာေတြကို စုစုေပါင္း ၂၄ ႏွစ္ၾကာ အခ်ိန္ယူေရးခဲ့တယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

ေဗဒါလမ္း ကဗ်ာစု ဟာ လူသားေတြ ထားရွိသင့္ထားရွိအပ္တဲ့ စိတ္ကို တခမ္းတနားဖြဲ႕ဆိုတဲ့ကဗ်ာေတြအျဖစ္ ထင္ရွားလွပါတယ္။ ပုထုဇဥ္လူသားျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း ေလာကဓံရွစ္ပါးကို ႀကံ့ႀကံ့ခံႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ မဟာလူသားအျဖစ္ ေဆာက္တည္က်င့္သံုးအပ္ေၾကာင္း တုိက္တြန္းထားတဲ့ ကဗ်ာစုျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကဗ်ာစုထဲမွာပဲ ပုထုဇဥ္လူသားေတြရဲ႕ ျဖစ္မႈ ပ်က္မႈ အစုစုကို မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့ပါတယ္။ ဒီကဗ်ာစုေတြကပဲ ဆရာေဇာ္ဂ်ိီကုိ ဒႆနကဗ်ာဆရာ၊ မဟာလူသား၀ါဒီ ကဗ်ာဆရာအျဖစ္ လူေတြ လက္ခံလာေစတာပါပဲ။

ဒီကဗ်ာအားလံုးထဲက ထင္ရွားတဲ့ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ကေတာ့ နာမည္ေက်ာ္ “ပန္းပန္လ်က္ပဲ” ကဗ်ာပါပဲ။ ( ဒီကဗ်ာကို ဒါရိုက္တာ ဦးခ်စ္ခင္က သူ႔ရဲ႕ ပန္းပန္လ်က္ပါ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားထဲမွာ ဇာတ္၀င္ေတးအျဖစ္ ထည့္သြင္းရိုက္ခဲ့ပါတယ္။ စႏၵယားခ်စ္ေဆြက သီခ်င္းျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေက်ာ္ သိီခ်င္းတစ္ပုဒ္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ )

 

“ပန္းပန္လ်က္ပဲ”

ညိဳျပာျပာ လတာျပင့္ ေျခရင္း။

လိႈင္းတက္ရာ ေဗဒါတက္ လိႈင္းသက္ရာ ဆင္း။

 

ဆင္းရလဲ မသက္သာ။

အုန္းလက္ေၾကြ ေရေပါေလာ ေမ်ာစုန္လို႔လာ။

 

အဆင္းနဲ႔အလာ ေဗဒါမ အေထြး။

အုန္းလက္ေၾကြ သူ႔နံေဘး ေဆာင့္ခဲ့ရေသး။

 

ေဆာင့္ခဲ့လဲ မသက္သာ။

ေနာက္တစ္ခ်ီ ဒီတစ္လံုးက ဖံုးလိုက္ျပန္ပါ။

ျမဳပ္ေလေပါ့ ေပၚမလာ၊ မေဗဒါ အလွ။

တလံကြာ လိႈင္းအၾကြ၊ ေပၚလိုက္ျပန္ရ။

 

ေပၚျပန္လဲ မသက္သာ။

ေခ်ာင္းအဆြယ္ ေျမာင္းငယ္ထဲက၊ ဘဲထြက္လို႔လာ။

ဘဲအုပ္မွာ တစ္ရာ ႏွစ္ရာ၊ ေဗဒါက တစ္ပင္တည္း။

အယက္ အကန္ ခံလို႔

ေဗဒါပ်ံ အံကိုခဲ၊ ပန္းပန္လ်က္ ပဲ။     ။

( ၃ )

ဆရာေဇာ္ဂ်ီဟာ ျမန္မာစာေပသမိုင္းမွာ ေခတ္စမ္းစာေပေခတ္ ထူေထာင္ၾကသူေတြထဲက တစ္ဦးအပါအ၀င္ျဖစ္ပါတယ္။ ေခတ္စမ္းစာေပေခတ္ ထူေထာင္ၾကသူေတြထဲမွာ အထင္ရွားဆံုး စာေရးဆရာ ကဗ်ာဆရာမ်ားကေတာ့ စကားေျပမွာ “သိပၸံေမာင္၀”၊  ကဗ်ာမွာၾကေတာ့ ဆရာ“ေဇာ္ဂ်ီ” နဲ႔ ဆရာ“မင္းသု၀ဏ္” တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၂၀ နဲ႔ ၁၉၃၀ ခုႏွစ္ ၀န္းက်င္က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားတစ္စုဟာ “ေခတ္စမ္းစာေပ”ဆိုတဲ့ စာေပလႈပ္ရွားမႈတစ္ခု လုပ္ၾကပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ျမန္မာစာေပကို အေနာက္တိုင္းစာေပနဲ႔ ေရာစပ္ၿပီး စာေပအမ်ိဳးအစားသစ္ တီထြင္ၾကတာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ေခတ္စမ္းစာေပဟာ ကိုယ့္အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈကို အေျခခံထားၿပီးမွ ဥေရာပစာေပနဲ႔ ေရာစပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားၾကတာပါ။ “အရိုးေပၚ အရြက္မဖံုးေစတဲ့နည္း”ကို သံုးခဲ့ၾကပါတယ္။ အေနာက္တိုင္း ဥေရာပယဥ္ေက်းမႈကို ပံုတူကူး ႏို႔သက္ခံစို႔တဲ့နည္းကို ေရွာင္ရွားၿပီး ကိုယ့္အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ကို ပင္စည္ပင္မထားၿပီး စာေပအမ်ိဳးအစားသစ္ကို စမ္းသပ္တဲ့သေဘာ တီထြင္ၾကတာပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔လည္း “ေခတ္စမ္းစာေပ”အျဖစ္ ေက်ာ္ၾကားလာခဲ့တာပါ။

ေခတ္စမ္းစာေပ တီထြင္ေလွ်ာက္လွမ္းၾကသူေတြထဲမွာ ကဗ်ာလႈပ္ရွားမႈကို ဆရာေဇာ္ဂ်ီနဲ႔ ဆရာမင္းသု၀ဏ္တို႔ႏွစ္ဦးက အတြဲညီခဲ့ၾကပါတယ္။ တခ်ိန္က ျမန္မာကဗ်ာနယ္ပယ္မွာ ထည့္သြင္းေရးဖြဲ႔ေလ့မရွိတဲ့ လူသာမာန္မ်ားအေၾကာင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေၾကာင္းနဲ႔ လူကလြဲ အျခား တိရိစာၦန္ေလးမ်ားအထိ ထည့္သြင္းေရးဖြဲ႔ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေရွးက နန္းေတာ္ပရ၀ဏ္အတြင္းမွာ က်င္လည္က်က္စားေနခဲ့တဲ့ ျမန္မာကဗ်ာကို နန္းေတာ္ျပင္ပ ေက်းရြာဇနပုဒ္အထိ အေၾကာင္းအရာသစ္ေတြ ျဖန္႔က်က္ဆန္႔ထုတ္ၿပီး ေရးၾကပါတယ္။ လူမ်ားစု သာမာန္ျပည္သူေတြနဲ႔ ပုိၿပီး ထိစပ္နီးကပ္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကို ကဗ်ာဖြဲ႔ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ပဲ “ေခတ္စမ္းစာေပေခတ္” ဆိုတာ ျမန္မာစာေပသမိုင္းမွာ ကမၻာတည္သေရြ႕ တည္တံ့ေနေတာ့မယ့္ စာေပေခတ္တစ္ေခတ္ ျဖစ္လာပါေတာ့မယ္။

အမွန္တကယ္ေတာ့ ေခတ္စမ္းစာဆိုႀကီး ဆရာေဇာ္ဂ်ီအေၾကာင္း၊ ဆရာေဇာ္ဂ်ီရဲ႕ စာေပႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားနဲ႔ ဆရာေဇာ္ဂ်ိီရဲ႕ စာေပအေမြအႏွစ္မ်ားအေၾကာင္း ေျပာမယ္ေရးမယ္ဆိုရင္ က်မ္းအေစာင္ေစာင္ ျပဳစုေရးသားမွသာ ျပည့္စံုပါလိမ့္မယ္။ အခု ေရးေနတဲ့ ေဆာင္းပါးေလာက္နဲ႔ေတာ့ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ ဆရာေဇာ္ဂ်ီရဲ႕ဂုဏ္ကို ျပည့္စံုေအာင္ ေရးႏိုင္ဖြယ္မရွိဘူးဆိုတာ ၀န္ခံအပ္ပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ေတာ့ ဆရာေဇာ္ဂ်ိီ ရဲ႕ ၁၁၀ ႀကိမ္ေျမာက္ေမြးေန႔ကို ဤမွ်ေလာက္ေသာ ေဆာင္းပါးနဲ႔ပဲ မိတ္ဆက္သေဘာ ဂုဏ္ျပဳလိုက္ပါတယ္။

 

ၿငိမ္းေ၀(ကဗ်ာ့အိုးေ၀)

ေဇာ္ဂ်ီ ကဗ်ာေပါင္းခ်ဳပ္စာအုပ္ ငွားရမ္းကူညီခဲ့သူ တူမေလး ကဥၥနာအား ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္။