ေရြးေကာက္ပဲြ သတင္း ဓာတ္ပံုမ်ား

2 years 6 months ago
4,127 Hits

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွာ လူေပါင္း ၁၈၀၀၀ ခန္႔ေသဆံုး၊ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ရတဲ့ ဆူနာမီငလ်င္ ေၾကကြဲဖြယ္အျဖစ္ဆိုးႀကီး ျဖစ္ပြားခဲ့တာ ၅ ႏွစ္ျပည့္ပါၿပီ။ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၁ရက္က လႈပ္ခတ္ခဲ့တဲ့ ငလ်င္ေၾကာင့္ လူေပါင္းမ်ားစြာ...

Subscribe to ေရြးေကာက္ပဲြ သတင္း ဓာတ္ပံုမ်ား