ဘန္ေကာက္ပို႔စ္

ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ရွိ အျငင္းပြားေရျပင္တြင္ တ႐ုတ္သေဘၤာမ်ား ဆက္ရွိေနေသးဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း.........................................

1 year 10 months ago
9,835 Hits

ကိုယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈႏွင့္ ဦးေႏွာက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတို႔ကို ထိခုိက္မႈျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ........................................

1 year 10 months ago
6,563 Hits

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ လူသတ္မႈျဖင့္ စြပ္စြဲခံထားရသည့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ကာရာအိုေကဧည့္ႀကိဳမိန္းကေလးအား.............

1 year 10 months ago
18,970 Hits

ေဂ်႐ုဆလင္ရွိ ျမင့္ျမတ္ေသာဂူသခ်ိဳၤင္းေက်ာင္းေတာ္တြင္ တမန္ေတာ္ ေယ႐ႈ၏ အုတ္ဂူျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ခရစ္ယာန္မ်ားက................

1 year 10 months ago
68,960 Hits

ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္က ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ၌ ကံေတာ္ကုန္ နတ္ရြာစံ ထိုင္းဘုရင္မင္းျမတ္............................................

1 year 10 months ago
4,962 Hits

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ ျမန္မာဒုကၡသည္ ၆၈ ဦးအား ပထမဆုံးအျဖစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္တြင္ ေနရပ္ျပန္ေခၚလ်က္ရွိၿပီျဖစ္ရာ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာေအဂ်င္စီက သမိုင္းမွ...

1 year 10 months ago
12,944 Hits

ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ အိမ္ရာမဲ့ေလးဦး အသတ္ခံရမႈျဖင့္ ျမန္မာတစ္ဦးအား သံသယျဖင့္ ဖမ္းဆီးထားခ်ိန္...............

1 year 11 months ago
9,410 Hits

ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ ဒူတာေတး၏ ေရရွည္မဟာမိတ္ႏွင့္ ခြာၿပဲၿပီဆိုေသာ မွတ္ခ်က္စကားေၾကာင့္ ေခါင္းစားစရာ ျဖစ္ရ............................................

1 year 11 months ago
15,341 Hits

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ထုိင္းဘုရင္ ဘူမိေဘာတက္ေရာက္ ေဆးကုသမႈ ခံယူခဲ့ရာ သီရိရတ္ေဆး႐ုံ................................

1 year 11 months ago
12,166 Hits

ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ နတ္ရြာစံဘုရင္မင္းျမတ္ ဘူမိေဘာအတြက္ တစ္ႏွစ္ပတ္လည္ ဝမ္းနည္းျခင္းအထိမ္းအမွတ္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္...................................

1 year 11 months ago
26,724 Hits

Pages