မင္းမင္း

ေနျပည္ေတာ္(ဇန္နဝါရီ ၁၁ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ရေသ့ေတာင္၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာေဒသကို ယခုႏွစ္ကုန္တြင္ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရးအတြက္ အစိုးရက အေရးႀကီးစီမံကိန္းတစ္ခုအျဖစ္ က်...

8 months 2 weeks ago
961 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဇန္နဝါရီ ၁၀ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္(VVIP)ဟုေခၚသည့္ ႏုိင္ငံ့အႀကီးအကဲမ်ားအပါအဝင္ ႏုိင္ငံျခားဧည့္သည္မ်ား၏ ယာဥ္လမ္းေၾကာင္းတြင္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ႀကီးမ်ားျဖင့္ လံုၿခံဳေရးယူသည့္ အမ်...

8 months 2 weeks ago
2,276 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဇန္နဝါရီ ၁၀ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ အစိုးရသစ္လက္ထက္အတြင္း လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ လံုေလာက္သည့္ တိုးတက္မႈမရွိဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

“...

8 months 2 weeks ago
4,651 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဇန္နဝါရီ ၆ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ အသစ္ဖြဲ႔စည္းလိုက္သည့္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ သက္တမ္း ၂လနီးပါးအတြင္း ေကာ္မရွင္ထံ တိုင္ၾကားလာသည့္ တိုင္စာမ်ားအနက္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနအား တိုင္ၾ...

8 months 2 weeks ago
3,365 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဇန္နဝါရီ ၅ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာ သင္ယူဖို႔ စိတ္အားထက္သန္ၾကရန္ႏွင့္ သင္ယူသည့္ ပညာမ်ားမွာလည္း လူသားမ်ားအတြက္ တန္းဖိုးရွိရန္ လိုအပ္သည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏...

8 months 3 weeks ago
3,499 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဒီဇင္ဘာ ၂၂ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝိုင္း တစ္ခုကို ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ ယခုလမကုန္ခင္ က်...

9 months 5 days ago
10,239 Hits

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ဖို႔ဆိုၿပီးေတာ့ ႀကိဳးစားလာခဲ့တာ တစ္ႏွစ္ခြဲေလာက္ ရွိၿပီေပါ့။

9 months 1 week ago
19,834 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဒီဇင္ဘာ ၁၄ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္အရ ထုတ္ျပန္ရန္ က်န္ရွိေနသည့္ လူမ်ိဳးစာရင္းတြင္ ယခင္က သတ္မွတ္ထားသည့္ ၁၃၅မ်ိဳးထက္ တိုးလာဖြယ္မရွိဘဲ ေလ်ာ့နည္းလာဖြယ္ရွိသည္ဟု အလုပ္သမား...

9 months 1 week ago
3,070 Hits

လက္ပံေတာင္းေဒသခံ ၇ဦး၊ လက္ပံေတာင္းအေရးလႈပ္ရွားသူ ၅ဦး၊  စုစုေပါင္း ၁၂ဦးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ခြင့္ရရန္ လာေရာက္ၾကခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမနန္းဘံုသာလမ္းထိပ္ရွိ လံုၿခံဳေရးဂိတ္တြင္ပင္ လံုၿခံဳ...

9 months 2 weeks ago
13,411 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ႏိုဝင္ဘာ ၂၇ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေနခ်ိန္ ၾကားကာလအတြင္း နားလည္မႈလြဲမွားေစႏိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ေရွ႕တန္းမတင္ရန္ႏွင့္ အခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ေရွာင္ရွားရန္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြ...

10 months 2 hours ago
20,618 Hits

Pages