မဇၥ်ိမ

သူတို႔မွာ အေထာက္ထားေတြ မစံုေသးလုိ႔ေနမွာပါ။ ေလွ်ာက္လႊာ ဘယ္ေန႔ပိတ္မယ္ဆိုတာေတာ့ မ႐ွိေသးဘူး။ ေလွ်ာက္လႊာယူဖုိ႔အတြက္ စာရင္းေပးထားတာက ဘူးသီးေတာင္နဲ႔ ေမာင္ေတာေပါင္းလို႔ အကုန္လံုး ၁၀၀ ေက်ာ္႐ွိတယ္။ သူတို႔က...

2 months 2 weeks ago
2,926 Hits

သဘာဝသယံဇာတဆိုင္ရာ မူဝါဒကိစၥရပ္မ်ားဟူ၍ က႑ႀကီး (၅) ရပ္အားျဖင့္ ခြဲျခားထားသည္။ ထိုက႑ႀကီး (၅) ခုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေခါင္းစဥ္ခြဲမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) က ေဆြးေ...

2 months 4 weeks ago
5,471 Hits

ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ား မတူညီၾကသျဖင့္ ၎တို႔ ၏ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ အေျခခံတူညီခ်က္မ်ား ရွိသကဲ့သို႔ မတူညီေသာ အခ်က္မ်ားလည္းရွိသည္။

3 months 4 days ago
2,637 Hits

လံုေလာက္တဲ့အာဟာရေတြကုိ တစ္ေန႔တစ္ေန႔ စားပါမွ သူ႔ဘာသာသူ ခႏၶာကုိယ္ဖြဲ႔စည္းမႈေတြက ျပည့္စံုလာၿပီး ဦးေႏွာက္ကုိ သတင္းပို႔တာျမန္လာပါတယ္။ က်န္တဲ့ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြျဖစ္တ့ဲ အျမင္အၾကားအာ႐ံုေတြ ၊လႈပ္ရွားမႈေတ...

6 months 3 weeks ago
1 Hit

"ပဲမ်ိဳးစုံတင္ပုိ႔မႈက ဒီႏွစ္မွာလည္း ေလွ်ာ့မသြားဘူး။ ဒါေပမယ့္ အိႏၵိယဘက္က ၀ယ္ယူမႈကို ကန္႔သတ္ၿပီးေနာက္ ပိုင္းေစ်းက်သြားတဲ့ ၀င္ေငြေတာ့ မႏွစ္ကေလာက္မရဘူး။ မႏွစ္က ပွ်မ္းမွ်ေစ်းက တစ္တန္ကုိ ေဒၚလာ  ၁၀၀၀...

7 months 3 days ago
1 Hit

ကမာၻ႕ေျမပံုႀကီးအေပၚမွာ ေတြ႕ရွိရတဲ့နိုင္ငံေတြအလိုက္ လိပ္ျပာေတြကို အမ်ိဳးအစားခြဲၿပီး ျပသထားတာ ဟာ ဘယ္လိပ္ျပာေတြက ဘယ္နိုင္ငံ ဘယ္ေဒသကေတြ႕ရွိတယ္ဆိုတာကြင္းကြင္းကြက္ကြက္ ရွင္းရွင္း လင္းလင္းမွတ္သားရပါတယ္...

8 months 19 hours ago
9,622 Hits

ကို၀လံုးႏွင့္ကိုမိုးေအာင္တို႔ကို ယေန႔ဒုတိယအႀကိမ္ရံုးထုပ္ခဲ့ၿပီး ေထာင္ဒဏ္၁၄ႏွစ္အထိခ်မွတ္ႏိုင္ေသာ အစုုိးရ လ်ွဳိ႕၀ွက္အက္ဥပေဒပုုဒ္မ ၃ ျဖင့္ တရားရံုးက စြဲခ်က္တင္လုုိက္သည္။

8 months 2 weeks ago
5,540 Hits

တကယ္တမ္းေျပာရင္ေတာ့ ေက်ာက္ကပ္ေဆးတာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကဘယ္လိုမွ ေဆးဝါးေတြနဲ႔ ထိန္းလို႔ မရေတာ့ဘူးခုနက ကၽြန္ေတာ္ေျပာတဲ့ ေက်ာက္ကပ္ နာတာရွည္ပ်က္စီးတဲ့အပုိင္းကအဆံုးစြန္ပုိင္းေပါ့ အဲဒီကုိေရာက္သြားၿ...

9 months 2 weeks ago
29,522 Hits

ထုိသို႔ေလ်ာက္ထားရာတြင္ ျပည္တြင္ ကုမၸဏီ ၂၁ ခုမွ ဆုေနရာေပါင္း ၈၃ ေနရာအတြက္ ၎၊ ႏုိင္ငံတကာ ကုမၸဏီ ၂၀ ခန္႔က ဆုေနရာေပါင္း ၅၀ ခန္႔အတြက္၎ စုစုေပါင္း ၁၃၃ ေနရာအတြက္ အသီးသီးပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။

10 months 3 weeks ago
3,097 Hits

ျပည္တြင္းက  ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းစာရင္း၀င္ ကုမၸဏီမ်ား၊ အမ်ားပုိင္ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား၊ အခြန္ေပးဆာင္ ေသာ လြမ္းမိုးမႈရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ယင္းအမ်ိဳးအစားတြင္မပါ၀င္ေသာ္လည္းဆႏၵအေလ်ာက္ အမွတ္ ေပးမႈ...

10 months 3 weeks ago
2,054 Hits

Pages