မ်ိဳးျပည့္သင္း

၂၀၁၁-၂၀၁၂ မွ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ အခြန္ စည္းၾကပ္ႏွစ္အထိ ၆ ႏွစ္ဆက္တိုက္ ဝင္ေငြခြန္ အျမင့္မားဆံုး ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူအျဖစ္ ကေမၻာဇဘဏ္လီမိတက္ဥကၠ႒ကို ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆုခ်ီးျမွင့္ခ႔ဲ႔သည္။

 "ပါခ်ဳပ္ေတြ ဒုခ်ဳပ္ေတြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းက ဆရာႀကီး ဆရာမႀကီးေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသမဂၢကိုအသိအမွတ္ျပဳတယ္ ။ ေက်ာင္းသားသမဂၢကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳတယ္။

6 months 3 weeks ago
839 Hits

"အဓိကအတိုင္ခံရဆံုးဌာနကေတာ႔ Public နဲ႔ဆက္ဆံရတာျပည္ထဲေရးေပါ႔ေနာ္။ ျပည္ထဲေရးကရဲေတြရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေပါ့။ တရား႐ုံးမွာတရားရင္ဆိုင္တဲ႔ တရားသူႀကီးရယ္ ေရွ႕ေနေတြရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ဒါမ်ိဳးေတြလည္းမ်ားပါတယ္"

" ကၽြန္ေတာ္အခုတရား႐ုံးကေနျပန္လာတာ ရမန္ျပန္ခ်ိန္းတယ္ ။ ေနာက္တစ္ပတ္ ၁၄ရက္ေန႔(မတ္လ ၁၄ရက္)"ဟု Omni Focus General Service ကုမၸဏီလိမိတက္၏ မန္ေနဂ်ာ ဦးစန္းယု ကေျပာသည္။

"ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အေဆာက္အဦႏွင့္ပတ္သတ္၍ ရႈပ္ေထြးမႈမရွိသည့္ ေက်ာင္းသား၂၀ အာက္ရွိေသာေက်ာင္းမ်ားအား နီးစပ္ရာေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းႏိုင္ရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အေျခခံပညာဦးစီးဌာနသို႔ တင္ျပၿ...

"သံုးမ်ိဳးေပါ့ ။ အားလုံးကေတာ႔တူတူပဲ ။ နံပါတ္တစ္ကေတာ႔ အေက်စနစ္ေပါ့၊ နံပါတ္ႏွစ္ကေတာ႔ အရစ္က်ေပါ့။ ၄လ ၄လရစ္ေပါ့၊ ေနာက္တစ္နည္းက ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြေပါ့ အၾကမ္းဖ်ဥ္း ဦးတို႔သိတာကေတာ႔ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္မယ္...

7 months 2 weeks ago
4,719 Hits

"HWPL ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္မႈေတြက အဓိကအားျဖင့္ႏွစ္ခုရွိပါတယ္ ။ တစ္ခုကေတာ႔ DPCW Declaration of Peace and Cessation of War ။ေနာက္တစ္ခုကေတာ႔ HWPL WARP Offices(World Alliance of Religious's...

"အဲဒါကေလာေလာဆယ္ ဟုတ္တယ္လို႔သိရတယ္ခင္ဗ်။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီကလူႀကီးေတြသြားၿပီးေတာ႔ အဲဒီေနရာကို သြားၾကည္႔ေနတုန္းခင္ဗ် ။ ေလာေလာဆယ္အခ်က္အလက္ကေတာ႔မသိရေသးဘူး အဲဒါေၾကာင့္မို႔ေလ"

8 months 3 days ago
3,650 Hits

လက္သေကၤတဘာသာစကားမ်ားသည္ ခႏၶာကိုယ္အမူအရာျဖင့္ ျပသျခင္းသက္သက္မဟုတ္ဘဲ ဘာသာစကား အျဖစ္ လက္ပံုစံ၊ အေနအထား၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အေျခခံထားသည္။

8 months 6 days ago
674 Hits

"ႏိုင္ငံႀကီးေတြ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာလာၿပီးေတာ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေပါင္းစံုနဲ႔ဝင္ေရာက္လာတဲ႔သူေတြမွာလည္း ကိုယ္စီ ကိုယ္စီ မွိန္ခ်င္တဲ႔အခ်က္အလက္ရွိသလို လင္းခ်င္တဲ႔အခ်က္အလက္ေတြရွိမွာပါဗ်ာ"ဟု ဦးမင္းကိုႏ...

8 months 1 week ago
794 Hits

Pages