ဖနိဒါ

တစ္ႏုုိင္ငံလံုုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္မူၾကမ္း(NCA) လက္မွတ္ေရးထုုိးထားေသာ တုုိင္းရင္းသား.................

2 years 6 months ago
1 Hit

ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျမစ္ဆံုေရကာတာ စီမံကိန္း လံုးဝရပ္ဆုိင္းရန္ ႏုိင္ငံတကာ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားေန႔ မတ္လ ၁၄ရက္တြင္..............

2 years 6 months ago
4,362 Hits

ခ်င္းမုိင္၊ မတ္ ၁၃ 

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အစုိးရစစ္တပ္ႏွင့္ တအာင္းလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္တုိ႔ တုိက္ပြဲ ျဖစ္ပြားေနသျဖင့္ နမ္ဖတ္ကာေက်းရြာသုိ႔ ထြက္ေျပးလာသူ စစ္ေျပးဒုကၡ...

2 years 6 months ago
2,272 Hits

ခ်င္းမုိင္၊ မတ္ ၄ ။ ။ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕သုိ႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနခဲ့ေသာ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္သည္ ယခု ရက္ပုိင္းအတြင္း ၎သို႔ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ ျပန္သြားၾကၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္...

2 years 6 months ago
4,932 Hits

ခ်င္းမုိင္၊ မတ္ ၄ ။ ။ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္(KIA)ႏွင့္ တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္တပ္မေတာ္(TNLA)တုိ႔နွင့္ အစိုးရ စစ္တပ္တုိ႔အၾကား...

2 years 6 months ago
13,396 Hits

ခ်င္းမုိင္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ ။ ။ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲစာခ်ဳပ္(NCA) လက္မွတ္မထုိးေသးေသာ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါဝင္သည့္ ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီ(UNFC) နွင့္ ျ...

2 years 7 months ago
3,661 Hits

ခ်င္းမုိင္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ ။ ။ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနသည့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ(RCSS)ႏွင့္ ပေလာင္ အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔(TNLA)တုိ႔၏ တုိက္ပြဲမ်ားအေရး ၾ...

2 years 7 months ago
5,352 Hits

အစုိးရဘက္မွ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္..............

2 years 7 months ago
6,095 Hits

ခ်င္းမုိင္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ ။ ။ ဖားကန္႔ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ား ေျမစာမ်ား စည္းကမ္းမဲ့ စြန္႔ပစ္ေနမႈအေပၚ တားဆီးေပးရန္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ရက္က ရပ္တန္႔လုိက္ၿပီး သဘာဝ ေဘးအႏၱရယ္က်...

2 years 7 months ago
2,807 Hits

ခ်င္းမုိင္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅ ။ ။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ လံုးခင္းေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ားမွ ေျမစာပံုမ်ား စည္းကမ္းမဲ့ စြန္႔ပစ္ေနမႈ မရပ္မခ်င္း ဆႏၵျပေတာင္းဆုိမႈမ်ား...

2 years 7 months ago
3,045 Hits

Pages