ဖနိဒါ

“ဒီေန႔ ဘာမွမစစ္ေဆးဘူး။ အရင္တစ္ပတ္က တရားလုိသက္ေသေတြကုိ စ စစ္မယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ ဒါေပမယ့္ မစစ္ဘူး။ ဘယ္လုိျဖစ္လုိ႔ မစစ္လဲေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း မသိဘူး။

1 year 8 months ago
7,113 Hits

ရွမ္းျပည္နယ္ မံုးကုိးၿမိဳ႕မွ ဆရာ ၂ ဦးကုိ တပ္မေတာ္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားရာမွ လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (KBC)မွ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မူဆယ္ခ႐ုိင္ မုိးဇံုနယ္မွ သိကၡ...

1 year 8 months ago
11,203 Hits

“စစ္ေျပး ဒုကၡသည္ေတြအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က စုိးရိမ္တယ္လုိ႔ ေျပာျပတယ္။ သူက အခုလုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥကုိ အားလံုး ဝုိင္းဝန္းၿပီးေတာ ့လုပ္ရေအာင္၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ အေနနဲ႔လည္း ဒါေတြကုိ အားေပးပါ။...

1 year 8 months ago
53,404 Hits

အသက္ ၂၀ ႏွစ္အရြယ္ မမရန္လုရာႏွင့္ အသက္ ၂၁ ႏွစ္အရြယ္ မတန္ေဘာင္ ေခါန္နန္စင္တုိ႔အား သတ္ျဖတ္ခံရေသာ ရွမ္းျပည္္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း မူဆယ္ခရုိင္ ပန္ဆုိင္ၿမိဳ႕နယ္ နမ္ေတာင္းေက်းရြာအုပ္စု   ေကာင္းခါးေက်းရြာရွိ...

1 year 8 months ago
9,727 Hits

“ဆရာေတာ္ေတြနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ တစ္နာရီေလာက္ေတြ႔ဆံုၿပီးေတာ့ စကားေျပာၾကတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အလြတ္သေဘာ မိတ္ဆက္ေတြ႔ဆံုတဲ့သေဘာပါ။

1 year 8 months ago
42,970 Hits

ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရ ေက်ာင္းသာမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF) ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ ရဲေဘာ္မင္းေဌးကုိ မတရားအသင္း ဆက္သြယ္မႈ ပုဒ္မ ၁၇/၁ ျဖင့္ ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္တြင္ မုိးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုး၌...

1 year 8 months ago
6,292 Hits

“သဘာဝသယံဇာတ ပုိင္ဆုိင္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ မွ်ေဝျခင္း၊ သက္ေရာက္မႈမ်ား” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးမႈကုိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာစင္တာ(ENAC) မွ ကမကထ ျပဳလုပ္၍ က်င္းပေနျခင္း ျဖစ္သည္။

1 year 8 months ago
9,345 Hits

ဇန္နဝါရီလ ၁၀ ရက္ႏွင့္ ၁၁ ရက္မ်ားတြင္ ျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုုိင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ (PPST)၏ အေရးေပၚ အစည္းအေဝးမွ သေဘာတူ ဆံုုးျဖတ္ခဲ့ျ...

1 year 8 months ago
7,772 Hits

လက္ရွိအေနအထားက တ႐ုတ္က လက္မခံလုုိ႔ သူတုု႔ိ နဂုုိေနရာမွာ ျပန္လာေနၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတုုိ႔ရဲ႕ အဓိက စုုိးရိမ္ပူပန္မႈက သူတိုု႔ရဲ႕ လံုုျခံဳေဘးကင္းမႈ စုုိးရိမ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္”

1 year 8 months ago
19,455 Hits

ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းေရး ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ (DPN) တုိ႔ ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ျပန္လည္   ေတြ႔ဆံုေဆြးေ...

1 year 8 months ago
11,226 Hits

Pages