ဖနိဒါ

လာမည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လံု ညီလာခံ တက္ေရး၊ မတက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္း မရွိေၾကာင္း တာဖုန္းေက်ာ္က ေျပာသည္။

1 year 7 months ago
19,667 Hits

“အဓိက စာတမ္းေတြပဲ တင္ၾကတယ္။ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးက တင္ဖုိ႔ေျပာထားတဲ့ ႏုိင္ငံေရးစာတမ္းေတြ တင္သြင္းၾကပါတယ္။ တစ္ေနကုန္သြားပါတယ္။ ဘာမွမေဆြးေႏြးရေသးဘူး၊ မြန္၊ ကရင္နီက မတက္ႏုိင္ေပမဲ့ စာတမ္းေတြ တင္သြင္းၾကပါ...

1 year 7 months ago
4,918 Hits

အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ား၏ အေရးအရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ ေဆြးေႏြးရန္ ကခ်င္အမ်ဳိးသား ကုိယ္စားလွယ္ ၁၀၀ ဦးကုိ ေရြးခ်ယ္အတည္ျပဳခဲ့သည္။

1 year 7 months ago
5,371 Hits

ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး အဆံုးသတ္ရပ္စဲေစရန္ ကုိယ္အဂၤါမသန္စြမ္းသူမ်ား၊ အျမင္အာ႐ုံခ်ဳိ႕တဲ့သူမ်ား စုေပါင္း၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး “Wheel Chair ရထား” လႈပ္ရွားမႈ ခရီးစဥ္ ဒုတိယေန႔တြင္ မုိးညွင္းၿမိဳ႕တြင္ ေရာက္ရွိေနၿပီ...

1 year 7 months ago
9,569 Hits

“၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံအတြက္ ႀကိဳဆင္ျပင္ဆင္တာျဖစ္တယ္။ ၂၁ ပင္လံုမွာ ေဆြးေႏြးရမယ့္ အခန္းက႑တုိင္းမွာ ဆိုင္ရာဆိုင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမွာ ျဖစ္တယ္။

1 year 7 months ago
5,552 Hits

ရွမ္းျပည္နယ္ မံုးကုိးၿမိဳ႕မွ ဘာသာေရးဆရာႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဦးဒြမ္ေဒါ့ေနာင္လတ္ႏွင့္ ဆရာ လန္ေဂ်ာဂမ္ဆုိင္းတုိ႔အား ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္ ပုဒ္မ ၈ ျဖင့္ ထပ္မံ တုိးျမႇင့္ တရားစြဲဆုိလုိက္သည္ဟု ၄င္းတို႔၏ မိသားစုႏွ...

1 year 7 months ago
18,501 Hits

“႐ံုးထုတ္တာက နာရီဝက္ေလာက္ပါပဲ။ ကၽြန္မတုိ႔ဘက္က ေရွ႕ေနကေန လုိအပ္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြ စုေဆာင္းဖို႔ လုိေသးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မလုိ႔ ႐ံုးခ်ိန္းကုိ ေရႊ႕ေပးဖို႔ ေတာင္းဆုိလုိက္တယ္။ ၁၆ ရက္ေန႔ကုိ ျပန္ခ်ိန္းလုိက္တယ္”...

1 year 7 months ago
36,556 Hits

“ပထမအခ်က္က စာရလုိ႔ ဝမ္းသာေၾကာင္း။ ဒုတိယအခ်က္က ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးတာက UNFC မွ DPN က ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးေနပါတယ္။

1 year 7 months ago
19,287 Hits

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရက္ညိႇေနတယ္။ DPN က ရက္မေပးေသးဘူး။ ၂၆ ရက္ေန႔က ပုိ႔လုိက္တဲ့စာမွာက ညွိႏႈိင္းဖုိ႔ဘဲပါတယ္။ ရက္မပါဘူး။

1 year 7 months ago
6,189 Hits

ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ မေနာကြင္းရွိ မဂြ်ယ္ခန္းမတြင္ ကခ်င္ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားညႇိႏႈိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေကာ္မတီ (KPCC) မွ ဦးေဆာင္ က်င္းပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

1 year 7 months ago
4,943 Hits

Pages