ဖနိဒါ

UNHCR ၏ အထူး သံတမန္ ကမၻာေက်ာ္ မင္းသမီး အင္ဂ်လီနာဂ်ိဳလီသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ရွိ ကခ်င္စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားသုိ႔ သြားေရာက္၍ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ သီးသန္႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

3 years 1 month ago
1 Hit

Pages